Kiến thức

DESPITE

Bạn đang xem: DESPITE

Phát âm tiếng Anh của despite

despite

Your browser doesn’t support HTML5 audio

uk

Làm thế nào để phát âm despite preposition bằng tiếng Anh Anh

Your browser doesn’t support HTML5 audio

us

Làm thế nào để phát âm despite preposition bằng tiếng Anh Mỹ


(Phát âm tiếng Anh của despite từ

Từ điển & Từ đồng nghĩa Cambridge dành cho Người học Nâng cao

và từ

Từ điển Học thuật Cambridge

, both sources © Cambridge University Press)

Định nghĩa của despite là gì?

Tìm kiếm

desperation

despicable

despicably

despise

despite

despoil

despondency

despondent

despondently

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button