Kiến thức

Cách dùng at all

Bạn đang xem: Cách dùng at all

Cách dùng at all

1. Dùng at all trong câu phủ định
Chúng ta thường dùng at all để nhấn mạnh một ý phủ định.
Ví dụ:
I didn’t understand anything at all. (Tớ hoàn toàn không hiểu một chút nào cả.)
She was hardly frightened at all. (Cô ấy hầu như chẳng sợ chút nào.)

2. Dùng at all trong câu hỏi
At all có thể được dùng trong câu hỏi, hoặc với những từ bất định như if, ever, any.
Ví dụ:
Do you play poker at all? (Cậu có bao giờ chơi bài xì phé không?)
He’ll come before supper if he comes at all. (Anh ta sẽ đến trước bữa tối, nếu như anh ta thực sự đến.)
You can come whenever you like – any time at all. (Cậu có thể đến bất cứ khi nào cậu muốn – bất cứ khi nào cũng được.)

3. Cụm not at all.
Cụm not at all có thể được dùng như cách trả lời lịch sự cho câu Thank you (Cảm ơn) và Do you mind if… (Bạn có phiền không nếu…).
 

<!– Download đề thi
(120 lượt download)
–>

Bài học tiếp:

Phân biệt At first và First

Trợ động từ (Auxiliary verbs)

Phân biệt Wake, Waken, Awake, Awaken

Phân biệt Back và Again

Phân biệt Bath và Bathe

Bài học trước:

Giới từ chỉ thời gian (at, on, in)

Giới từ chỉ nơi chốn at, on, in

Phân biệt At, In và To

Cách dùng Ask

Cách dùng as well as

Học thêm Tiếng Anh trên TiếngAnh123.Com

Luyện Thi TOEIC

Học Phát Âm tiếng Anh với giáo viên nước ngoài

Luyện Thi B1

Tiếng Anh Trẻ Em

<!–

–>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button