Kiến thức

Ngôn ngữ Đức

 • Giới thiệu
 • Sách
 • Tham khảo
 • LA-LV
 • Cơ sở dữ liệu
 • Tài nguyên web
 • Báo và tạp chí
 • Top 10 bài hát

Willkommen!

Chủ đề NGÔN NGỮ ĐỨC chào mừng người học, giảng viên và nhà nghiên cứu!

Tại đây giới thiệu tài nguyên thông tin chủ đề NGÔN NGỮ ĐỨC mà Thư viện đang có hoặc được chúng tôi sưu tầm từ website thư viện các trường đại học nghiên cứu nhóm đầu thế giới và từ các nguồn truy cập mở trên Internet.

Các mục chính gồm:

+ Sách và Giáo trình;
+ Các cơ sở dữ liệu điện tử;
+ Bách khoa thư, Sổ tay, Từ điển;
+ Các tổ chức, Hiệp hội;
+ Luận án / Luận văn;
+ Các công cụ và hướng dẫn.

Thông tin ở đây không thể đầy đủ, toàn diện, cập nhật và đáp ứng yêu cầu của tất cả các đối tượng mà là những thông tin chọn lọc cần thiết nhất phục vụ cho học tập, nghiên cứu của chủ đề này, giúp người học, nhà nghiên cứu định vị thông tin.

Để nội dung ngày càng hoàn thiện, rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ bạn đọc.

Xin gửi thông tin phản hồi về: Ths. Lê Bá Lâm – email: 

lamlb@vnu.edu.vn

Xem hướng dẫn theo chủ đề này của các thư viện trên thế giới

http://libguides.auburn.edu/German

http://libguides.brown.edu/germanstudies

http://libguides.rug.nl/german

http://libguides.d.umn.edu/german

http://guides.library.yale.edu/german

http://libguides.butler.edu/German

Các chủ đề liên quan

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Ả rập

Ngôn ngữ Hàn

Ngôn ngữ Nga

Ngôn ngữ Nhật

Ngôn ngữ Pháp

Ngôn ngữ Trung

Tìm tất cả tài nguyên thông tin

Truy cập trang One Search: 

http://find.lic.vnu.edu.vn/

 (

Bấm đây xem hướng dẫn

)

Bạn đọc có thể tìm nhanh theo từng chủ đề bằng cách CLICK CHUỘT vào các liên kết dưới đây

Ngôn ngữ Đức

Ngữ pháp tiếng Đức

Tiếng Đức

Từ điển Đức – Việt

Văn học Đức

Mục lục tại Đức

 • Deutsche Nationalbibliothek

 • Österreichische Nationalbibliothek

 • Schweizerische Nationalbibliothek

Sách đề xuất

A New History of German Literature by David E. Wellbery; Judith Ryan; Hans Ulrich Gumbrecht; Anton Kaes

ISBN: 9780674015036

Publication Date: 2005-02-15

 

A History of German Literature by Ernst Rose

ISBN: 9780814703625

Publication Date: 1960-01-01

 

Reallexikon der Deutschen Literaturwissenschaft by Harald Fricke; Klaus Grubmueller; Jan-Dirk Müller; Klaus Weimar

ISBN: 9783110108965

Publication Date: 1997-03-19

 

Modern German Literature by Michael Minden

ISBN: 9780745629193

Publication Date: 2011-03-28

Từ điển trực tuyến

German Unabridged Dictionary by Maree Airlie; Susie Beattie

ISBN: 9780061374906

Publication Date: 2008-03-11

 • Beolingus Dictionary

Search in more than 700,000 translations with examples and hints, explanations, synonyms, sayings, aphorisms, and quotations in English and German. Browse lists for special topics. Listen to German and English pronunciations spoken by native speakers.

 • Duden Online

  Duden is the standard reference work for the German language. In German only.

