Kiến thức

VGM (CÔNG ƯỚC SOLAS) LÀ GÌ?

Bạn đang xem: VGM (CÔNG ƯỚC SOLAS) LÀ GÌ?

VGM (CÔNG ƯỚC SOLAS) LÀ GÌ?

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ CONTAINER – VERIFIED GROSS MASS – THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ SOLAR

Quy định về xác nhận khối lượng container chứa hàng 

(Verified Gross Mass-VGM)

 là quy định trong công ước SOLAS (Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển).

Nhằm mục đích tăng cường mức độ an toàn, Tổ chức hàng hải quốc tế đã sửa đổi quy định của công ước SOLAS yêu cầu toàn bộ chủ hàng(shipper) phải thực hiện việc xác định khối lượng container chứa hàng có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2016  

(VGM by English)

 

1. Người gửi hàng có thể kiểm tra xác nhận khối lượng toàn bộ của container đã được đóng hàng theo một trong hai phương pháp sau:

– Phương pháp 1: cân toàn bộ container và hàng hóa chứa bên trong tại trạm cân được công nhận.

– Phương pháp 2: cân riêng các hàng hóa, các dụng cụ dùng để chèn ép, đóng gói hàng hóa,… xếp trong container, sau đó cộng gộp khối lượng của container rỗng.

2. Người gửi hàng phải hoàn tất bản xác nhận khối lượng hàng hóa –theo mẫu đính kèm – và gửi bản gốc cho tài xế để thực hiện khai báo tại cảng, gửi bản sao cho hãng tàu / forwarder trước thời gian cut-off SI.

*** Lưu ý: Container không có bản xác nhận khối lượng hàng hóa sẽ không được vào cổng cảng

3. Dung sai cho phép

  1. Container có tổng trọng lượng dưới 10 tấn : (+)(-) 0.5 tấn
  2. Container có tổng trọng lượng trên 10 tấn : (+)(-) 5% tổng trọng lượng container

4. Container có 

VGM 

vượt quá Max Gross Weight sẽ không được vận chuyển.

5. Container được cung cấp 

VGM 

sau thời gian cut-off SI sẽ không đủ điều kiện xếp lên tàu.

6. Cảng chỉ căn cứ vào số liệu 

VGM 

trên Danh sách container xuất tàu do Người gửi hàng cung cấp cho hãng tàu để lập kế hoạch xếp Container lên tàu mà không cần kiểm tra, so sánh lại với VGM mà cảng nhận tại cảng và các ICD

*** Lưu ý: Đối với các tàu đến cảng ngày 30/06/2016 và xuất hàng đi vào ngày 01/07/2016 (ngày thực hiên SOLAS), yêu cầu Người gửi hàng chuẩn bị cân 

VGM 

trước hoặc chậm nhất là ngày 01/07/2016 trước giờ tàu chạy 12 tiếng để hãng tàu cung cấp số liệu VGM kịp thời cho cảng và được xuất lên tàu rời cảng ngày 01/07/2016

———————————————————————-

MẪU XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA:

 

Phụ lục

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2016/TT-BGTVT

Ngày     tháng      năm 2016 của Bộ Giao thông Vận tải)

 

BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA

CÔNG-TEN-NƠ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ

VERIFIED GROSS MASS OF CONTAINER ON INTERNATIONAL

TRANSPORT

 

1. Tên người gửi hàng / Name of shipper: …………………………..

2. Công-ten-nơ / Container*:

Số Công-ten-nơ/ No. Container: ……………………….

Loại/ Type:      20’              40’                 Khác/ other ……………..

Trọng lượng bì /Tare weight (T): ………………………              

Trọng lượng sử dụng lớn nhất/ Max gross weight (R): ………….…..

3. Xác định khối lượng của Công-ten-nơ/ Obtain the verified gross mass of a packed container **:

– Phương pháp 1 / Method No.1:   

Khối lượng / VGM: …………………

– Phương pháp 2 / Method No.2:   

Khối lượng / VGM: …………………

3. Đơn vị cân:

– Tên đơn vị cân / Name of weighing scales:

– Địa chỉ / Address: – Ký mã hiệu cân/Serial No:

– Tổ chức kiểm định cân / Verification Organization :

– Thời hạn và số GCNKĐ/ Valis until and Certificate of Verification Number :

 

Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm việc xác nhận khối lượng toàn bộ công-ten-nơ được chuyên chở trên phương tiện, công-ten-nơ nói trên là đúng sự thật.

We are committed to and responsible for the certification of container weight is carried on the vehicle, the container above is true.

Ghi chú/ Note :

* Có thể ghi nhiều công-ten-nơ cùng được xác nhận khối lượng trong một bản chứng từ xác nhận

Can record a variety of containers with verified gross mass in a shipping document.

** Tham khảo hướng dẫn về xác định khối lượng của công-ten-nơ vận chuyển theo Thông tri (MSC.1/Circ.1475).

Refer to the Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo (MSC.1/Circ.1475).

 

ĐƠN VỊ CÂN

WEIGHING SCALE

( Ký, ghi rõ họ tên)

Signed, full name

NGƯỜI GỬI HÀNG

SHIPPER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Signed, full name , stamped

 

Nguồn: Hiệp Hội Logistics

tags :

Tag3

Tag2

Tag1

Các tin khác

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive