Kiến thức

Bến cảng tổng hợp Cái Lân

Cảng biển: 
Cảng biển Quảng Ninh
BẾN CẢNG TỔNG HỢP CÁI LÂN – CẢNG BIỂN QUẢNG NINH
1. Thông tin cơ bản:
– Tên đơn vị khai thác cảng Công Ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh
– Địa chỉ đơn vị khai thác cảng Số 1 Đường Cái Lân-P. Bãi Cháy-TP. Hạ Long
– Số điện thoại liên hệ (0203)-3825.624
– Vị trí bến cảng Số 1 Đường Cái Lân-P. Bãi Cháy-TP. Hạ Long
– Công năng khai thác cảng Cảng Tổng hợp, container, hàng rời, hàng khô…
– Diện tích bến cảng (ha) 73,79
– Năng lực thông qua của bến cảng (T/N) 10.986.440
– Cơ quan QLNN chuyên ngành hàng hải Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh
2. Thông số kỹ thuật:
– Cầu 1
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 25000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 166
– Cầu 2
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 198
– Cầu 3
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 198
– Cầu 4
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 69000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 198
– Cầu 5
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 216,66
– Cầu 6
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 216,66
– Cầu 7
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 85000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 216,66
– Cầu tạm
        + Tàu vào cảng lớn nhất (DWT) 1000
        + Kích thước chiều dài cầu cảng (m) 80

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button