Kiến thức

Bong bóng và tĩnh điện-Tĩnh điện, Điện tích, Điện lực-Mô phỏng tương tác PhET

<!—-><!—->

<!—->

Bong bóng và tĩnh điện

Bong bóng và tĩnh điện Ảnh chụp màn hình

 Tải về

 Chèn các Mô phỏng

đóng

Chèn một bản sao của Mô phỏng này

Dùng mã HTML này để chèn một bản sao của Mô phỏng. Bạn có thể thay đổi chiều rộng và chiều cao của Mô phỏng được chèn bằng cách thay đổi thuộc tính “width” và “height” trong HTML.

Chèn một hình ảnh để khi click chuột thì Mô phỏng sẽ chạy.

Dùng mã HTML này để hiển thị một ảnh chụp màn hình có ghi câu “Click để chạy Mô phỏng”.

 • Tĩnh điện
 • Điện tích
 • Điện lực

Tài trợ

PhET được trợ giúp bởi

Physik Instrumente logo

và các nhà giáo dục như quý vị.

Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Bạn đang xem: Bong bóng và tĩnh điện-Tĩnh điện, Điện tích, Điện lực-Mô phỏng tương tác PhET

Chủ đề

 • Tĩnh điện
 • Điện tích
 • Điện lực

Xem thêm: Làm thế nào để kiểm soát quá trình oxy hóa trong thức ăn thành phẩm?

Mô tả

Cầm một bong bóng để tìm hiểu các khái niệm về tĩnh điện như truyền điện tích, hút, đẩy và điện tích cảm ứng

Mục tiêu học tập

 • Mô tả và phác hoạ các mô hình của các khái niệm tĩnh điện (truyền điện tích, cảm ứng, sự hút, sự đẩy, và nối đất)
 • Tiên đoán về cường độ lực của các cấu hình điện tích khác nhau.
Phiên bản 1.4.14

Xem thêm: SUMIF and COUNTIF in Excel

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. (

PDF

).

Xem thêm: GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐẠI SỐ

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Demo
Vật lý

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý

Charges and Fields Remote Lab Introduction to Static Electricity

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý

Inquiry Based Modeling Static Electricity

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
THCS
Demo
Từ xa
Lab
Bài tập
MC
Vật lý

Static Magnetic and Electric unit (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT Lab
Demo
Bài tập
Vật lý

Balloons and Static Electricity for Middle School

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. PhET Middle School Team THCS Demo
Lab
Hoá học
Vật lý
Khoa học về trái đất

Electrical Charge Lab

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Dr. Wendy Adams THPT
THCS
UG-Intro
Lab Vật lý

Introduction to Electrostatics

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Karen King THPT
THCS
Lab Vật lý
Hoá học

Balloons and Static Electricity

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team THCS Lab Hoá học

Explorando con objetos cargado

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Laura Arboleda, Diana López y José Ramírez THPT Lab
Có hướng dẫn
Khoa học về trái đất
Vật lý

Alignment of PhET sims with NGSS

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS Khác Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
Sinh học

PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain UG-Intro
THPT
Khác Hoá học

How do PhET simulations fit in my middle school program?

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Hoá học
Vật lý
Khoa học về trái đất

SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Vật lý
Toán
Hoá học
Sinh học

Serie de actividades para Electrostática: de Electrización, Campos y Fuerzas

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traducción Diana López) THCS
THPT
UG-Intro
MC
Lab
Từ xa
Bài tập
Có hướng dẫn
Thảo luận
Vật lý

PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Hoá học
Vật lý

PRIMARIA: Alineación con programas de la SEP México (2011 y 2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
K-5
Demo
Thảo luận
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý
Toán
Thiên văn học
Hoá học

Introducción al modelo de Electrostática

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

Preguntas de razonamiento para todas las simulaciones HTML5

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
K-5
THPT
THCS
ĐH
UG-Adv
Bài tập
Thảo luận
Hoá học
Vật lý
Toán
Thiên văn học

Jarduera, globoak eta elektrizitate estatikoa

DANIEL BLANCO (Jaione Eizaguirreren itzulpena) THPT Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý

Static Electricity

Patrice Edwards THCS
THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Khác
Lab
Bài tập
Từ xa
Demo
Vật lý
Khác
Hoá học

Statics and Voltages

Don Loving THPT
THCS
Bài tập
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

MS and HS TEK to Sim Alignment

Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học

Charging By Rubbing

Bilal Sengez THPT
THCS
Demo
Bài tập
Từ xa
Vật lý

Mapping of PhET and IBDP Physics

Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý

Charges and Charged Objects Investigation

Steve Banasiak THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

Static Electricity

SK Gupta, Chaithra Navada THPT Lab Vật lý

Exploring Electric Charges

Matt Simkins THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Electricity Simulations Analysis

Chris Leverington THPT
THCS
Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý
Hoá học

Static Electricity Lab!

