Kiến thức

Làm thế nào để chuyển đổi thập phân thành phân số

Làm thế nào để chuyển đổi thập phân thành phân số

Các giai đoạn chuyển đổi

  1. Viết phân số thập phân dưới dạng phân số gồm các chữ số ở bên phải dấu chấm thập phân (tử số) và lũy thừa của 10 (mẫu số).
  2. Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số.
  3. Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd.

Bạn đang xem: Làm thế nào để chuyển đổi thập phân thành phân số

Ví dụ 1

Chuyển 0,32 thành phân số:

0,32 = 32/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (32,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

0,32 = (32/4) / (100/4) = 8/25

Xem thêm: Tìm m để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên một khoảng.

Ví dụ số 2

Chuyển 2,56 thành phân số:

2,56 = 2 + 56/100

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (56,100) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

2 + 56/100 = 2 + (56/4) / (100/4) = 2 + 14/25

Xem thêm: Câu điều kiện hỗn hợp

Ví dụ # 3

Chuyển 0,124 thành phân số:

0,124 = 124/1000

Tìm ước chung lớn nhất (gcd) của tử số và mẫu số:

gcd (124,1000) = 4

Rút gọn phân số bằng cách chia tử số và mẫu số với gcd:

0,124 = (124/4) / (1000/4) = 31/250

Cách chuyển đổi số thập phân lặp lại thành phân số

Xem thêm: Thư viện PDF-Tuyển Tập Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Toán 12 Năm 2020-2021 (Có Đáp Án Và Lời Giải)

Ví dụ 1

Chuyển 0,333333 … thành phân số:

x = 0,333333 …

10 x = 3,333333 …

10 xx = 9 x = 3

x = 3/9 = 1/3

Ví dụ số 2

Chuyển 0,0565656 … thành phân số:

x = 0,0565656 …

100 x = 5,6565656 …

100 xx = 99 x = 5,6

990 x = 56

x = 56/990 = 28/495

Bảng chuyển đổi thập phân thành phân số

Thập phân Phân số
0,001 1/1000
0,01 1/100
0,1 1/10
0,11111111 1/9
0,125 1/8
0,14285714 1/7
0,16666667 1/6
0,2 1/5
0,22222222 2/9
0,25 1/4
0,28571429 2/7
0,3 3/10
0,33333333 1/3
0,375 3/8
0,4 2/5
0,42857143 3/7
0,44444444 4/9
0,5 1/2
0,55555555 5/9
0,57142858 4/7
0,625 5/8
0,66666667 2/3
0,6 3/5
0,7 7/10
0,71428571 5/7
0,75 3/4
0,77777778 7/9
0,8 4/5
0,83333333 5/6
0,85714286 6/7
0,875 7/8
0,88888889 8/9
0,9 9/10

 

Công cụ chuyển đổi thập phân sang phân số ►

 


Xem thêm

  • Công cụ chuyển đổi thập phân sang phân số

  • Chuyển đổi số

Facebook

Twitter

WhatsApp

E-mail

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button