Kiến thức

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

Lưu ý: Mục

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Các Bảng Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

có thêm thông tin về các bảng chiết tính tiền khấu lưu.

Bạn đang xem: Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

Hỏi (H): Có phải người lao động nào cũng nên kiểm tra khoản khấu lưu (withholding) của họ không?

Đáp (Đ): Đúng vậy. Người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ mỗi đầu năm hoặc khi hoàn cảnh cá nhân của họ thay đổi. Năm nay là năm đặc biệt quan trọng để mọi người thực hiện việc “kiểm tra phiếu lương” sau khi có thay đổi từ

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm.

Với luật thuế mới, điều đặc biệt quan trọng đối với một số người là phải kiểm tra khoản khấu lưu của họ. Những người này là những gia đình có hai người làm công ăn lương, những người mà trước đây đã khấu trừ từng khoản khi khai thuế (itemized deductions), hiện có hai hoặc nhiều việc làm, làm việc một phần trong năm, có người phụ thuộc, có thu nhập cao, có tình trạng khai thuế phức tạp, hoặc đã nhận một khoản tiền hoàn thuế lớn hoặc đã nợ một hóa đơn thuế lớn trong năm 2017 .

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

là cách tốt nhất để người lao động đảm bảo chủ thuê lao động của họ không khấu lưu quá nhiều hay quá ít thuế từ tiền lương của họ.

H: Tại sao người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ?

Đ: IRS luôn khuyến cáo người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ mỗi năm nhằm đảm bảo họ đang được khấu lưu một khoản thuế đúng mức từ tiền lương của họ. Năm nay là năm quan trọng hơn bao giờ hết để làm việc này vì mới có những thay đổi lớn từ

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm

. Ngoài nhiều thay đổi khác, luật mới này tăng khoản khấu trừ tiêu chuẩn, loại bỏ các khoản miễn giảm cá nhân, tăng tín thuế dành cho con nhỏ, hạn chế hoặc ngưng một số khoản khấu trừ nhất định, và thay đổi thuế suất và nhóm thuế. Vì những thay đổi này, điều đặc biệt nên làm đối với người đóng thuế là “kiểm tra phiếu lương” để kiểm tra tiền khấu lưu của họ. Ngoài ra, nếu hoàn cảnh của người đóng thuế thay đổi, gây ảnh hưởng đến số tiền khấu lưu của họ – chẳng hạn như ly dị – thì họ nên kiểm tra khoản khấu lưu và đồng thời nộp cho chủ thuê lao động một Mẫu W-4 mới, nếu cần.

H: Có phải một số người lao động cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ trong năm 2018 hơn những người lao động khác không?

Đ: Đúng vậy. Đối với những người có tình trạng khai thuế đơn giản, các

bảng chiết tính tiền khấu lưu

2018 đã được thiết kế để chiết tính khoản khấu lưu chính xác — tránh tình trạng khấu lưu quá nhiều hoặc quá ít thuế. Điều này có nghĩa là những người có tình trạng khai thuế đơn giản không cần thực hiện bất kỳ thay đổi nào, với điều kiện họ đã điền

Mẫu W-4

hiện có trong hồ sơ chủ thuê lao động của họ đúng theo chỉ dẫn trên mẫu. Tình trạng khai thuế đơn giản bao gồm người độc thân và các cặp vợ chồng chỉ có một việc làm, những người không có người phụ thuộc, và những người không yêu cầu khấu trừ từng khoản hoặc điều chỉnh thu nhập hoặc tín thuế.

Nhưng nhiều người có hoàn cảnh tài chính phức tạp hơn và có thể cần phải sửa đổi số tiền khấu lưu từ tiền lương của họ. Trước những thay đổi mới về luật thuế, điều đặc biệt quan trọng đối với những cá nhân này là sử dụng

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

trên IRS.gov để kiểm tra xem khoản khấu lưu của họ có đúng hay không.

Trong số các nhóm người có hoàn cảnh tài chính phức tạp hơn, những người nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ là:

  • Các gia đình có hai người làm công ăn lương.

  • Những người có ít nhất hai việc làm hoặc chỉ làm việc một phần trong năm.

  • Những người có con nhỏ và yêu cầu các tín thuế như Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ (Child Tax Credit).

  • Những người có người phụ thuộc lớn tuổi, bao gồm con cái từ 17 tuổi trở lên.

  • Những người đã khấu trừ từng khoản khi khai thuế năm 2017.

  • Những người có thu nhập cao và tình trạng khai thuế phức tạp hơn.

