Kiến thức

Phép tính, Hỗ trợ Numbers

Tính toán giá trị bằng dữ liệu trong các ô bảng

Bạn có thể tạo các ô công thức hoặc hàm tự động thực hiện phép tính bằng cách sử dụng dữ liệu trong bất kỳ ô nào bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể so sánh giá trị trong hai ô, tính tổng hoặc tích của các ô, v.v. Kết quả của công thức hoặc hàm sẽ xuất hiện trong ô nơi bạn đã nhập.

Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hàm nào trong số các hàm toán học được xác định trước có trong Numbers để tạo các công thức. Có trên 250 hàm cho các ứng dụng bao gồm thống kê, tài chính và kỹ thuật. Thông tin chi tiết về mỗi hàm trong các hàm này xuất hiện trong

Trình duyệt Hàm

, xuất hiện khi bạn cho biết rằng bạn đang thêm một hàm vào ô (bằng cách nhập dấu bằng vào ô).

Bạn đang xem: Phép tính, Hỗ trợ Numbers

Xem công thức tức thì cho một dãy ô

 • Chọn

  cột hoặc hàng (hoặc

  chọn

  dãy ô) có thông tin bạn muốn xem.

  Các phép tính nhanh cho các ô—ví dụ: tổng, trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất và số lượng—xuất hiện ở dưới cùng cửa sổ.

  Kéo để sắp xếp lại vị trí các hàm, kéo phép tính vào ô bảng để thêm phép tính đó hoặc bấm vào menu để thay đổi các hàm được hiển thị

Tính nhanh tổng, trung bình hoặc số lượng của một dãy ô

Bạn có thể nhanh chóng tìm tổng, trung bình, tối thiểu, tối đa, số lượng hoặc tích của một dãy ô.

 1. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn dãy ô bạn muốn bao gồm trong hàm. Numbers chọn ô kết quả dựa trên lựa chọn của bạn.

  • Chọn một ô để hiển thị kết quả của hàm. Bạn không thể chèn hàm vào ô đầu trang.

 2. Bấm Hàm trên

  thanh công cụ

  , sau đó chọn một hàm.

 3. Nếu bạn muốn thay đổi dãy ô, bấm hai lần vào ô kết quả. Các ô được sử dụng trong hàm được tô sáng và trình sửa công thức xuất hiện. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Định cỡ lại các ô được chọn: Kéo các dấu chấm màu.

  • Di chuyển vùng chọn: Kéo lên hoặc xuống để thay đổi các hàng được sử dụng hoặc kéo sang phải hoặc trái để thay đổi các cột được sử dụng. Việc di chuyển vùng chọn không thay đổi số lượng các ô được chọn.

 4. Bấm Nút Ok để lưu các thay đổi của bạn.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi ô hiện tại mà không lưu thay đổi.

Xem thêm: Hóa học lớp 8-Bài 15-Định luật bảo toàn khối lượng

Chèn hàm trong ô

Bạn có thể sử dụng bất kỳ hàm toán học nào trong số 250 hàm được xác định trước được bao gồm với Numbers trong bảng tính của mình.

Trình duyệt Hàm

bao gồm các ví dụ cho biết cách hoạt động của các hàm để giúp bạn chọn hàm phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

 1. Bấm vào ô nơi bạn muốn kết quả của hàm xuất hiện, sau đó nhập dấu bằng (=).

  Nhập dấu bằng vào ô để mở trình sửa công thức

  Bạn cũng có thể bấm Hàm trên

  thanh công cụ

  , sau đó bấm Tạo Công thức.

  Trình sửa công thức sẽ mở và Trình duyệt Hàm xuất hiện ở bên phải của cửa sổ. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

 2. Nhập tên hàm (hoặc cụm từ được liên kết với hàm chẳng hạn như “thời lượng”) vào trường tìm kiếm ở đầu Trình duyệt Hàm hoặc duyệt các hàm sẵn có, sau đó bấm hai lần vào tên của hàm bạn muốn.

  Hàm xuất hiện trong trình sửa công thức với tất cả các đối số bắt buộc và tùy chọn của hàm.

  Bấm để chọn đối số trong trình sửa công thức, sau đó chọn một tham chiếu ô, giá trị hoặc chèn hàm

  Khi bạn sửa ô chứa công thức, Chế độ Xem Ô Thông minh ở dưới cùng cửa sổ sẽ hiển thị kết quả công thức, giá trị tham chiếu ô, lỗi và cảnh báo.

 3. Chọn đối số trong hàm, sau đó nhập giá trị hoặc chọn các ô để bao gồm trong phép tính bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn một ô: Bấm vào ô đó.

  • Chọn một dãy ô trên nhiều hàng và cột: Kéo theo dãy ô bạn muốn bao gồm.

  • Thêm giá trị của một cột hoặc hàng: Bấm vào thanh ở đầu cột hoặc bên trái hàng—hoặc chọn tất cả các ô trong cột hoặc hàng.

 4. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi ô hiện tại mà không lưu thay đổi.

Nếu có lỗi trong công thức của bạn, Biểu tượng cảnh báo xuất hiện trong ô kết quả. Bấm để xem thông báo lỗi.

Sửa hàm

Bạn có thể sửa hàm hiện có để hàm đó tham chiếu đến các ô khác nhau.

