Kiến thức

AT LEAST

Ý nghĩa của at least trong tiếng Anh

Xem thêm: HL.7. Lý thuyết về amino axit-7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

Bản dịch của at least

trong tiếng Trung Quốc (Phồn thể)
至少, 反正,不管怎樣, 至少,還好,不管怎麽說…

Xem thêm

trong tiếng Trung Quốc (Giản thể)
至少, 反正,不管怎样, 至少,还好,不管怎么说…

Xem thêm

trong tiếng Tây Ban Nha
por lo menos…

Xem thêm

trong tiếng Việt
ít nhất…

Xem thêm

in more languages
trong tiếng Pháp
trong tiếng Séc
trong tiếng Đan Mạch
trong tiếng Indonesia
trong tiếng Thái
trong tiếng Malay
trong tiếng Đức
trong tiếng Na Uy
trong tiếng Ý

du moins…

Xem thêm

alespoň…

Xem thêm

i det mindste…

Xem thêm

paling tidak…

Xem thêm

อย่างน้อย…

Xem thêm

sekurang-kurangnya…

Xem thêm

wenigstens…

Xem thêm

i det minste, i hvert fall, alltids…

Xem thêm

almeno…

Xem thêm

Cần một máy dịch?

Nhận một bản dịch nhanh và miễn phí!

Công cụ dịch

 

Tìm kiếm

at hand idiom

at heart idiom

at His/Her Majesty’s pleasure idiom

at large idiom

at least idiom

at long last idiom

at loose ends idiom

at odds (with someone/something) idiom

at once idiom

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button