  • Những người được nhận khoản hoàn thuế lớn hoặc đã nợ một khoản thuế lớn cho năm 2017.

Những người có tình trạng khai thuế phức tạp hơn có thể cần sử dụng

Ấn phẩm 505

, Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính, thay vì Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu. Ví dụ: trường hợp này bao gồm những người nợ thuế tự doanh, thuế tối thiểu thay thế, hoặc thuế thu nhập không do lao động từ người phụ thuộc, và những người có lợi nhuận đầu tư hoặc cổ phần.

H: Đối với năm 2018, người đóng thuế nên kiểm tra Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu khi nào?

Đ: Càng sớm càng tốt. Tiền lương được khấu lưu trong suốt cả năm. Nếu người lao động cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ, làm việc này sớm nhất có thể có nghĩa là họ sẽ có nhiều thời gian hơn để khấu lưu thuế một cách đồng đều trong phần còn lại của năm. Ngược lại, chờ đến cuối năm có nghĩa là họ sẽ còn lại không nhiều kỳ lương để thay đổi số thuế khấu lưu – điều này có thể gây tác động lớn hơn đến mỗi phiếu lương của họ. Tuy nhiên, người đóng thuế nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu khi họ vẫn còn bản sao hồ sơ khai thuế năm 2017 hoặc 2016. Vì người đóng thuế cần phải ước tính một số khoản thuế cho năm 2018, việc sử dụng

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

sẽ dễ dàng hơn nếu họ có thông tin tương tự từ năm ngoái.

H: Người lao động có thể điều chỉnh khoản khấu lưu từ tiền lương của họ bằng cách nào?

Đ: Những ai cần điều chỉnh khoản khấu lưu từ tiền lương cần phải hoàn thành

Mẫu W-4

và nộp cho chủ thuê lao động của họ. Một số chủ thuê lao động cho phép nhân viên nộp W-4 bằng đường điện tử. Người lao động cần thực hiện bước này bất cứ khi nào họ xác định họ cần phải khấu lưu nhiều hơn hoặc ít thuế hơn. Thời điểm này có thể là sau khi họ sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu, các bảng tính trên Mẫu W-4,

Ấn phẩm 505

hoặc sau khi họ tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế.

H: Những thay đổi về khấu lưu có ảnh hưởng đến các hồ sơ khai thuế cho năm 2017 đến hạn vào năm 2018 không?

Đ: Không. Những thay đổi về khấu lưu này không ảnh hưởng đến việc khai thuế cho năm 2017. Tuy nhiên, sẽ hữu ích nếu quý vị có hồ sơ khai thuế năm 2017 khi sử dụng

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

để xác định phải khấu lưu bao nhiêu thuế trong năm 2018 cho đúng. Những thay đổi về khấu lưu sẽ ảnh hưởng đến việc khai thuế cho năm 2018 mà người đóng thuế sẽ thực hiện trong năm 2019.

Xem thêm: Ngành Quản trị kinh doanh học trường nào ở Hà Nội

H: Thuế suất đã giảm theo luật mới. Tại sao mọi người nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ?

Đ: Các

bảng chiết tính tiền khấu lưu

được phát hành vào tháng Giêng phản ánh mức thuế thấp hơn, nhưng luật thuế mới cũng có một số thay đổi khác có thể ảnh hưởng đến tiền thuế phải trả cho năm 2018. Việc kiểm tra tiền khấu lưu ngay bây giờ có thể giúp người lao động xác định liệu chủ thuê lao động của họ có đang khấu lưu thuế đúng mức hay không.

H: Nếu cá nhân luôn được hoàn lại tiền thuế, tại sao họ nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ?

Đ: Mặc dù dự đoán cho rằng số người được hoàn thuế vào năm 2019 sẽ vẫn giống như những năm trước, những thay đổi về luật thuế khiến cho việc kiểm tra tiền khấu lưu trong năm nay quan trọng hơn. Một mặt, làm điều này có thể giúp quý vị tránh vấn đề khấu lưu thuế quá ít để rồi lâm vào tình trạng nợ thuế bất ngờ hoặc bị phạt khi đến lúc khai thuế. Mặt khác, với số tiền hoàn thuế trung bình là $2,800, một số người có thể muốn khấu lưu trước ít thuế hơn để được nhận nhiều tiền lương hơn.

IRS khuyên người lao động nên sử dụng

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

để kiểm tra tình trạng cá nhân của họ và xác định họ có đang khấu lưu thuế đúng mức hay không. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người trước đây đã khấu trừ từng khoản khi khai thuế, những hộ gia đình có ít nhất hai việc làm, có người phụ thuộc, làm việc một phần trong năm, có thu nhập cao, hoặc những người đã được hoàn lại một khoản tiền thuế lớn hoặc nợ một hóa đơn thuế lớn cho năm 2017.

