Ước và Bội là gì? Bài tập vận dụng Ước và Bội của số nguyên-Toán lớp 6

Ước và Bội là gì? Bài tập vận dụng Ước và Bội của số nguyên – Toán lớp 6

Toán lớp 6 được coi là kiến thức cơ bản nhất so với chương trình Toán trung học cơ sở.  Trong đó, Ước và Bội là kiến thức các bạn được học trong chương đầu tiên của Toán lớp 6. Do đó, để bổ trợ cho các bạn trong quá trình học tập và ôn tập. Chúng tôi có tổng hợp một số kiến thức về Ước và Bội là gì? và một số bài tập vận dụng. Mời các bạn tham khảo tài liệu bên dưới.

Mục lục

1 Ước và Bội là gì?

2 Cách tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung lớn nhất

2.1 Chuyên đề về Ước và Bội – Toán lớp 6

Ước và Bội là gì?

Nếu số tự nhiên m chia hết cho số tự nhiên n thì gọi m là bội của n còn n được gọi là ước của m. Ví dụ: 16 chia hết cho 4, suy ra 16 là bội của 4 và 4 được gọi là ước của 16.

Trong đó, bội số m là một số khác không chia hết cho các số tự nhiên từ 1 đến m. Từ điều này, các bạn có thể vận dụng để giải được bài toán tìm ước và bội.

Cách tìm Ước chung lớn nhất và Bội chung lớn nhất

Để tìm

ước chung lớn nhất

, bài toán sẽ có ba bước giải:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số cần tìm ước chung ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
  • Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố chung đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ước chung lớn nhất (UCLN) phải tìm.

Để tìm

bội chung nhỏ nhất

, bài toán sẽ ba bước giải tương tự với tìm ước chung lớn nhất:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số cần tìm bội chung ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số nguyên tố chung và riêng đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất (UCLN) phải tìm.

Để làm tốt dạng bài tập này, các bạn cần rèn luyện nhiều bài tập. Hãy tham khảo tài liệu bên dưới để có thêm nhiều bài tập rèn luyện về Ước và Bội.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án dạy thêm Toán 6 – Tài liệu cập nhật theo TT 22

Sưu tầm: Thu Hoài

Đánh giá post này

Để lại Lời nhắn

Hủy

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button