Kiến thức

Vẽ đồ thị (P) của hàm số y=x^2 và đường thẳng (D): y= x +2. trên cùng một hệ trục toạ độ.

Vẽ đồ thị (P) của hàm số y=x^2 và đường thẳng (D): y= x +2. trên cùng một hệ trục toạ độ.

Viewed 2.800

a.Vẽ đồ thị (P) của hàm số y=x^2 và đường thẳng (D): y= x +2. trên cùng một hệ trục toạ độ.
b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.

toan_hcm 2015

Theo câu 2: đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán năm học 2015-2015 TP HCM

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button