Kiến thức

Tuyển sinh ngành Cơ khí, Điện, Điện tử tại khu vực Hà Nội

Tin tức

Tuyển sinh ngành Cơ khí, Điện, Điện tử tại khu vực Hà Nội

Bạn đang xem: Tuyển sinh ngành Cơ khí, Điện, Điện tử tại khu vực Hà Nội

>>

Giáo dục

,

tuyển sinh

,

điểm thi đại học

,

điểm thi tốt nghiệp

Nhóm ngành CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ tại thành phố Hà Nội

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP. Hà Nội có đào tạo các ngành thuộc nhóm Cơ khí – Điện – Điện tử:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀ NỘI ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ – ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Tên trường

Tên ngành

Trường Đại học Công nghệ ĐHQG Hà Nội

– Công nghệ Điện tử – Viễn thông

– Cơ học Kĩ thuật

– Công nghệ Cơ điện tử

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

– Kĩ thuật Điện tử Truyền thông

– Công nghệ Kĩ thuật Điện, Điện tử

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

– Cơ kĩ thuật

– Kĩ thuật cơ khí

– Công nghệ chế tạo máy

– Công nghệ kĩ thuật ô tô

– Kĩ thuật cơ điện tử.

– Kĩ thuật hàng không

– Kĩ thuật điện, điện

– Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

– Kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

– Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

– Công nghệ kỹ thuật Ôtô

– Công nghệ kỹ thuật Điện

– Công nghệ tự động hóa

– Công nghệ kỹ thuật Điện tử

Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung

– Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

– Công nghệ kĩ thuật cơ khí

– Công nghệ kĩ thuật ô tô

Trường Đại học Điện lực

– Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử.

– Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

– Công nghệ Kĩ thuật Điện tử truyền thông

– Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

– Công nghệ Cơ – Điện tử

Trường Đại học Giao thông vận tải

– Kĩ thuật điện tử, truyền thông

– Kĩ thuật điều khiển và tự động hoá

– Kĩ thuật cơ khí

– Kĩ thuật Điện – Điện tử

Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

– Công nghệ Kĩ thuật điện, điện tử

– Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

– Công nghệ Điện tử, truyền thông

Trường Đại học Lâm nghiệp

– Kĩ thuật cơ khí

Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội

– Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa

– Kĩ thuật Điện – Điện tử

– Kĩ thuật Cơ khí

Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

– Kĩ thuật cơ khí (gồm các chuyên ngành Cơ khí nông nghiệp, Cơ khí động lực, Cơ khí chế tạo máy, Cơ khí bảo quản chế biến)

– Kĩ thuật Điện, điện tử  (gồm các chuyên ngành Cung cấp và sử dụng điện, Tự động hóa)

Trường Đại học Thủy lợi

– Kỹ thuật Cơ khí

– Kĩ thuật Thủy điện và năng lượng tái tạo

Viện Đại học Mở Hà Nội

– Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Khoa Điện – Cơ điện tử, trường Đại Học Phương Đông

– Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 

– Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (gồm các chuyên ngành: Tự động hóa, Hệ thống điện, Điên – Điện tử ô tô

Trường Đại học Hòa Bình

– Kỹ thuật Điện tử, truyền thông

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

– Công nghệ Kĩ thuật Cơ Điện tử

– Công nghệ Kĩ thuật Điện Điện tử

Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

– Kĩ thuật Điện tử, truyền thông

Trường Đại học Thành Đô

– Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử

– Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CAO ĐẲNG TẠI HÀ NỘI ĐÀO TẠO NGÀNH CƠ KHÍ, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Tên trường

Tên ngành

Trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may Thời trang Hà Nội

– Công nghệ Kĩ thuật cơ khí

– Công nghệ Kĩ thuật Điện, điện tử

Trường Cao đẳng Công nghiệp In

– Công nghệ Kĩ thuật cơ khí

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

– Công nghệ Kĩ thuật Điện, điện tử

Trường cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

– Công nghệ Kĩ thuật Điện, Điện tử

– Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông

Trường Cao đẳng Điện tử – Điện lạnh Hà Nội

– Công nghệ Kĩ thuật Điện tử, truyền thông

– Công nghệ kỹ thuật nhiệt

– Công nghệ kĩ thuật điều khiển và  tự động hóa

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải

– Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí Đầu mát toa xe và chuyên ngành Công nghệ KTCK Máy tàu thủy)

– Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị

– Công nghệ Kĩ thuật Điện

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Nội

– Công nghệ Kĩ thuật cơ khí

– Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử

Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà

– Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bách khoa

– Công nghệ Kỹ thuật ô tô

– Công nghệ chế tạo máy

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button