Kiến thức

3 Cách dùng ALSO-Ngữ pháp cơ bản-TiengAnhOnLine.Com

Bạn đang xem: 3 Cách dùng ALSO-Ngữ pháp cơ bản-TiengAnhOnLine.Com

3 Cách dùng ALSO – Ngữ pháp cơ bản

ngữ pháp tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

3 Cách dùng ALSO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp

Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SOTHAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng từ ALSO.

Ý NGHĨA CỦA

ALSO:

ALSO có nghĩa là CŨNG hoặc CÒN nhưng khác với TOO, SO ở chỗ nó ít dùng để người thứ hai phụ họa theo người thứ nhất mà để bổ sung thêm ý đã được nói trước.

Ví dụ:

 • Jane speaks French. Sam also speaks French: Jane nói tiếng Pháp. Sam cũng nói tiếng Pháp

 • I love chocolate. I also love pizza: Tôi thích sô-cô-la. Tôi cũng thích pizza

 • Frank can come with us. Nancy can also come with us: Frank có thể đi với chúng tôi. Nancy cũng có thể đi với chúng tôi

3 CÁCH DÙNG ALSO: 

 

Cách dùng 1: ALSO đứng sau TO BE (AM/IS/ARE, WAS/WERE)

Ví dụ:

 • I am also canadian: tôi cũng là người Canada

 • I was also there: Tôi cũng ở đó

Cách dùng 2.: ALSO đứng trước động từ thường đơn lẻ (không có trợ động từ).
(động từ thường là động từ không phải TO BE, không phải ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT)

Ví dụ:

 • I also sing: tôi cũng biết hát

 • He also helped us: anh còn giúp đỡ chúng tôi

Cách dùng 3: ALSO đứng sau trợ động từ (HAVE/HAS, SHOULD/COULD/CAN..)

Ví dụ:

 • I have also been to hong kong: tôi cũng đã đến Hong Kong

 • I am also studying economics: tôi cũng đang học kinh tế

 • I can also speak chinese: tôi cũng có thể nói tiếng Hoa

 • I should also quit smoking: tôi cũng nên bỏ thuốc lá

Như vậy chúng ta đã học xong 3 cách dùng từ ALSO trong tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt. Nếu có thắc mắc nào, vui lòng để lại comment hoặc 

gửi câu hỏi 

về cho TiengAnhOnline.Com.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button