Jamie Schoenberger THCS Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Simulação virtual para os tipos de eletrização e a relação entre as cargas.

Denis Alves THPT Lab
Demo
Vật lý

Atividades sobre Eletricidade nos OA’s do PhET

Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THPT
UG-Intro
THCS
Lab
Demo
Có hướng dẫn
Thảo luận
Bài tập
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác

Atração Eletrostática – Balões e Eletricidade Estática

Laudenor Amorim, Gilvandenys Leite Sales THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn Vật lý

Eletrostática no OA “Balloons and Static Electricity (HTML5)”

Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
Bài tập
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý
Khác

Eletricidade estática e Atrito

Dennis Lima K-5 Demo Vật lý

Opladen door wrijving, influentie, geleiders en isolatoren – Google Quiz – guided inquiry

Loran de Vries THCS Từ xa
Lab
Vật lý

Static Electricity

SK Gupta, Chaithra Navada, Sanjana Acharya, Vaibhav Gupta THPT Lab Vật lý

Guía de Aprendizaje sobre las Cargas eléctricas

Francisco Miguel Portillo Páez THCS
K-5
Bài tập
Từ xa
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Khoa học về trái đất

Electrostatica

walter Manuel Trujillo Yaipen ĐH
Khác
UG-Intro
UG-Adv
Khác
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Khác
Vật lý

Globos y electricidad estática_actividades de indagación

Daniel Blanco THPT
UG-Intro
THCS
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý

electricidad estática

Elizabeth Cantero K-5 Có hướng dẫn Khoa học về trái đất

CARGAS ELÉCTRICAS Y FORMAS DE CARGAR UN CUERPO

JORGE ENRIQUE CASALLAS LOPEZ THCS
THPT
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Demo
Vật lý

Práctica virtual “Electroestática”

Amaya Garcia-Barahona THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

Modelos Atomicos

Andrés Gualberto Palomo Cuevas THPT Có hướng dẫn Vật lý

ELETTRICITA’ STATICA

Eileen Campana THPT Có hướng dẫn
Bài tập
Từ xa
Lab
Hoá học

Duyệt xem

các công trình kế thừa

.

Chia sẻ một công trình!

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Afrikaans

Tất cả Afrikaans

Download

Run now

Ballonne en Statiese Elektrisiteit

Albanian

Tất cả shqip

Download

Run now

Tullumbacat dhe Elektriciteti statik

Anh

Tất cả English

Download

Run now

Balloons and Static Electricity

Arabic

Tất cả العربية

Download

Run now

البالونات والكهرباء الساكنة

Armenian

Tất cả Armenian

Download

Run now

Փուչիկը և էլեկտրաստատիկ լիցքերը

Azerbaijani

Tất cả Azerbaijani

Download

Run now

Hava balonu və statik elektrik yükləri

Basque

Tất cả Euskara

Download

Run now

Globoak eta elektrizitate estatikoa

Belarusian

Tất cả беларускі

Download

Run now

Шарыкі і статычная электрычнасць

Bosnian

Tất cả Bosanski

Download

Run now

Baloni i statički elektricitet

Bồ Đào Nha

Tất cả português

Download

Run now

Balões e Eletricidade Estática

Bồ Đào Nha Brazil

Tất cả português (Brasil)

Download

Run now

Balões e Eletricidade Estática

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Bulgarian

Tất cả български

Download

Run now

Наелектризиране на тела

Chinese – Simplified

Tất cả 中文 (中国)

Download

Run now

气球和静电(摩擦起电)

Chinese – Traditional

Tất cả 中文 (台灣)

