Kiến thức

Bộ lắp ráp mạch điện: DC-Phòng thí nghiệm ảo

<!—-><!—->

<!—->

Bộ lắp ráp mạch điện: DC – Phòng thí nghiệm ảo

Bộ lắp ráp mạch điện: DC - Phòng thí nghiệm ảo Ảnh chụp màn hình

 Tải về

 Chèn các Mô phỏng

đóng

Chèn một bản sao của Mô phỏng này

Dùng mã HTML này để chèn một bản sao của Mô phỏng. Bạn có thể thay đổi chiều rộng và chiều cao của Mô phỏng được chèn bằng cách thay đổi thuộc tính “width” và “height” trong HTML.

Chèn một hình ảnh để khi click chuột thì Mô phỏng sẽ chạy.

Dùng mã HTML này để hiển thị một ảnh chụp màn hình có ghi câu “Click để chạy Mô phỏng”.

Tài trợ

PhET được trợ giúp bởi

The O’Donnell Foundation

và các nhà giáo dục như quý vị.

Java Logo Sim gốc và các bản dịch

Mô tả

Có phải bạn thích Bộ lắp ráp mạch điện DC nhưng chỉ muốn sử dụng các điện kế đi kèm? Đây chính là sim dành cho bạn! Thí nghiệm với một bộ dụng cụ điện tử. Tạo dựng một mạch điện có pin, điện trở, đèn tròn lý tưởng hay không thuần trở, cầu chì và công tắc. Hãy xác định xem các vật thông thường là vật dẫn điện hay vật cách điện và đo đạc bằng ampere kế, volt kế giống như thật. Quan sát mạch điện dưới dạng sơ đồ hay chuyển sang chế độ mô phỏng giống như thật.

Mục tiêu học tập

 • Tìm hiểu các định luật cơ bản về điện.
 • Giải thích các định luật trong mạch nối tiếp và song song.
 • Sử dụng ampere kế và volt kế để đo các đại lượng về điện.
 • Giải thích số liệu đo được và các định luật trong mạch điện.
 • Tạo dựng mạch điện từ các sơ đồ.
 • Xác định xem các vật thông thường là vật dẫn điện hay vật cách điện.
Phiên bản 1.2.2

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. (

PDF

).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo
Bài tập
Lab
Vật lý

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
MC Vật lý

Circuit Construction Kit- series of three activitites (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
Vật lý

Using PhET in Electricity Unit

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Lab
Demo
Vật lý

DC circuits lab with real equipment and CCK

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. N. D. Finkelstein, W. K. Adams, C. J. Keller, P. B. Kohl, K. K. Perkins, N. S. Podolefsky, and S. Reid UG-Intro Lab Vật lý

Series and Parallel circuits basics

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Kristi Goodwin THCS Lab Vật lý

Circuit inquiry for Middle school

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jefferson County Middle School Workshop THCS Lab Vật lý

SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học
Toán

PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Hoá học
Toán
Vật lý

Discovering Ohm’s Law Inquiry Lab

Jeremy Booher THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Vật lý
Khác

Internal Resistance

David Dixon THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý

Resistive Circuits

Ferdinand Bautista, Sarah Ocampo THCS Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

Simple series and parallel circuit comparison.

Michael Dollens THCS
THPT
Từ xa
Lab
Thảo luận
Vật lý

Introduction to Circuits Inquiry

Drew Davis THPT
UG-Intro
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý

Middle School – series and parallel circuits

Chris Straughan THCS
THPT
Từ xa
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý

Middle School – Electric Circuits

Chris Straughan THCS
THPT
Có hướng dẫn
Bài tập
Từ xa
Vật lý

Electricity and Circuit construction.