H: Có phải một số người có nguy cơ khấu lưu quá ít tiền thuế?

Đ: Một số người có tình trạng thuế phức tạp hơn và có thể đang khấu lưu quá ít tiền thuế. Ví dụ: những người mà trước đây đã khấu trừ từng khoản, có ít nhất hai việc làm trong gia hộ, hoặc có người phụ thuộc ít nhất 17 tuổi đặc biệt nên kiểm tra lại tình trạng thuế để xem họ có đang khấu lưu quá ít thuế hay không. Xem H&Đ 3. Nhưng IRS khuyên tất cả mọi người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của mình. IRS đã cập nhật

Mẫu W-4

2018 và

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

để giúp mọi người thực hiện quy trình này.

H: Có nhiều người khấu lưu quá ít thuế không?

Đ: Hầu hết người lao động khấu lưu quá nhiều thuế, nghĩa là khoản thuế được khấu lưu từ tiền lương của họ cao hơn khoản thuế họ nợ. Hơn 7 trong 10 người đã khấu lưu quá mức cho năm thuế 2016, nghĩa là họ được hoàn lại thuế khi họ khai thuế trong năm 2017. Đặc biệt, những người đóng thuế có con dưới 17 tuổi có thể thấy số tiền hoàn lại của họ tăng lên do luật thuế mới này. Những người này nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để tìm cách giảm khoản khấu lưu và nhận nhiều tiền lương hơn trong nguyên cả năm thay vì chỉ vào mùa thuế năm tới.

H: Các hình phạt cho việc khấu lưu quá ít là gì?

Đ: Theo luật, người đóng thuế thường bị phạt một khoản tiền phạt ước tính khi họ trả quá ít thuế trong năm. Khoản tiền phạt này được tính dựa trên lãi suất do IRS tính trên số thuế còn nợ. Đối với hầu hết mọi người, để tránh bị phạt, họ phải đảm bảo trả ít nhất 90% tổng số thuế họ nợ trong năm bằng cách khấu lưu thuế thu nhập hoặc trả các khoản thuế ước tính theo từng quý. Một số nhóm người đóng thuế được hưởng ngoại lệ hoặc áp dụng quy tắc đặc biệt đối với hình phạt này, như nông dân, ngư dân, nạn nhân của tổn thất hoặc thiên tai, những người gần đây bị tàn tật, mới nghỉ hưu, những người đóng thuế dựa trên thuế năm ngoái, và những người có thu nhập không đồng đều trong suốt năm. Hình phạt được giải thích chi tiết trong

Ấn phẩm 505

của IRS.

H: Có phải IRS muốn mọi người nhận tiền hoàn thuế không?

Đ: Nhận tiền hoàn thuế hay không là lựa chọn cá nhân của người đóng thuế. IRS muốn giúp mọi người hiểu trách nhiệm thuế của họ và hiểu việc khấu lưu ảnh hưởng đến tiền lương của họ như thế nào. IRS cũng muốn giúp đảm bảo quá trình khai thuế diễn ra suôn sẻ, bao gồm việc hoàn lại tiền cho người đóng thuế càng nhanh càng tốt. IRS luôn khuyến khích mọi người lên kế hoạch trước để họ không lâm vào tình trạng nợ thuế bất ngờ hoặc thậm chí bị phạt vì đã không khấu lưu đủ thuế trong năm.

Xem thêm: Cách sử dụng các giới từ at, in, on để chỉ thời gian-Ucan.vn

H: Người lao động có cần hoàn thành Mẫu W-4 mới trong năm 2018 không?

Đ: Tùy trường hợp. Các

bảng chiết tính tiền khấu lưu

mới nhằm mục đích giảm thiểu gánh nặng của người đóng thuế càng nhiều càng tốt và sẽ được kết hợp với

Mẫu W-4

mà người lao động có trong hồ sơ tuyển dụng để yêu cầu khấu lưu thuế. IRS đã sửa đổi Mẫu W-4 và

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

để phản ánh luật mới đầy đủ hơn và cung cấp thông tin cho người lao động để xác định liệu họ có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ hay không. Người lao động nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để kiểm tra xem họ có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ hay không. Nếu họ cần điền một Mẫu W-4 mới, họ nên làm vậy và nộp cho chủ thuê lao động càng sớm càng tốt.