Download

Run now

Balloons and Static Electricity_氣球和靜電引力

Croatian

Tất cả hrvatski

Download

Run now

Baloni i statički elektricitet

Czech

Tất cả čeština

Download

Run now

Balonek a statická elektřina

Do Thái

Tất cả עברית

Download

Run now

בלונים וחשמל סטטי

Đan Mạch

Tất cả Dansk

Download

Run now

Balloner og statisk elektricitet

Đức

Tất cả Deutsch

Download

Run now

Ballons und statische Elektrizität

Estonian

Tất cả Eesti

Download

Run now

Õhupallid ja staatiline elekter

Faroese

Tất cả Faroese

Download

Run now

Ballónir og støðuravmagn

Galician

Tất cả Gallegan

Download

Run now

Globos e Electicidade Estática

Georgian

Tất cả ქართული

Download

Run now

ბუშტები და სტატიკური ელექტრობა

Gujarati

Tất cả Gujarati

Download

Run now

ફુગ્ગાઓ અને સ્થિર વિદ્યુત -Pankajsid34

Haitian

Tất cả Haitian

Download

Run now

Balon ak Elektrisite Estatik

Hàn

Tất cả 한국어

Download

Run now

풍선과 정전기

Hindi

Tất cả हिंदी

Download

Run now

गुब्बारा और स्थिर विद्युत् 

Hoà Lan

Tất cả Nederlands

Download

Run now

Ballonnen en statische elektriciteit

Hungarian

Tất cả magyar

Download

Run now

Léggömbök és a statikus elektromosság

Hy Lạp

Tất cả Ελληνικά

Download

Run now

Μπαλόνια και Στατικός Ηλεκτρισμός

Icelandic

Tất cả íslenska

Download

Run now

Blöðrur og rafhleðslur

Indonesian

Tất cả Bahasa Indonesia

Download

Run now

Balon dan listrik statis

Irish

Tất cả Gaeilge

Download

Run now

Balúin agus Leictreachas Statach

Kannada

Tất cả Kannada

Download

Run now

ಬಲೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್

Kazakh

Tất cả Kazakh

Download

Run now

Balloons and Static Electricity

Khmer

Tất cả Khmer

Download

Run now

បាឡុង និង​​អគ្គិសនី​ស្តាទិច

Lào

Tất cả Lao

Download

Run now

ໝາກປຸມເປົ້າ ແລະ ໄຟຟ້າສະຖິດ

Latvian

Tất cả Latviešu

Download

Run now

Baloni un statiskā elektrība

Lithuanian

Tất cả Lietuvių

Download

Run now

Balionai ir statiniai krūviai

Macedonian

Tất cả македонски

Download

Run now

Балони и статички електрицитет

Malayalam

Tất cả Malayalam

Download

Run now

ബലൂണുകളും സ്ഥിതവൈദ്യുതിയും

Marathi

Tất cả मराठी

Download

Run now

फुगा आणि स्थिरविद्युत

Mongolian

Tất cả Монгол (Монгол)

Download

Run now

Шаар ба цахилгаан статик

Nga

Tất cả русский

Download

Run now

Статическое электричество на воздушных шарах

Nhật

Tất cả 日本語

Download

Run now

風船と静電気

Norwegian Bokmal

Tất cả Norsk bokmål

Download

Run now

Ballonger og statisk elektrisitet

Persian

Tất cả فارسی

Download

Run now

بادکنک و الکتریسته ی ساکن

Pháp

Tất cả français

Download

Run now

Ballons et Electricité statique

Phần Lan

Tất cả suomi

Download

Run now

Ilmapallot ja hankaussähkö

Polish

Tất cả polski

Download

Run now

Balony i pole elektrostatyczne

Romanian

Tất cả română

Download

Run now

Baloanele si Electricitatea Statica

Serbian

Tất cả Српски

Download

Run now

Балони и статички електрицитет

Sinhalese

Tất cả Sinhalese

Download

Run now

බැලුන සහ ස්ථිති විද්‍යුතය

Slovak

Tất cả Slovenčina

Download

Run now

Balón a elektrostatika

Slovenian

Tất cả Slovenščina

Download

Run now

Statična elektrika pri balonu

Swahili

Tất cả Swahili

Download

Run now

Umeme ya Tuli na

Tamil

Tất cả Tamil

Download

Run now

பலூன்களும் நிலையான மின்சாரமும்

Tây Ban Nha

Tất cả español

Download

Run now

Globos y electricidad estática

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tây Ban Nha (Mexico)

Tất cả español (México)

Download

Run now

Globos y electrostática

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tây Ban Nha (Peru)

Tất cả español (Perú)

Download

Run now

Globos y Electricidad Estática

Tây Ban Nha (Spain)

Tất cả español (España)

Download

Run now

Globos y electricidad estática

Telugu

Tất cả Telugu

Download

Run now

గాలిబుగ్గలు, స్థిర విద్యుత్తు ; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ

Thái

Tất cả ไทย

Download

Run now

บอลลูนและไฟฟ้าสถิตย์

Thuỵ Điển

Tất cả svenska

Download

Run now

Ballonger och statisk elektricitet

Tibetan

Tất cả Tibetan

Download

Run now

སྒང་ཕུག་དང་སོར་གནས་གློག

Turkish

Tất cả Türkçe

Download

Run now

Balon ve Durgun Elektrik

Turkmen

Tất cả Turkmen

Download

Run now

Şarlar we statiki elektriklik

Ukrainian

Tất cả українська

Download

Run now

Кульки і статична електрика

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Uzbek

Tất cả Uzbek

Download

Run now

Sharlar va zaryadlar

Ý

Tất cả italiano

Download

Run now

Elettricità statica

Dịch Sim này

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari

sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.

Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Noah Podolefsky (lead)
 • Sam Reid (lead, developer)
 • Jesse Greenberg
 • Trish Loeblein
 • Emily B. Moore
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Taliesin Smith
 • Sharon Siman-Tov (graphic arts)
 • Wendy Adams (interviewer)
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js
 • Mobile Learner Labs

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button