Kiến thức

Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ theo Bộ Luật hình sự 2015

QUAY VỀ

XEM NỘI DUNG LIÊN QUAN TIẾP THEO

Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ theo Bộ Luật hình sự 2015

Ngày hỏi:12/07/2017

 Tội nghiêm trọng

 Vi phạm quy định

 Chất phóng xạ

 Bộ luật hình sự

Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ được quy định như thế nào theo Bộ Luật hình sự 2015? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Nguyễn Minh Trung, sống tại Tp.HCM. Vừa qua tôi có tìm hiểu một số điều luật liên quan đến chất phóng xạ nhưng tôi không hiểu rõ lắm. Cụ thể: Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ theo Bộ Luật hình sự 2015. Hiện nay các tài liệu đề cập đến quy định mới này rất ít. Nhờ quý cơ quan tư vấn giúp tôi dấu hiệu pháp lý của tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ theo Bộ Luật hình sự 2015. Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)  

  Nội dung này được

  Ban biên tập Thư Ký Luật

  tư vấn như sau:

  • Tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ theo Bộ Luật hình sự 2015

  • /
  • Tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản theo Bộ Luật hình sự 2015

  • /
  • Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử – văn hóa gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ Luật hình sự 2015

  • /tu-van-phap-luat/trach-nhiem-hinh-su/toi-vi-pham-quy-dinh-ve-quan-ly-vat-lieu-no-theo-bo-luat-hinh-192493

  • Theo quy định tại

   Điều 310 Bộ Luật hình sự 2015

   (có hiệu lực ngày 01/01/2018), được sửa đổi bởi

   Khoản 112 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017

   thì:

   1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán hoặc xử lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

   a) Làm chết người;

   b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

   c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

   d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

   2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

   a) Làm chết 02 người;

   b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%;

   c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.

   3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

   a) Làm chết 03 người trở lên;

   b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên;

   c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

   4. Vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

   5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   – Dấu hiệu pháp lý của tội danh này là:

   Khách thể: Tội phạm này xâm phạm đến chế độ quản lý Nhà nước về chất phóng xạ, đồng thời xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; tính mạng, sức khỏe của công dân. Đối tượng tác động của tội phạm là chất phóng xạ.

   Chủ thể: Là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi luật định. Cụ thể: Là người có trách nhiệm quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ.

   Mặt khách quan: Mặt khách quan của tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ biểu hiện ở việc vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ (có thể thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các quy tắc an toàn trong các giai đoạn trên) gây hậu quả về sức khỏe, tín mạng, tài sản của công dân, tổ chức.

   Hậu quả: Hậu quả là dấu hiệu bắt buộc của tội này. Nếu người thực hiện hành vi không gây hậu quả thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này (ngoại trừ Khoản 4 Điều luật).

   Mặt chủ quan: Tội phạm được thực hiện với lỗi vô ý.

   – Hình phạt áp dụng của tội danh này là:

   Đối với trường hợp thuộc cấu thành cơ bản: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm.

   Đối với trường hợp thuộc cấu thành tăng nặng: Người phạm tội có thể bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm (Khoản 2) hoặc phạt tù từ 15 năm đến 20 năm (Khoản 3).

   Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

   Trên đây là nội dung tư vấn về tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Bộ Luật hình sự 2015.

   Trân trọng!

  Người đã chia sẻ

  QUAY VỀ

  XEM NỘI DUNG LIÊN QUAN TIẾP THEO

  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT

  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem

  Căn cứ pháp lý của tình huống này

  để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:


  • Bạn đang xem: Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ theo Bộ Luật hình sự 2015

   Tội nghiêm trọng:

   Phân tích từ khóa

   • Tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội sử dụng trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội phát tán trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội mua bán trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

  • Vi phạm quy định:

   Phân tích từ khóa

   • Tội vi phạm quy định về quản lý vật liệu nổ theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội vi phạm quy định về hoạt động xuất bản theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng danh lam, thắng cảnh gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội vi phạm quy định về xuất cảnh trái phép theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội vi phạm các quy định về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử – văn hóa gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ Luật hình sự 2015


  • Chất phóng xạ:

   Phân tích từ khóa

   • Tội chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội mua bán trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội phát tán trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội sử dụng trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

  • Bộ luật hình sự:

   Phân tích từ khóa

   • Tội chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội mua bán trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội phát tán trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội sử dụng trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015

   • Tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân theo Bộ Luật hình sự 2015


  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button