Kiến thức

Các định luật bảo toàn-Thế năng đàn hồi

18/07/2014 | 10:30:47

Bạn đang xem: Các định luật bảo toàn-Thế năng đàn hồi

Các định luật bảo toàn – Thế năng đàn hồi

Công của lực đàn hồi : Mọi vật biến dạng đàn hồi đếu có khả năng sinh công, tức là mang năng lượng. Năng lượng này được gọi là thế năng đàn hồi. Công của lực đàn hồi:                                  A12 = ({k.x^2_1 over 2}) – ({k.x^2_2 over 2}) Công này phụ thuộc vào các độ biến dạng của lò xo, vậy lực đàn hồi cũng là lực thế.

Thế năng đàn hồi :

 +) Thế năng đàn hồi của một vật gắn vào đầu lò xo :

                                          Wđh = ( {1 over 2})kx2

                        k là độ cứng của lò xo. x là độ biến dạng của lò xo.
                        Đơn vị của thế năng: J

Định lí thế năng:

Công của lực đàn hồi bằng độ giảm thế năng đàn hồi :

                          A12 = Wđh1 – Wđh2

Thế năng đàn hồi cũng được xác định sai kém bằng một hằng số cộng tuỳ theo cách chọn gốc toạ thế năng.

Bài viết khác :

  • Các định luật bảo toàn – Thế năng. Thế năng trọng trường

  • Các định luật bảo toàn – Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

  • Các định luật bảo toàn – Công và công suất

  • Các định luật bảo toàn – Chuyển động bằng phản lực

  • Các định luật bảo toàn – Định luật bảo toàn cơ năng

  • Các định luật bảo toàn – Định luật bảo toàn động lượng

  • Tĩnh học vật rắn – Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song

  • Tĩnh học vật rắn – Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

  • Tĩnh học vật rắn – Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song

  • Tĩnh học vật rắn – Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm của vật

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button