H: Nếu khoản khấu lưu hiện tại của cá nhân đang ở mức phù hợp, họ có cần nộp Mẫu W-4 mới không?

Đ: Không, không nhất thiết. Mỗi năm, các chủ thuê lao động và nhà xử lý tiền lương của họ thường thay đổi hệ thống lương bổng có liên quan đến vấn đế khấu lưu, do đó người lao động không bắt buộc phải làm gì thêm trong năm 2018. Tuy nhiên, vì luật thuế gần đây đã thay đổi, mọi người nên kiểm tra tiền khấu lưu của mình để đảm bảo họ đang khấu lưu một khoản thuế đúng với hoàn cảnh cá nhân của họ.

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

có thể giúp người lao động kiểm tra xem họ có đang khấu lưu thuế đúng mức hay không, hoặc xác định xem họ có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ hay không bằng cách nộp

Mẫu W-4

cho chủ thuê lao động.

H: Làm thế nào người lao động có thể xác định họ nên yêu cầu bao nhiêu khoản trợ cấp thuế (allowances) trên Mẫu W-4?

Đ:

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

sẽ giúp người lao động xác định điều này. Xin nhớ, người lao động yêu cầu càng ít khoản trợ cấp thuế trên

Mẫu W-4

, càng nhiều tiền thuế sẽ được khấu lưu từ tiền lương của họ. Vì vậy, nhập “0” hoặc “1” trên Dòng 5 của Mẫu W-4 có nghĩa là tiền lương của họ sẽ được khấu lưu nhiều thuế hơn. Nhập càng nhiều khoản trợ cấp thuế, tiền khấu lưu sẽ càng ít – có nghĩa là người lao động đó sẽ được hoàn lại ít tiền thuế hơn hoặc có thể sẽ nợ một khoản thuế khi họ khai thuế. Tất cả người đóng thuế nên kiểm tra thật kỹ tình trạng của mình. Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu có thể giúp quý vị.

H: Nếu một sự thay đổi trong cuộc sống có ảnh hưởng đến các khoản trợ cấp thuế thì sao?

Thông thường, người lao động có 10 ngày kể từ ngày xảy ra sự thay đổi trong cuộc sống làm giảm khoản khấu lưu của họ để nộp Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động. Tuy nhiên,

Thông báo 2018-14 PDF

của IRS cho phép người lao động sử dụng Mẫu W-4 2018, được phát hành vào ngày 28 tháng 2, 2018. Nếu cá nhân trải qua một sự thay đổi trong cuộc sống vào đầu năm 2018 mà đã làm giảm số tiền khấu lưu của họ, và họ sử dụng Mẫu W-4 2018, họ có cho đến ngày 30 tháng 3 để nộp Mẫu W-4 mới. Những thay đổi làm giảm thuế khấu lưu bao gồm ly dị, bắt đầu việc làm thứ hai, hoặc một đứa trẻ không còn là người phụ thuộc nữa.

H: Bộ phận xử lý tiền lương hay phòng nhân sự có thể giúp giải thích những thay đổi về luật thuế này hoặc chỉ cách dùng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu không?

Đ: Việc kiểm tra tiền khấu lưu và xác định nó có đúng với tình trạng của người đóng thuế hay không là trách nhiệm của người đóng thuế. Bộ phận xử lý tiền lương và phòng nhân sự chỉ chịu trách nhiệm xử lý

Mẫu W-4

. Điều quan trọng cần nhớ là nhân viên của các văn phòng này không biết hết về tình trạng tài chính của mỗi cá nhân, và họ không có trách nhiệm tư vấn cho quý vị về các vấn đề thuế. Người lao động nào có thắc mắc về thuế nên tham khảo ý kiến của một

chuyên gia thuế

có uy tín.

H: Thời điểm kiểm tra tiền khấu lưu có mang lại sự khác biệt gì không?

Đ: Càng sớm càng tốt. Tiền lương được khấu lưu trong suốt cả năm. Nếu người lao động cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ, làm việc này càng sớm càng tốt có nghĩa là họ sẽ có nhiều thời gian hơn để khấu lưu thuế một cách đồng đều trong phần còn lại của năm. Ngược lại, chờ đến cuối năm có nghĩa là họ sẽ không còn nhiều kỳ lương để thay đổi khoản khấu lưu – điều này có thể gây tác động lớn hơn đến mỗi phiếu lương của họ. Ngoài ra, người lao động nào cần nộp

Mẫu W-4

mới để điều chỉnh khoản khấu lưu nên nhớ rằng sẽ mất một khoảng thời gian cho chủ thuê lao động của họ thực hiện các thay đổi. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính nhanh chậm của việc chỉnh sửa khoản khấu lưu bao gồm chu kỳ trả lương (ví dụ: hàng tuần, hai tuần một lần hoặc hàng tháng) và người lao động nộp Mẫu W-4 cho chủ thuê lao động của họ vào thời điểm nào trong kỳ lương.

