Số mũ âm-cách giải

Số mũ âm

Cách tính số mũ âm.

  • Quy tắc số mũ phủ định

  • Ví dụ về số mũ âm

  • Số mũ phân số âm

  • Phân số có số mũ âm

  • Nhân số mũ âm

  • Chia số mũ âm

Quy tắc số mũ phủ định

Cơ số b được nâng lên lũy thừa của n thì bằng 1 chia cho cơ số b được nâng lên lũy thừa của n:

b -n = 1 / b n

Bạn đang xem: Số mũ âm-cách giải

Ví dụ về số mũ âm

Cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của trừ 3 bằng 1 chia cho cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của 3:

2 -3 = 1/2 3 = 1 / (2⋅2⋅2) = 1/8 = 0,125

Xem thêm: Cấu hình electron – Wikipedia tiếng Việt

Số mũ phân số âm

Cơ số b nâng lên lũy thừa của n / m thì bằng 1 chia cho cơ số b nâng lên lũy thừa của n / m:

b -n / m = 1 / b n / m = 1 / ( mb ) n

Cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của trừ 1/2 bằng 1 chia cho cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của 1/2:

2 -1/2 = 1/2 1/2 = 1 / 2 = 0,7071

Phân số có số mũ âm

Cơ số a / b nâng lên lũy thừa của n thì bằng 1 chia cho cơ số a / b nâng lên lũy thừa của n:

( a / b ) n = 1 / ( a / b ) n = 1 / ( a n / b n ) = b n / a n

Cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của trừ 3 bằng 1 chia cho cơ số 2 được nâng lên lũy thừa của 3:

(2/3) -2 = 1 / (2/3) 2 = 1 / (2 2 /3 2 ) = 3 2 /2 2 = 9/4 = 2,25

Xem thêm: Định luật bảo toàn khối lượng

Nhân số mũ âm

Đối với các số mũ có cùng cơ số, chúng ta có thể thêm các số mũ:

a -na -m = a ( n + m ) = 1 / a n + m

Thí dụ:

2 -3 ⋅ 2 -4 = 2 – (3 + 4) = 2 -7 = 1/2 7 = 1 / (2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2) = 1/128 = 0,0078125

 

Khi các cơ số khác nhau và số mũ của a và b giống nhau, chúng ta có thể nhân a và b trước:

a -nb -n = ( ab ) -n

Thí dụ:

3 -2 ⋅ 4 -2 = (3⋅4) -2 = 12 -2 = 1/12 2 = 1 / (12⋅12) = 1/144 = 0,0069444

 

Khi cơ số và số mũ khác nhau, chúng ta phải tính từng số mũ và sau đó nhân:

a -nb -m

Thí dụ:

3 -2 ⋅ 4 -3 = (1/9) ⋅ (1/64) = 1/576 = 0,0017361

 

Xem thêm: Phân biệt cấu trúc Let, Lets và Let’s trong tiếng Anh

Chia số mũ âm

Đối với các số mũ có cùng cơ số, chúng ta nên trừ các số mũ:

a n / a m = a nm

Thí dụ:

2 6 /2 3 = 2 6-3 = 2 3 = 2⋅2⋅2 = 8

 

Khi các cơ số khác nhau và số mũ của a và b giống nhau, chúng ta có thể chia a và b trước:

a n / b n = ( a / b ) n

Thí dụ:

6 3 /2 3 = (6/2) 3 = 3 3 = 3⋅3⋅3 = 27

 

Khi cơ số và số mũ khác nhau, chúng ta phải tính từng số mũ và sau đó chia:

a n / b m

Thí dụ:

6 2 /3 3 = 36/27 = 1.333

 


Xem thêm

  • Quy tắc lũy thừa

  • Số mũ 0

Facebook

Twitter

WhatsApp

E-mail

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button