Kiến thức

Chất khí-Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

18/07/2014 | 13:59:42

Bạn đang xem: Chất khí-Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

Chất khí – Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối

  Định luật Charles:  Với một lượng khí có thể tích không đổi thì áp suất p phụ thuộc vào nhiệt độ t của khí như sau:

                                 p = p0 ( 1 + ( gamma)t )

Trong đó ( gamma) có giá trị như nhau đối với mọi chất khí, mọi nhiệt độ và bằng  ( {1 over 273}) độ -1

Khí lý tưởng :
Khí lý tưởng (theo quan điểm vĩ mô) là khí tuân theo đúng hai định luật Boyle-Mariotte và Charles.
Ở áp suất thấp, có thể coi khí thực như là khí lý tưởng.

Nhiệt độ tuyệt đối :
– Nhịêt giai Kelvin là nhiệt giai trong đó không độ (0 K) tương ứng với nhiệt độ

– 273oC và khoảng cách nhiệt độ1kelvin (1K) bằng khoảng cách  1oC

– Nhiệt độ đo trong nhịêt giai Kelvin được gọi là nhiệt độ tuyệt đối, ký hiệu T

                            T = t + 273

– Trong nhiệt giai Kelvin, định luật Sác-lơ được viết như sau:

                                                    ( {p over T}) = const

 

Bài viết khác :

  • Chất khí – Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt

  • Cơ học chất lưu – Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc – nu -li

  • Cơ học chất lưu – Áp suất thủy tĩnh – Nguyên lý Pascal

  • Các định luật bảo toàn – Động năng. Định lí động năng

  • Các định luật bảo toàn – Thế năng đàn hồi

  • Các định luật bảo toàn – Thế năng. Thế năng trọng trường

  • Các định luật bảo toàn – Va chạm đàn hồi và không đàn hồi

  • Các định luật bảo toàn – Công và công suất

  • Các định luật bảo toàn – Chuyển động bằng phản lực

  • Các định luật bảo toàn – Định luật bảo toàn cơ năng

 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button