Kiến thức

Vật Lý Lớp 12-Chương 1: Dao Động Cơ-Chủ đề 4: Dao Động Tắt Dần-Dao Động Cưỡng Bức

Bạn đang xem: Vật Lý Lớp 12-Chương 1: Dao Động Cơ-Chủ đề 4: Dao Động Tắt Dần-Dao Động Cưỡng Bức

Video bài học Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Tắt Dần – Dao Động Cưỡng Bức

Vật Lý Lớp 12 – Dao Động Cơ – Dao Động Tắt Dần – Dao Động Cưỡng Bức

Xem thêm: Gạo Nàng hoa 9-Đồng An  Gói 5kg

Dao động tắt dần

  • Khái niệm:

Dao động tắt dần là dao động có lực cản của môi trường làm biên độ giảm dần theo thời gian.

  • Đặc điểm: 

– Lực cản môi trường càng lớn thì dao động tắt dần xảy ra càng nhanh.

– Nếu vật dao động điều hoà với tần số ω = 0 mà chịu thêm lực cản nhỏ, thì dao động của vật tắt dần chậm. Dao động tắt dần chậm cũng có biên độ giảm dần theo thời gian cho đến 0.

Dao động duy trì

  • Khái niệm: 

Dao động duy trì là dao động được duy trì bằng cách cung cấp năng lượng trong mỗi chu kì để bổ sung phần năng lượng bị tiêu hao do ma sát nhưng không làm thay đổi chu kỳ riêng của nó.

  • Đặc điểm: có tần số dao động bằng với tần số riêng của vật dao động

$$f_{dt} = f_0$$

Xem thêm: Tính chất hóa học của kim loại (Có bài tập áp dụng)

Dao động cưỡng bức

  • Khái niệm:

Dao động cưỡng bức là dao động chịu thêm tác động của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn (gọi là lực cưỡng bức) có biểu thức 

$$F = F_0cos(ω_{n}t + φ)$$

Trong đó: $F_0$ là biên độ của ngoại lực (N) và $ω_n = 2πf_n$ với $f_n$ là tần số của ngoại lực.

  • Đặc điểm: 

– Dao động cưỡng bức là dao động điều hoà có đồ thị hình sin.

– Tần số dao động cưỡng bức chính là tần số của lực cưỡng bức. $f_{cb} = f_n$

– Biên độ dao động cưỡng bức ($A_{cb}$) phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

+ Sức cản môi trường 

+ Biên độ ngoại lực $F_0$ ($A_{cb}$ tỉ lệ thuận với $F_0$)

Xem thêm: Phương pháp giải nhanh trắc nghiệm cực trị của hàm số-TOANMATH.com

Hiện tượng cộng hưởng

Là hiện tượng biên độ dao động cưỡng bức đạt đến giá trị cực đại ${(A_{cb})}_{max}$ khi tần số ngoại lực ($f_n$) bằng với tần số riêng ($f_0$) của vật dao động, hay

$${(A_{cb})}_{max} Leftrightarrow f_n = f_0$$

Phân biệt các loại dao động

  • Dao động cưỡng bức và dao động duy trì:

Giống nhau:

– Xảy ra dưới tác dụng của ngoại lực

– Dao động cưỡng bức khi cộng hưởng có tần số bằng tần số riêng của vật

Khác nhau:

Dao động cưỡng bức

Dao động duy trì

– Ngoại lực là bất kỳ, độc lập với vật

– Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số $f_n$ của ngoại lực

– Biên độ của hệ phụ thuộc vào $F_0$ và $|f_n – f_0|$

– Ngoại lực được điều khiển bởi dao động

– Dao động có tần số bằng tần số dao động $f_0$ riêng của vật

– Biên độ không thay đổi

 

  • Hiện tượng cộng hưởng và dao động duy trì:

Giống nhau: tần số ngoại lực bằng tần số dao động tự do của hệ

Khác nhau:

Hiện tượng cộng hưởng Dao động duy trì

– Ngoại lực độc lập bên ngoài

– Năng lượng hệ nhận được lớn hơn năng lượng hệ tiêu hao do ma sát

– Ngoại lực được điều khiển bởi dao động

– Năng lượng hệ nhận được đúng bằng năng lượng hệ tiêu hao do ma sát

Tiếp theo:

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button