Muhammad Abdul Rahim THPT Lab Vật lý

Understanding Circuits

David Wirth UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Bài tập
Thảo luận
Vật lý

SIMPLE DC MEASUREMENTS

Tahani Alsarayreh THPT
Khác
UG-Intro
THCS
Bài tập
Từ xa
Lab
Vật lý

Circuits basics – Power

Suchitra CHEPIN THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý

Kirchhoff’s Law

Omar Adwan UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý

I, V and R in circuits

Suchitra CHEPIN THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý

Ohm’s Law

Omar Adwan THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý

DC Measuring Devices

Omar Adwan UG-Intro Từ xa
Lab
Vật lý

Study and Verify Kirchhoff’s Laws (KCL & KVL)

Nawal Nayfeh THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý

6 Activities working with PhET DC Virtual Lab

Stephen Holz UG-Intro
THPT
Lab Vật lý

Wheatstone Bridge

bassam rashed UG-Adv
THPT
UG-Intro
Từ xa
Có hướng dẫn
Bài tập
Lab
Vật lý

Electricity in the Home

David Wirth THPT Bài tập
Thảo luận
Lab
Từ xa
Vật lý

Mapping of PhET and IBDP Physics

Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý

DC Circuit Lab

Sean Boston UG-Intro
THPT
Lab Vật lý

Conductors and Insulators

Yanel Leroux K-5 Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý

Series & Parallel Circuits PhET Lab

Michael Aitken THPT Lab
Có hướng dẫn
Demo
Bài tập
Vật lý

Virtual Circuit Lab

Derek Martin THPT
THCS
UG-Intro
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

Intro to creating a simple series DC circuit

Larry Hansen THPT
THCS
Lab Vật lý

Prática 04- Circuitos de corrente contínua

Jalves S. Figueira ĐH
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý

ASSOCIAÇÃO DE RESISTORES

W. Q. NEVES – IFCE THPT Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Montagem Circuito DC – Lab Virtual

José Lucas Nassif Maluf THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

Associação de componentes elétricos em série e paralelo

Ana Luísa Carneirinho THPT Lab
Bài tập
Vật lý

Eletrodinâmica (Atividades) nos OA’s do PhET

Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
Thảo luận
Có hướng dẫn
Bài tập
Khác
Toán
Vật lý
Khác

Atividades sobre Eletricidade nos OA’s do PhET

Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales UG-Intro
Khác
THPT
THCS
Bài tập
Demo
Thảo luận
Lab
Có hướng dẫn
Khác
Khoa học về trái đất
Vật lý

Električni otpor i Ohmov zakon

Anita Sečan THCS Có hướng dẫn Vật lý

Mjerenje struje i napona

Anita Sečan THCS
THPT
Có hướng dẫn Vật lý

Elektritakistus

Siim Tõkke THPT Lab
Bài tập
Vật lý

Ohm´i seadus

Siim Tõkke THPT Bài tập
Lab
Vật lý

Zekering gebruiken als beveiliging tegen Kortsluiting en overbelasting.

Loran de Vries THCS Bài tập
Từ xa
Lab
Vật lý

Puzzelen aan schakelingen

Bart Kersten THCS Lab Vật lý

Lampjes schakelen

Tamas Batenburg THCS Lab Vật lý

Stroomsterkte in een serieschakeling

Tamas Batenburg THCS Lab Vật lý

Batterijen in serie en parallel

Tamas Batenburg THCS Lab Vật lý

Stroomsterkte voor en na een lampje

Tamas Batenburg THCS Lab Vật lý

Elektriciteit

Roland Van Kerschaver K-5
Khác
Có hướng dẫn Vật lý

Circuits Scape Room

Manel Ibanez THCS Lab Vật lý

U3S14L1 Circuitos eléctricos Phet

FRANCISCO CRUZ CANTU THPT Từ xa
Lab
MC
Bài tập
Vật lý

Hoja de trabajo

José Ricardo Gutiérrez Torres THPT
UG-Intro
Demo
Có hướng dẫn
Vật lý
Toán

Guía Docente Electricidad

karla Sanchez THPT Lab Vật lý

UNIDAD3 S14 L1 Medir voltajes

FRANCISCO CRUZ CANTU THPT
THCS
Có hướng dẫn
Demo
Lab
Bài tập
Vật lý

UNIDAD3 S14 L1 Conducción electricidad

FRANCISCO CRUZ CANTU THPT Lab
Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý

Guia de trabajo – kit de construccion de circuitos: CD Laboratorio virtual

Julio César Páez Gárcia – Maria Camila Llorente Castro K-5 Có hướng dẫn Vật lý

Ley de Ohm y circuitos básicos

Eugenio Manuel Fernández THPT Từ xa
Lab
Vật lý

Circuitos en serie 2

Fernando Jiménez THPT Có hướng dẫn Vật lý

Resolución circuitos en serie y paralelo

Francisco José Rodríguez Plasencia THPT Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý

Estudio de los circuitos en serie y paralelo

Francisco José Rodríguez Plasencia THPT Có hướng dẫn
Bài tập
Vật lý

Circuiti elettrici con resistori in serie e in parallelo

Euro Sampaolesi THPT Bài tập
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

LABORATORIO VIRTUALE SULLA LEGGE DI OHM

Luca Buccelli – Damiano Faita THPT Có hướng dẫn
Demo
Lab
Toán
Vật lý

sperimenta e rispondi

giuliana lo giudice THPT Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

Duyệt xem

các công trình kế thừa

.

Chia sẻ một công trình!

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian

Tất cả shqip

Download

Run now

Kompleti për ndërtimin e qarkut: Laboratori virtual – DC

Anh

Tất cả English

Download

Run now

Circuit Construction Kit: DC – Virtual Lab

Arabic

Tất cả العربية

Download

Run now

أدوات بناء الدائرة: التيار المستمر – المعمل الافتراضي

Azerbaijani

Tất cả Azerbaijani

Download

Run now

Elektrik Dövrəsi Labaratoriyası

Basque

Tất cả Euskara

Download

Run now

KZ-zirkuituen laborategi birtuala

Bosnian

Tất cả Bosanski

Download

Run now

Komplet za jednosmjernu struju (DC) – Virtuelna laboratorija

Bồ Đào Nha

Tất cả português

Download

Run now

Kit de Construção de Circuitos: DC – Virtual Lab

Bồ Đào Nha Brazil

Tất cả português (Brasil)

Download

Run now

Kit para Montar Circuito DC – Lab Virtual

Bulgarian

Tất cả български

Download

Run now

Виртуална лаборатория за изграждане на вериги

Catalan

Tất cả català

Download

Run now

Kit de Construcció de Circuit: Corrent Continu (CC) – Laboratori Virtual

Chinese – Simplified

Tất cả 中文 (中国)

Download

Run now

电路组建实验:直流虚拟实验室

Chinese – Traditional

Tất cả 中文 (台灣)

Download

Run now

Circuit Construction Kit: DC – Virtual Lab_電路組裝套件:直流電 – 虛擬實驗室

Croatian

Tất cả hrvatski

Download

Run now

Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij

Do Thái

Tất cả עברית

Download

Run now

ערכת בניית מעגל חשמלי: DC – מעבדה וירטואלית

Đan Mạch

Tất cả Dansk

Download

Run now

Kredsløbs-konstruktion: DC – virtuelt laboratorium

Đức

Tất cả Deutsch

Download

Run now

Stromkreise schalten: Virtuelles Gleichstrom-Labor

Faroese

Tất cả Faroese

Download

Run now

El-verkstaður

Gujarati

Tất cả Gujarati

Download

Run now

વિદ્યુત પરિપથ નિર્માણ કિટ: DC વર્ચ્યુઅલ લેબ

Hàn

Tất cả 한국어

Download

Run now

회로제작 키트: DC – 가상실험

Hoà Lan

Tất cả Nederlands

Download

Run now

Circuit constructiedoos: gelijkstroom – Virtueel lab

Hungarian

Tất cả magyar

Download

Run now

Áramkörépítő egyenfeszültségre – Labor

Hy Lạp

Tất cả Ελληνικά

Download

Run now

Εργαλειοθήκη κατασκευής κυκλωμάτων: Συνεχές ρεύμα – Εικονικό εργαστήριο

Icelandic

Tất cả íslenska

Download

Run now

Rafrásarsmíðasett: Jafnstraumur – Sýndarvinnustofa

Indonesian

Tất cả Bahasa Indonesia

Download

Run now

Kit Konstruksi sirkuit: DC – Virtual Lab

Kazakh

Tất cả Kazakh

Download

Run now

Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана

Latvian

Tất cả Latviešu

Download

Run now

Elektriskās ķēdes veidošana (DC) – virtuālā laboratorija

Maori

Tất cả Maori

Download

Run now

Te Kete Waihanga Ara Iahiko DC – Taiwhanga Mariko 

Marathi

Tất cả मराठी

Download

Run now

DC प्रवाह्ची आभासी प्रयोगशाळा

Mongolian

Tất cả Монгол (Монгол)