 1. Bấm hai lần vào ô kết quả có công thức bạn muốn sửa.

  Trình sửa công thức sẽ mở, hiển thị các hàm. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi tham chiếu ô: Chọn địa chỉ ô hiện có mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn ô mới.

  • Xóa tham chiếu ô: Đặt dấu chèn vào trong khu vực đối số cho hàm, chọn tham chiếu ô không mong muốn, rồi nhấn Delete.

  • Thêm tham chiếu ô khác: Đặt dấu chèn vào khu vực đối số của hàm, sau đó chọn các ô mới bạn muốn thêm.

 3. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi ô hiện tại mà không lưu thay đổi.

Xem thêm: Cách dùng hàm IF kết hợp VLOOKUP (ví dụ và cách làm)-VNReview Tin mới nhất

Cộng, trừ, nhân hoặc chia giá trị

Bạn có thể tạo các công thức số học đơn giản hoặc phức tạp để thực hiện phép tính bằng các giá trị trong bảng của bạn.

 1. Bấm vào ô bạn muốn kết quả xuất hiện, sau đó nhập dấu bằng (=).

  Trình sửa công thức sẽ mở. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

  Nhập dấu bằng vào ô để mở trình sửa công thức

 2. Chọn một ô để sử dụng làm đối số đầu tiên trong công thức của bạn hoặc nhập một giá trị (ví dụ: một số chẳng hạn như 0 hoặc 5,20).

 3. Nhập một toán tử số học (ví dụ: +, -, • hoặc /), sau đó chọn một ô để sử dụng làm đối số tiếp theo trong công thức của bạn hoặc nhập một giá trị.

  Theo mặc định, Numbers chèn dấu + giữa các tham chiếu ô.

 4. Tiếp tục thêm các toán tử và đối số cho tới khi công thức của bạn hoàn tất, sau đó nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi ô hiện tại mà không lưu thay đổi.

So sánh giá trị

Bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh để kiểm tra xem các giá trị trong hai ô có bằng nhau không hoặc nếu một giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị còn lại. Để thực hiện việc này, bạn phải thiết lập một câu lệnh trong ô—chẳng hạn như A1 > A2, nghĩa là giá trị trong ô A1 lớn hơn giá trị trong ô A2. Kết quả của toán tử so sánh được biểu thị là “true” hoặc “false”.

 1. Bấm vào ô bạn muốn kết quả so sánh xuất hiện, sau đó nhập dấu bằng (=).

  Trình sửa công thức sẽ mở. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

  Nhập dấu bằng vào ô để mở trình sửa công thức

 2. Chọn một ô có giá trị bạn muốn so sánh hoặc nhập một giá trị để so sánh.

 3. Nhập toán tử so sánh (>, >=, =, <>, < hoặc <=), rồi chọn ô có giá trị bạn muốn so sánh hoặc nhập giá trị không đổi để so sánh.

 4. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi ô hiện tại mà không lưu thay đổi.

Xem thêm: Đảo Ngọc-khu du lịch sinh thái tiềm năng, hấp dẫn

Bảo lưu địa chỉ hàng hoặc cột trong công thức

Bạn có thể đặt tham chiếu hàng và cột trong công thức thành tham chiếu tuyệt đối để bạn có thể sử dụng cùng một công thức ở nơi khác trong bảng tính mà không cần thay đổi tham chiếu ô.

Nếu bạn không bảo lưu tham chiếu hàng hoặc cột, sau đó khi bạn di chuyển công thức (bằng cách cắt và dán hoặc bằng cách thêm các hàng và cột mới), các tham chiếu này sẽ được điều chỉnh liên quan đến vị trí mới của công thức.

 1. Bấm hai lần vào ô kết quả có công thức bạn muốn sửa.

  Trình sửa công thức sẽ mở, hiển thị các hàm. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

 2. Bấm vào hình tam giác trên mã thông báo đại diện cho dãy ô mà bạn muốn bảo lưu.

  Bấm vào mũi tên để chọn Bảo lưu Hàng hoặc Bảo lưu Cột

 3. Chọn Bảo lưu Hàng hoặc Bảo lưu Cột cho địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc của dãy đã chọn.

 4. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi ô hiện tại mà không lưu thay đổi.

Sử dụng MathType để thêm các biểu thức và phương trình toán học

Nếu bạn đã cài đặt MathType 6.7d trở lên, bạn có thể sử dụng phần mềm này để bao gồm các biểu thức và phương trình toán học trong bảng tính của bạn.

 1. Bấm vào vị trí bạn muốn phương trình xuất hiện.

 2. Chọn Chèn > Phương trình MathType (từ menu Chèn ở đầu màn hình máy tính).

 3. Nhập hoặc dán phương trình của bạn trong trường xuất hiện.

  Xem Trợ giúp MathType để biết hướng dẫn về cách sử dụng các công cụ MathType.

 4. Để lưu phương trình của bạn, chọn Tệp > Đóng và Trở về Numbers (trong menu Tệp MathType ở đầu màn hình máy tính), sau đó bấm Có trong cửa sổ xuất hiện.

  Phương trình xuất hiện dưới dạng hình ảnh tại dấu chèn trong bảng tính của bạn. Để sửa phương trình, bấm hai lần để mở lại MathType.

Bạn có thể thay đổi hình thức của phương trình giống như bạn có thể làm với các hình ảnh khác trong bảng tính.

Xem thêm

Thêm nội dung vào ô bảng

Định dạng ô để hiển thị các loại dữ liệu khác nhau

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button