Kiến thức

Bạn đang xem:

1. Quy định chung

1.1. Những quy định này được xây dựng dựa trên nguyên tắc bình đẳng, cởi mở và công bằng nhằm điều chỉnh hành vi giao dịch liên quan đến token đòn bẩy tiền kỹ thuật số và để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
1.2. Các quy định này đóng vai trò là tiêu chuẩn cho dịch vụ giao dịch token đòn bẩy trên Binance, bao gồm hoạt động giao dịch token đòn bẩy cùng các hoạt động liên quan khác do nhà đầu tư thực hiện.
1.3. Những quy định này chỉ áp dụng cho token đòn bẩy được giao dịch trên Binance. Trong các trường hợp không nằm trong phạm vi điều chỉnh của những quy định này, sẽ áp dụng Điều khoản Sử dụng cùng những quy định có liên quan khác của Binance.

2. Kiểm soát rủi ro

2.1. Binance có quyền giám sát tỷ lệ rủi ro của tài khoản người dùng trong thời gian thực.
2.2. Binance có quyền thực hiện các biện pháp thích hợp căn cứ vào những thay đổi trong tỷ lệ rủi ro. Có thể áp dụng các biện pháp kiểm soát rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
  • Đưa ra hạn mức “nắm giữ tối đa” để giới hạn số lượng token đòn bẩy tối đa mà một người dùng có thể nắm giữ;
  • Vô hiệu hóa hoạt động chuyển và giao dịch token đòn bẩy cùng các hoạt động khác đối với một số người dùng có tỷ lệ rủi ro cao.

Xem thêm: 3-Dinh-Luat-Newton

3. Quy định về khung giá vào lệnh giới hạn

Khung giá cho lệnh giới hạn thực hiện đối với token đòn bẩy là ± 90% giá trị tài sản ròng (NAV) mới nhất của token đòn bẩy nhất định. Các lệnh giới hạn vượt quá khung này sẽ không được thực hiện. Ví dụ: Nếu giá trị tài sản ròng (NAV) hiện tại của token đòn bẩy XUP là 10 thì khung giá vào lệnh giới hạn XUP/USDT sẽ nằm trong khoảng 1-19.

4. Quy định về rút token đã đăng ký

4.1. Phí rút token đã đăng ký được tính toán dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) trong thời gian thực.
4.2. Sau khi quá trình đăng ký kết thúc, tất cả token đòn bẩy mà bạn đã đăng ký sẽ được nạp trực tiếp vào Ví giao ngay của bạn. Hệ thống sẽ khấu trừ trực tiếp khoản phí đăng ký bằng USDT từ Ví Spot của bạn.
Sau khi quá trình rút token hoàn tất, số token đòn bẩy mà bạn đã rút sẽ được nạp vào Ví Spot của bạn dưới dạng USDT.
4.3. Người dùng có thể đăng ký hoặc rút token bất kỳ lúc nào, ngoại trừ thời điểm tái cân bằng. Hạn mức đăng ký và rút token được quy định như sau:
Token Đòn bẩy
Đăng ký hàng ngày dành cho người dùng cá nhân
Hạn mức (USDT)
Đăng ký hàng ngày
Hạn mức (USDT)
Rút token hàng ngày dành cho người dùng cá nhân
Hạn mức (USDT)
Rút token hàng ngày
Hạn mức (USDT)
BCHDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
BCHUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
1INCHDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
1INCHUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
XLMDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
XLMUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
SUSHIDOWN                       5.000                          75.000.000                20.000                   800.000.000 
SUSHIUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
AAVEDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
AAVEUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
YFIDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
YFIUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
FILDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
FILUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
SXPDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
SXPUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
UNIDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
UNIUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
LTCDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
LTCUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
XRPDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
XRPUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
DOTDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
DOTUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
TRXDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
TRXUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
EOSDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
EOSUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
XTZDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
XTZUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
BNBDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
BNBUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
LINKDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
LINKUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
ADADOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
ADAUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
ETHDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
ETHUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 
BTCDOWN                       5.000                          75.000.000                  5.000                   200.000.000 
BTCUP                     20.000                        300.000.000                25.000                   900.000.000 

