Kiến thức

Đồ thị hàm bậc 2

<!—-><!—->

<!—->

Đồ thị hàm bậc 2

Đồ thị hàm bậc 2 Ảnh chụp màn hình

 Tải về

 Chèn các Mô phỏng

đóng

Chèn một bản sao của Mô phỏng này

Dùng mã HTML này để chèn một bản sao của Mô phỏng. Bạn có thể thay đổi chiều rộng và chiều cao của Mô phỏng được chèn bằng cách thay đổi thuộc tính “width” và “height” trong HTML.

Chèn một hình ảnh để khi click chuột thì Mô phỏng sẽ chạy.

Dùng mã HTML này để hiển thị một ảnh chụp màn hình có ghi câu “Click để chạy Mô phỏng”.

Tài trợ

PhET được trợ giúp bởi

Amgen Foundation logo

và các nhà giáo dục như quý vị.

Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Bạn đang xem: Đồ thị hàm bậc 2

Mô tả

Khám phá việc thay đổi các hệ số làm thay đổi hình dạng đường cong như thế nào. Xem đồ thị của các số hạng riêng biệt (t.d y=bx) để thấy cách chúng cộng thêm vào để tạo ra đường cong của đa thức. Định nghĩa đỉnh, nghiệm và trục đối xứng. So sánh các dạng khác nhau của hàm bậc 2. Xác định đường cong bằng tiêu điểm và đường chuẩn.

Mục tiêu học tập

 • Mô tả sự thay đổi đồ thị của hàm số khi ta thay đổi các hệ số của hàm bậc 2.
 • Tiên đoán sự thay đổi của parabol khi các hệ số thay đổi.
 • Xác định đỉnh, trục đối xứng, nghiệm và đường chuẩn của đồ thị hàm bậc 2.
 • Sử dụng dạng đỉnh của hàm bậc 2 để mô tả đồ thị của hàm số.
 • Mô tả mối liên hệ giữa tiêu điểm và đường chuẩn và parabol.
 • Tiên đoán đồ thị của parabol khi biết tiêu điểm và đường chuẩn.
Phiên bản 1.1.6

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. (

PDF

).

Công trình của Giáo viên

Parabolas on the Move!

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Lauren Rider, Alayna Vuylsteke THCS
THPT
Thảo luận
Demo
Có hướng dẫn
Toán

Quadratic Transformations (Vertex form)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jennifer Moeller, Kevin Stirling THPT Có hướng dẫn Toán

SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THCS
THPT
Khác Toán
Hoá học
Sinh học
Vật lý

PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López UG-Intro
THPT
Khác Hoá học
Toán
Vật lý

Mapping of PhET and IBDP Physics

Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý

Uma Proposta de Estudo de Pontos de Máximo e Mínimo de uma Função Quadrática

Emanuel Viana THCS
UG-Intro
THPT
Lab Toán

Função Quadrática aplicada ao OA “Gráfico de Quadráticas”

Renata Passos Machado Vieira e Francisco Regis Vieira Alves THPT Khác
Bài tập
Lab
Toán

Parabola

walter Manuel Trujillo Yaipen ĐH
Khác
Lab Toán

Gráficando Rectas, Gráficando Cuadráticas

Andrés Gualberto Palomo Cuevas THPT Từ xa
Bài tập
Toán

Duyệt xem

các công trình kế thừa

.

Chia sẻ một công trình!

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian

Tất cả shqip

Download

Run now

Paraqitja grafike e funksioneve katrore

Anh

Tất cả English

Download

Run now

Graphing Quadratics

Arabic

Tất cả العربية

Download

Run now

رسم معادلات الدرجة الثانية

Basque

Tất cả Euskara

Download

Run now

Kuadratikoak marrazten

Bosnian

Tất cả Bosanski

Download

Run now

Grafik kvadratne funkcije

Bồ Đào Nha Brazil

Tất cả português (Brasil)

Download

Run now

Gráfico de Quadráticas

Chinese – Simplified

Tất cả 中文 (中国)

Download

Run now

二次函数图像

Chinese – Traditional

Tất cả 中文 (台灣)

Download

Run now

Graphing Quadratics_繪製二次曲線

Đan Mạch

Tất cả Dansk

Download

Run now

Tegning af andengrads-ligninger

Đức

Tất cả Deutsch

Download

Run now

Quadratische Kurven

Hàn

Tất cả 한국어

Download

Run now

2차 방정식 그래프 그리기

Hindi

Tất cả हिंदी

Download

Run now

द्विघात का आलेख 

Hoà Lan

Tất cả Nederlands

Download

Run now

Kwadratische grafieken

Hungarian

Tất cả magyar

Download

Run now

Másodfokú polinomrajzoló

Hy Lạp

Tất cả Ελληνικά

Download

Run now

Γραφικές αναπαραστάσεις δευτεροβάθμιων εξισώσεων

Kazakh

Tất cả Kazakh

Download

Run now

Квадрат функция графигі

Lào

Tất cả Lao

Download

Run now

ເສັ້ນສະແດງສົມຜົນຂັ້ນສອງ

Latvian

Tất cả Latviešu

Download

Run now

Kvadrātvienādojumu zīmēšana

Mongolian

Tất cả Монгол (Монгол)

Download

Run now

Квадрат Функцын График

Nga

Tất cả русский

Download

Run now

График квадратичной функции

Nhật

Tất cả 日本語

Download

Run now

二次方程式のグラフ

Persian

Tất cả فارسی

Download

Run now

رسم معادلات درجه دو

Pháp

Tất cả français

Download

Run now

Graphiques quadratiques 

Polish

Tất cả polski

Download

Run now

Wykresy funkcji kwadratowych

Serbian

Tất cả Српски

Download

Run now

График квадратне функције

Slovak

Tất cả Slovenčina

Download

Run now

Grafy kvadratických funkcií

Tamil

Tất cả Tamil

Download

Run now

பரவளையி வரைபு

Tây Ban Nha

Tất cả español

Download

Run now

Graficando Cuadráticas

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tây Ban Nha (Mexico)

Tất cả español (México)

Download

Run now

Graficando Cuadráticas 

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tây Ban Nha (Peru)

Tất cả español (Perú)

Download

Run now

Graficando Cuadráticas

Thuỵ Điển

Tất cả svenska

Download

Run now

Plotta Andragradsekvationer

Turkish

Tất cả Türkçe

Download

Run now

İkinci Dereceden Denklem Grafikleri

Ukrainian

Tất cả українська

Download

Run now

Графік квадратичної функції

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Uzbek

Tất cả Uzbek

Download

Run now

Kvadrat funksiya grafigini yasash

Ý

Tất cả italiano

Download

Run now

Rappresentazione grafica di Quadratiche

Dịch Sim này

Xem thêm: Opciones binarias desaparecen

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari

sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.

Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Chris Malley (developer)
 • Andrea Lin (developer)
 • Amanda McGarry (lead designer)
 • Michael Dubson (original designer)
 • Karina K. R. Hensberry
 • Trish Loeblein
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • he-1.1.1.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button