Kiến thức

Tuyệt Kĩ Casio Giải nhanh các dạng toán Lượng giác-Bí Kíp Thế Lực

Bạn đang xem: Tuyệt Kĩ Casio Giải nhanh các dạng toán Lượng giác-Bí Kíp Thế Lực

Tuyệt Kĩ Casio Giải nhanh các dạng toán Lượng giác

admin

Tháng Bảy 23, 2017

Tin tức

,

Toán Lớp 11

,

Trắc Nghiệm Toán

1 bình luận

47,624 Lượt xem

Tải về bản PDF: Tuyệt kĩ Casio giải nhanh Lượng Giác

Ví dụ 1: Tìm nghiệm của phương trình: $4{{sin }^{3}}xcos 3x+4{{cos }^{3}}xsin 3x+3sqrt{3}ctext{os}4x=3$

luonggiac1

Ví dụ 2: Tìm m để phương trình sau có nghiệm $2m(cos x+sin x)=2{{m}^{2}}+cos x-sin x+frac{3}{2}$

luonggiac2

Ví dụ 3: Cho $tan alpha =3$. Tính giá trị biểu thức $,M=frac{3sin alpha -2cos alpha }{5{{sin }^{3}}alpha +4{{cos }^{3}}alpha }$

luonggiac3

Ví dụ 4: Cho góc $alpha $ thỏa mãn: $pi <alpha <frac{3pi }{2}$ và $cos alpha =frac{-sqrt{10}}{5}$. Tính $A=frac{cot alpha }{1+{{cot }^{2}}alpha }$

luonggiac4

Ví dụ 5: Giá trị lớn nhất của hàm số $y=3sin x+4cos x+1$ là:

luonggiac5

Ví dụ 6: Số nghiệm thuộc khoảng $left( 0;pi  right)$ của phương trình $sin 3x+sin x-2{{cos }^{2}}x=0$ là:

luonggiac6

Bình luận

Các ý kiến phản hồi

2017-07-23

admin

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button