Xem thêm: Top PDF Joule-Lenz Law-1Library

5. Quy định về thu phí funding

5.1. Funding rate cho token đòn bẩy = Funding rate cho vị thế hợp đồng tương lai trong rổ x Đòn bẩy thực tế. Binance không thu phí chuyển tỷ lệ lãi suất trong funding rate. Việc thu phí funding diễn ra giữa các trader và những khoản phí này được tính vào giá trị tài sản ròng (NAV).
5.2. Funding rate hiển thị trên trang đã tính đến đòn bẩy nên mức độ tác động lên giá trị tài sản ròng (NAV) sẽ bằng với mức funding rate hiển thị. Giá trị tài sản ròng (NAV) mới = NAV × (1 – Funding rate).
Ví dụ: Nếu funding rate cho BTCDOWN là – 0,0304% thì giá trị tài sản ròng (NAV) sẽ tăng lên 0,0304% sau khi thu được funding rate.

Xem thêm: Phương pháp chuyển vị trong chứng minh bất đẳng thức hoán vị

6. Quy định về tái cân bằng

6.1. Việc tái cân bằng vị thế token đòn bẩy của Binance chỉ diễn ra khi cần thiết và được kiểm soát bằng các thuật toán độc quyền của Binance. Mục tiêu của việc tái cân bằng là để tối đa hóa mối tương quan giữa token đòn bẩy của Binance và vị thế ký quỹ cơ sở mà không phải lo lắng về tính thanh khoản.
6.2. Phạm vi đòn bẩy mục tiêu cho token đòn bẩy của Binance được duy trì trong khoảng từ 1,25x đến 4x. Hệ số nhân của đòn bẩy mục tiêu thực tế không được công khai và thay đổi liên tục. Nhờ vậy, bên ngoài không thể dự đoán hệ số nhân của đòn bẩy mục tiêu được duy trì cho token đòn bẩy của Binance hoặc thời điểm hoạt động tái cân bằng diễn ra, từ đó giảm thiểu việc giao dịch trước giờ mở cửa và thao túng thị trường.

7. Tính giá trị tài sản ròng (NAV)

Giá trị tài sản ròng (NAV) = ((1 / Hệ số nhân thực tế của đòn bẩy) × Vị thế trong rổ × Giá của tài sản cơ sở) / Số lượng token đã phát hành.

8. Quy định bổ sung

8.1. Binance cung cấp dịch vụ thông tin, giám sát và kiểm soát rủi ro cho hoạt động giao dịch token đòn bẩy. Binance không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào về lợi nhuận, cũng như không có nghĩa vụ bảo toàn vốn cho người dùng thực hiện giao dịch token đòn bẩy trên nền tảng Binance. Nhà đầu tư phải nhận thức được những rủi ro lớn hơn liên quan đến dịch vụ giao dịch token đòn bẩy. Ngoài ra, nhà đầu tư nên tự đánh giá tổn thất có thể xảy ra, sau đó có thể tự nguyện tham gia giao dịch sau khi xác nhận bản thân có thể kiểm soát và gánh chịu rủi ro.
8.2. Thuật ngữ “vượt quá” và “ít hơn” đã đề cập trong các quy định này không bao gồm giá trị được đề cập còn những thuật ngữ như “không vượt quá”, “không ít hơn”, “trên” và “tối đa” có bao gồm giá trị được đề cập.
8.3. Các quy định này do nền tảng Binance xây dựng và sẽ có hiệu lực ngay sau khi phổ biến cho tất cả các nhà đầu tư trên nền tảng. Quy định tương tự được áp dụng cho những nội dung sửa đổi.
8.4. Nền tảng Binance nắm quyền diễn giải các quy định này.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button