 • PONS online dictionary

  German-English dictionary. Includes tips and examples covering the correct use of cases and idiomatic meanings.

 • Beolingus

  German-English, German-Spanish, and German-Portuguese dictionary. Includes many usage examples.

 • Der digitale Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm

  Historical German dictionary; useful for pre-twentieth-century definitions and etymologies. In German only.

 • Wortschatz Universität Leipzig

  A corpus of the German language with a search of usages on the Internet, a German dictionary, a portal of German to English translations, and the “word of the day.”

 • Dict.cc

 • LEO

 • Mittelhochdeutsches Wörterbüch

 • WordReference.com

 • Wörterbuchnetz

Từ điển in trong thư viện

Từ điển Đức – Việt

Luận án, luận văn tại ĐHQGHN

 • Luận văn ngành Ngôn ngữ Đức

Luận án, luận văn khác

 • DART-Europe

  The European portal for finding electronic theses and dissertations. DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses.

 • Deutsche Nationalbibliothek

  German dissertations since 1998 are comprehensively collected by the National Library of Germany, so search its online catalog by clicking on the link above.

 • Dissonline

  Searches electronic university publications held by the Deutsche Nationalbibliothek, including dissertations and “Habilitationen”.

 • Electronic Theses Online Service (EThOS)

  EThOS offers free access, in a secure format, to the full text of electronically stored UK theses–a rich and vast body of knowledge.

 • Index to Theses

  A Comprehensive Listing of Theses with Abstracts Accepted for Higher Degrees by Universities in Great Britain and Ireland since 1716. Abstracts are available from many theses since 1970 and for all since 1986.

 • Österreichische Dissertationsdatenbank

  This database references over 55,000 dissertations and theses held at Austrian universities; select dissertations are available online.

 • http://search.proquest.com/pqcentral/index

 • Open Access Theses and Dissertations

(Truy cập mở tới khoảng 2,6 triệu luận án của gần 1000 trường đại học, VNC trên thế giới)

 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)

 • CRL Center for Research Libraries Foreign Doctoral Dissertations

  Holds 800,000 dissertations from universities outside the U.S. and Canada. However, only 20,000 of these are cataloged in the database. If you know the exact title of a dissertation and do not find it in the database, CRL recommends searching the CRL Catalog. If the title does not appear in the database or the catalog, contact CRL directly to inquire if it is held.
  CRL continues to acquire about 5,000 titles per year from major universities.

 • The Universal Index of Doctoral Dissertations in Progress

  This site holds a database of voluntarily-registered, author-identified doctoral dissertations in progress around the world. Its goal is to avoid duplications in doctoral dissertations, create the ultimate meeting place for researchers, and allow for interaction between them. Bear in mind, though, that only dissertations which have been registered by their authors can be found in the database. Registration and access to the database are free.

 • Theses Canada

  This is your central access point for Canadian theses. From here you will be able to:
  – search AMICUS, Canada’s national online catalog, for bibliographic records of all theses in Library and Archives Canada’s theses collection;
  – access & search the full text electronic versions of numerous Canadian theses and dissertations;
  – find out everything you need to know about Theses Canada, including how to find a thesis, information on copyright, etc.

Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao lại cần CSDL trong học tập và nghiên cứu?

Cơ sở dữ liệu có tại thư viện

Danh mục các Cơ sở dữ liệu điện tử

 (Tất cả các Cơ sở dữ liệu điện tử thư viện có)

Thư viện số ĐHQGHN

 (Tài liệu toàn văn nội sinh: Sách, giáo trình, luận án / luận văn,…)

Cơ sở dữ liệu liên kết

http://www.sciencedirect.com/

http://db.vista.gov.vn/

  (Cơ sở dữ liệu tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia)

PsycINFO

 (Bạn đọc gửi yêu cầu tài liệu, bài báo về thư viện để được trợ giúp qua email 

lic@vnu.edu.vn

)