Xem thêm: Cách nâng cấp Update Win 7 lên Win 10 chi tiết, dễ dàng nhất

H: Bảng chiết tính tiền khấu lưu là gì?

Đ: Bảng chiết tính tiền khấu lưu giúp các nhà cung cấp dịch vụ xử lý tiền lương và chủ thuê lao động biết được họ cần giữ lại bao nhiêu tiền thuế từ tiền lương của nhân viên, dựa trên tình trạng hôn nhân và các khoản trợ cấp thuế mà họ yêu cầu.

H: Mẫu W-4 là gì?

Đ: Đây là mẫu đơn của IRS mà người lao động trao cho chủ thuê lao động của họ, trong đó có thông tin dùng để xác định cần khấu lưu hoặc giữ lại bao nhiêu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của mỗi nhân viên. Người lao động nên kiểm tra khoản khấu lưu của họ bất cứ lúc nào thông tin cá nhân hoặc tình trạng tài chính của họ thay đổi.

Mẫu W-4

có các bảng tính giúp người lao động điều chỉnh khoản khấu lưu dựa trên hoàn cảnh cá nhân của họ, chẳng hạn như họ có con hay vợ/chồng cũng đang làm việc hay không. Những ai đã sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu để kiểm tra khoản khấu lưu của họ không cần hoàn thành các bảng tính trên Mẫu W-4.

Mẫu W-4 liên quan đến khoản khấu lưu thuế liên bang của người lao động. Khoản khấu lưu thuế tiểu bang là một khoản thuế riêng biệt.

H: Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu là gì?

Đ:

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu

là một công cụ trên IRS.gov được thiết kế để giúp người lao động xác định đúng số tiền thuế mà chủ thuê lao động của họ cần giữ lại hoặc khấu lưu từ tiền lương của họ. Đây là phương pháp tính tiền khấu lưu thay thế chính xác hơn các bảng tính đi kèm với

Mẫu W-4s

. IRS đã cập nhật Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu này để phản ánh các thay đổi về luật thuế trong

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm

, được ký thành luật vào tháng 12 năm 2017. Khi người đóng thuế sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu này, nó sẽ giúp họ xác định xem họ có cần điều chỉnh khoản khấu lưu của họ và nộp một Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động của họ hay không.

H: Tại sao IRS đã cập nhật Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu và Mẫu W-4?

Đ: IRS cần cập nhật chúng nhằm phản ánh những thay đổi trong

Đạo Luật Về Giảm Thuế Và Việc Làm

, được ký thành luật vào tháng 12 năm 2017. Vào tháng 1 năm 2018, IRS đã cập nhật các

bảng chiết tính tiền khấu lưu

để các chủ thuê lao động có thể thay đổi hệ thống xử lý lương bổng của họ. Các bảng chiết tính mới này được thiết kế để kết hợp với Mẫu W-4 mà người lao động hiện có trong hồ sơ lao động, nhưng nhiều người (như những người có con hoặc nhiều việc làm, và những người trước đây đã khấu trừ từng khoản theo luật cũ) sẽ bị ảnh hưởng bởi luật mới theo cách không thể lường trước được trong các bảng chiết tính tiền khấu lưu mới. Do đó, vào tháng 2 năm 2018, IRS đã cập nhật Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu và

Mẫu W-4

nhằm mục đích giúp mọi người xác định xem chủ thuê lao động của họ có đang khấu lưu một khoản thuế thích hợp từ tiền lương của họ hay không.

H: IRS sẽ thực hiện thay đổi nào khác cho Mẫu W-4 vào năm 2019 không?

Đ: Trong năm 2019, IRS dự kiến sẽ thực hiện các thay đổi khác liên quan đến vấn đề khấu lưu. IRS sẽ làm việc với các doanh nghiệp và cộng đồng thuế và các nhà cung cấp dịch vụ xử lý tiền lương để giải thích và thực hiện những thay đổi bổ sung này.


Từ chối trách nhiệm

Bảng câu hỏi thường gặp này không được kết hợp vào Bản Tin Thuế Vụ, và do đó không được áp dụng tương tự như pháp luật. Điều này có nghĩa là thông tin này không được sử dụng để lập luận pháp lý trong một vụ án tại tòa án.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button