Kiến thức

Hấp Phụ Hơi Chất Hữu Cơ (Organic Vapor Sorption) – Reecotech

Bạn đang xem: Hấp Phụ Hơi Chất Hữu Cơ (Organic Vapor Sorption) – Reecotech

Hấp Phụ Hơi Chất Hữu Cơ (Organic Vapor Sorption)

loan phan

Ứng dụng nghiên cứu điển hình

Leave a comment

1,023 Views

Nghiên cứu, khảo sát hấp phụ hơi các hợp chất hữu cơ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường và trong các lĩnh vực như phân tách, xúc tác, công nghiệp hóa chất & lọc hóa dầu. Hấp phụ hơi hữu cơ cũng được sử dụng như công cụ khảo sát pha rắn, phát hiện pha vô định hình và nghiên cứu sự tạo solvat trong công nghiệp dược phẩm,…

Các thiết bị phân tích hấp phụ trọng lượng

IGA

IGAsorp

do REECO cung cấp được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu, khảo sát hấp phụ hơi các hợp chất hữu cơ trên thế giới. Model

IGA-002

IGA-100

được dùng để xác định cân bằng và động học hấp phụ hơi của từng loại hợp chất hữu cơ, model

IGAsorp

có thể dùng để hấp phụ hơi hữu cơ ở chế độ động lực hay dòng. Trong khi đó, các model

IGA-003

IGA-100

được trang bị module tạo hơi dùng để đo đạc hấp phụ hơi chất hữu cơ trong dòng khí mang. Model

IGA-200

được thiết kế đặc biệt để phân tích hấp phụ hỗn hợp hơi và khí.

https://www.freedownload.network/

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button