Download

Run now

Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл – Виртуаль Лаб

Nga

Tất cả русский

Download

Run now

Электрическая цепь постоянного тока: Виртуальная лаборатория

Nhật

Tất cả 日本語

Download

Run now

直流回路キット – 実験室

Norwegian Bokmal

Tất cả Norsk bokmål

Download

Run now

DC kretslaboratorium

Norwegian Nynorsk

Tất cả Norwegian Nynorsk

Download

Run now

Krinsbyggar (likestraum)

Persian

Tất cả فارسی

Download

Run now

آزمایشگاه مجازی مدار جریان مستقیم

Pháp

Tất cả français

Download

Run now

Kit de construction de circuit: CC – Labo virtuel

Phần Lan

Tất cả suomi

Download

Run now

Piirirakennussarja (vain DC) – Virtuaalilaboratio

Polish

Tất cả polski

Download

Run now

Obwody prądu stałego – wirtualne laboratorium

Romanian

Tất cả română

Download

Run now

Kit Construcție circuite c. c. – Laborator virtual

Serbian

Tất cả Српски

Download

Run now

Комплет за једносмерну струју (DC) -Виртуелна лаб

Slovak

Tất cả Slovenčina

Download

Run now

Stavebnica el. obvodov: jednosmerný prúd – laboratórium

Slovenian

Tất cả Slovenščina

Download

Run now

Enosmerni električni tok – Virtualni laboratorij

Tamil

Tất cả Tamil

Download

Run now

நேரோட்ட மெய்நிகர் ஆய்வுகூடச் சுற்றை உருவாக்கும் கருவிப் பெட்டி

Tây Ban Nha

Tất cả español

Download

Run now

Kit de Construcción de Circuitos: CD – Laboratorio Virtual 

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tây Ban Nha (Mexico)

Tất cả español (México)

Download

Run now

Kit de construcción de circuitos: CD – Laboratorio Virtual 

Tây Ban Nha (Peru)

Tất cả español (Perú)

Download

Run now

Equipo de Construcción de Circuitos: DC – Laboratorio Virtual

Telugu

Tất cả Telugu

Download

Run now

విద్యుద్వలయ నిర్మాణ సామగ్రి పేటిక DC- మిథ్యా ప్రయోగశాల; అనువాదం:ఉడిత్యాల రమణ

Thái

Tất cả ไทย

Download

Run now

ชุดคิทวงจรไฟฟ้ากระแสตรง

Thuỵ Điển

Tất cả svenska

Download

Run now

Kretskonstruktion(Likström) Virtuellt labb

Turkish

Tất cả Türkçe

Download

Run now

Devre Yapısı Kiti – DC- Sanal Laboratuvar

Ukrainian

Tất cả українська

Download

Run now

Лабораторія електрики: постійний струм – віртуальна лабораторія

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Uzbek

Tất cả Uzbek

Download

Run now

Elektr zanjirlarni yig‘ish:o‘zgarmas tok – Virtual laboratoriya

Welsh

Tất cả Welsh

Download

Run now

Pecyn Adeiladu Cylched: CU – Rhithlabordy

Ý

Tất cả italiano

Download

Run now

Kit creazione circuiti: corrente continua – Laboratorio virtuale

Dịch Sim này

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari

sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.

Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Sam Reid (developer)
 • Denzell Barnett (developer)
 • Wendy Adams
 • Michael Dubson
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • Carl Wieman
 • Mariah Hermsmeyer (graphic arts)
 • Cheryl McCutchan (graphic arts)
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button