Kiến thức

đa thức Tiếng Anh là gì?

Bạn đang xem: đa thức Tiếng Anh là gì?

đa thức Tiếng Anh là gì?

VIđa thức
Từ điển Việt – Anh
[đa thức]
  (toán học) polynomial; multinomial
Từ điển Kỹ thuật (VN)
 multinomial
 • định lý đa thức: multinomial theorem
 • phân phối đa thức: multinomial distribution
 • phân phối đa thức âm: negative multinomial distribution
 • sự khai triển đa thức: multinomial expansion
 •  polynomial
 • ẩn trong đa thức: unknown in a polynomial
 • bậc của một đa thức: degree of a polynomial
 • bộ lọc đa thức: polynomial filter
 • chống lỗi (sửa sai) bằng mã đa thức: Polynomial Error Protection (PEP)
 • dạng chính tắc của một đa thức: canonical form of a polynomial
 • dạng đa thức: polynomial form
 • đa thức Jacobi: Jacobi polynomial
 • đa thức bất khả quy: irreducible polynomial
 • đa thức bậc ba: third order polynomial
 • đa thức bậc n: polynomial of degree n
 • đa thức chia vòng tròn: cyclotomic polynomial
 • đa thức có độ lệch tối thiểu: polynomial of least deviation
 • đa thức cực tiểu: minimum polynomial
 • đa thức cực tiểu: minimal polynomial
 • đa thức cực tiểu rút gọn: reduced minimum polynomial
 • đa thức đánh dấu: distinguished polynomial
 • đa thức đặc trưng: characteristic polynomial
 • đa thức đan dấu: alternative polynomial
 • đa thức định nghĩa: defining polynomial
 • đa thức đối xứng: symmetric polynomial
 • đa thức khả quy: reducible polynomial
 • đa thức không: null polynomial
 • đa thức không khả quy: irreducible polynomial
 • đa thức kiểm soát bit: check bits polynomial
 • đa thức ký hiệu: symbolic polynomial
 • đa thức legendre: legendre polynomial
 • đa thức liên hợp: adjoint polynomial
 • đa thức lồi: monic polynomial
 • đa thức lượng giác: trigonometric polynomial
 • đa thức nguyên tố: prime polynomial
 • đa thức nội suy: interpolating polynomial
 • đa thức nội suy: interpolation polynomial
 • đa thức phát sinh: generating polynomial
 • đa thức siêu bội: hypergeometric polynomial
 • đa thức siêu cầu: ultraspherical polynomial
 • đa thức thuần nhất: homogeneous polynomial
 • đa thức tối thiểu: minimal polynomial
 • đa thức trực chuẩn: orthonormal polynomial
 • đa thức trực giao: quasi-orthogonal polynomial
 • đa thức tựa trực giao: quasi-orthogonal polynomial
 • đa thức vi phân: differential polynomial
 • đại số đa thức: polynomial algebra
 • đồng nhất đa thức: polynomial identify
 • đồng nhất thức đa thức: polynomial identity
 • đường xu hướng cong hoặc đa thức: polynomial or curvilinear trendline
 • hồi quy đa thức: polynomial regression
 • máy tính đa thức: polynomial computer
 • mã đa thức: polynomial code
 • môđun trên vành đa thức: polynomial module
 • nhân tử của một đa thức: factor of a polynomial
 • phân tích chính tắc một đa thức: canonical decomposition of a polynomial
 • phân tích một đa thức: decomposition of a polynomial
 • sự biến dấu trong một đa thức: variation of sign in a polynomial
 • từ tuyến tính sang đa thức: from liner to polynomial
 • bậc đa thức
   degree (of a polynomial)
  đa thức chia vòng tròn
   cyclotomic polynominal
  đa thức dưới
   underpolynomial
  Từ điển Việt – Việt
  đa thức
  – d. Biểu thức đại số gồm nhiều đơn thức nối với nhau bằng các dấu cộng hoặc trừ. Đa thức bậc ba.

  Chuyên mục: Kiến thức

  Related Articles

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Check Also
  Close
  Back to top button