PsycARTICLES

 (Bạn đọc gửi yêu cầu tài liệu, bài báo về thư viện để được trợ giúp qua email 

lic@vnu.edu.vn

)

Tạp chí đề xuất

Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur

Deutsche Sprachwelt  (1439-8834)

E-Journal Deutsch als Fremdsprache (Tạp chí học tiếng Đức)

Futhark : international journal of runic studies

German as a foreign language GFL

German life and letters

German politics and society

The German quarterly

– Wiley

The German quarterly

– Jstor

Germanic review  (0016-8890)

German studies review

Internationale neerlandistiek

Jahrbuch (Institut für Deutsche Sprache)  (0537-7900)

Jahrbuch für germanistische Sprachgeschichte  (1869-7038)

Journal of comparative Germanic linguistics  (1383-4924)

Journal of English and Germanic philology  (0363-6941)

Journal of Germanic philology  (0364-2968)

Monatshefte für deutsche Sprache und Pädagogik  (1948-0938)

Oxford German studies

Pädagogische Monatshefte  (1948-092X)

Skandinaviske sprogstudier

Taal en tongval  (0039-8691)

Tijdschrift voor skandinavistiek  (0168-2148)

Unterrichtspraxis  (0042-062X)

 (Jstor)

Working papers in Scandinavian syntax  (1100-097X)

Zeitschrift für germanistische Linguistik  (0301-3294)

Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht

Zeitschrift für Rezensionen zur germanistischen Sprachwissenschaft  (1867-1691)

 • Deutscher Filmpreis

  Website for the German Film Awards, held annually in Berlin and awarded by the Deutsche Filmakademie.

 • Deutsches Filminstitut / Filmmuseum

  Website for the German institute for the study of film; home of extensive film archives.

 • Goethe Institut

  Website for Germany’s international cultural institute; excellent resource for current information on German culture.

 • ECHO

  Website for the ECHO Awards, annual prizes for the best in popular and classical music in Germany.

 • Stuttgart Ballet

  Website for the Stuttgart Ballet company

 • Hamburg Ballet

  Website for the Hamburg Ballet company

Báo

Frankfurter Allgemeine Zeitung

 (Frankfurt)

Frankfurter Rundschau

 (Frankfurt)

Neue Zürcher Zeitung

 (Zürich)

Die Presse

 (Vienna)

Süddeutsche Zeitung

 (Munich)

Der Tagesspiegel

 (Berlin)

Die Tageszeitung (Taz)

 (Berlin)

Wall Street Journal (German Edition)

Die Welt

 (Berlin)

Die Zeit

 (weekly newspaper from Hamburg)

Tạp chí

Capital

 (financial/business magazine)

Cicero

 (political magazine)

Focus

  news magazine)

Perlentaucher

 (the largest cultural online magazine in German language with a daily overview of media and cultural events, as well as of book reviews published in a range of main German newspapers)

Der Spiegel

 (Germany’s biggest weekly news magazine)

Stern Magazin

 (a blend between a news magazine and an illustrated weekly)

Titel-Magazin

 (cultural magazine)

Top 10 bài hát Đức

Lĩnh vực khoa học: 

Ngôn ngữ – Giáo dục

Xin chào, tôi là
HOÀNG YẾN
cán bộ Thư viện hỗ trợ chủ đề
NGÔN NGỮ ĐỨC

Tôi có thể trợ giúp bạn:

– Tìm kiếm thông tin trong thư viện.
– Hướng dẫn sử dụng CSDL điện tử.
– Giới thiệu tài nguyên truy cập mở.
– Sử dụng Endnote và Zotero.
– Sử dụng dịch vụ thư viện khác.

Địa chỉ liên hệ của tôi:

Email: 

yenh@vnu.edu.vn

Phone: 043.7546.545 lẻ 27
Profile:
 Cử nhân Đức ngữ, ĐHHN
– Ths. Khoa học Thư viện

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button