Kiến thức

CÁCH SỬ DỤNG "ANY"-Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng

Bạn đang xem: CÁCH SỬ DỤNG “ANY”-Học tiếng anh giao tiếp nhà hàng

CÁCH SỬ DỤNG “ANY”

“Any là một từ hạn định. Nó gợi ý một số lượng không xác định.

Have you got any rice?

Is there any water in the bottle?

Chú ý rằng any được sử dụng khi việc chỉ ra số lượng bao nhiêu là không quan trọng.

* Any, not any và no

Any thường được sử dụng trong mệnh đề hoặc câu hỏi và câu phủ định. Chú ý rằng khi được sử dụng một mình any không có nghĩa là phủ định. Nó chỉ có nghĩa phủ định khi được sử dụng với not.

She is unhappy because she hasn’t got any children. (KHÔNG NÓI She is unhappy
because she has any children.)

* No có nghĩa tương tự với not any, nhưng nó nhấn mạnh hơn.

She has got no children. (Nhấn mạnh hơn là ‘She hasn’t got any children.’)

* Chú ý

Chúng ta không thể bắt đầu một câu bằng not any. Thay vào đó chúng ta sử dụng ‘no’.

No child is ugly. (KHÔNG NÓI Not any child is ugly.)

* Any and a/an

Khi được sử dụng với danh từ số nhiều và danh từ không đếm được, any có cùng loại nghĩa giống như mạo từ bất định (a/an) có với các danh từ đếm được số ít.

So sánh:

Has she got a car? (A với danh từ số ít)

Has she got any cars? (Any với danh từ đếm được số nhiều)

* Any trong mệnh đề khẳng định

Any có thể có nghĩa là ‘không quan trọng đó là ai/cái gì/như thế nào’. Với ý nghĩa này, any thường có mặt trong cả mệnh đề khẳng định, phủ định và nghi vấn.

Ask any doctor – they will all tell you that smoking is bad for health. (Không quan trọng là bác sỹ nào)

* Any và any of

Trước một danh từ với một từ hạn định (mạo từ, tính từ sở hữu và đại từ sở hữu),
chúng ta sử dụng any of. Nếu không có từ hạn định chúng ta sử dụng any.

I didn’t read any books.

I didn’t read any of those books. (KHÔNG NÓI I didn’t read any those books.)

She hasn’t got any friends.

She doesn’t visit any of her friends.

* Chú ý

Khi any of được theo sau bởi một danh từ số nhiều, động từ có thể chia ở số ít hoặc số nhiều. Tuy nhiên, một số người cho rằng động từ chia ở dạng số nhiều là không đúng.”

Leave a Reply

Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button