Kiến thức

Cân bằng phương trình phản ứng hoá học

<!—-><!—->

<!—->

Cân bằng phương trình phản ứng hoá học

Cân bằng phương trình phản ứng hoá học Ảnh chụp màn hình

 Tải về

 Chèn các Mô phỏng

đóng

Chèn một hình ảnh để khi click chuột thì Mô phỏng sẽ chạy.

Dùng mã HTML này để hiển thị một ảnh chụp màn hình có ghi câu “Click để chạy Mô phỏng”.

 • Phương trình phản ứng hoá học

Tài trợ

PhET được trợ giúp bởi

AACT logo

và các nhà giáo dục như quý vị.

HTML5 Badge Trở lại phiên bản HTML5

Chủ đề

 • Phương trình phản ứng hoá học

Mô tả

Làm thế nào để biết là một phương trình phản ứng hoá học đã cân bằng hay chưa? Bạn có thể thay đổi điều gì để cân bằng một phương trình phản ứng? Hãy chơi game để kiểm tra lại kiến thức!

Mục tiêu học tập

 • Cân bằng phương trình phản ứng hoá học.
 • Nhận biết: trong phản ứng hoá học thì các nguyên tử được bảo toàn.
 • Mô tả sự khác nhau giữa hệ số và chỉ số trong các phương trình phản ứng hoá học.
 • Thông dịch từ ngôn ngữ ký hiệu sang biểu diễn phân tử vật chất.
Phiên bản 1.01

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. (

PDF

).

Công trình của Giáo viên

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý

Balancing Chemical Equations – Inquiry based Introduction

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THCS
THPT
Bài tập
Lab
MC
Từ xa
Hoá học

Balancing Chemical Equations – Guided Inquiry Activity

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter UG-Intro Bài tập
Có hướng dẫn
Từ xa
Hoá học

Using PhET in High School Chemistry- all my activities in pdf

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Demo
Bài tập
Lab
Hoá học

Concept Questions for Chemistry using PhET

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THCS
UG-Intro
THPT
MC Hoá học

Balancing Chemical Equations – Clicker Questions

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Yuen-ying Carpenter, Robert Parson, Trish Loeblein UG-Intro MC Hoá học

Balancing Equations

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Stephanie Davis THPT
THCS
Lab Hoá học

Balancing Chemical Equations

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Jackie Esler THCS Lab Hoá học

PhET Sims Aligned to the Chemistry Curriculum

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Julia Chamberlain THPT
UG-Intro
Khác Hoá học

How do PhET simulations fit in my middle school program?

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Hoá học
Vật lý
Khoa học về trái đất

MS and HS TEK to Sim Alignment

Elyse Zimmer THPT
THCS
Khác Vật lý
Sinh học
Hoá học

Balancing Chemical Equations

Kristin Michalski THCS
THPT
Lab Hoá học

Balancing Equations Game Sheet

Valerie Chapple THPT
THCS
Lab Hoá học

Balanceamento de equações químicas

Victor Augusto Bianchetti Rodrigues THPT Có hướng dẫn Hoá học

Balanceamento, Leis Ponderais e Modelo de Dalton

DANILO JOSE F PINTO THPT Bài tập
Có hướng dẫn
Lab
Hoá học

Ajust equacions químiques

Miriam Pujadas THPT Bài tập Hoá học

Leerlingformulier Reactievergelijking kloppend maken

Nikè Bon THPT Bài tập Hoá học

화학반응식 완결하기 SIM 사용지침서

이화국(Wha Kuk Lee) UG-Intro
THPT
Khác
Lab
Sinh học
Hoá học

DIVIÉRTETE BALANCEANDO ECUACIONES QUÍMICAS

Jhon Soto UG-Intro Có hướng dẫn
Demo
Hoá học

Balanceo de ecuaciones químicas por tanteo

andis pacheco THCS Bài tập Hoá học

Ecuaciones Químicas (Introducción)

Olimpia Eunice Martinez UG-Intro Bài tập
Lab

Rätta Kemiska Ekvationer – steg för steg

Timothy Herzog, Yuen-ying Carpenter; translated by Sofia Borg THPT
THCS
Lab Hoá học

Chia sẻ một công trình!

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Amharic

Tất cả Amharic

Download

Run now

ኬሚካል እኩልታዎች ማመጣጠን

Anh

Tất cả English

Download

Run now

Balancing Chemical Equations

Arabic

Tất cả العربية

Download

Run now

موازنة المعادلات الكيميائية

Basque

Tất cả Euskara

Download

Run now

Ekuazio Kimikoen Doiketa

Bosnian

Tất cả Bosanski

Download

Run now

IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA

Bồ Đào Nha

Tất cả português

Download

Run now

Equilíbrar

Bồ Đào Nha Brazil

Tất cả português (Brasil)

Download

Run now

Balanceamento de Equações

Chinese – Simplified

Tất cả 中文 (中国)

Download

Run now

配平化学方程式

Chinese – Traditional

Tất cả 中文 (台灣)

Download

Run now

Balancing Chemical Equationn化學平衡方程式

Czech

Tất cả čeština

Download

Run now

Bilanční chemické rovnice

Do Thái

Tất cả עברית

Download

Run now

איזון משוואות כימיות

Đan Mạch

Tất cả Dansk

Download

Run now

Afstemning af kemiske ligninger

Đức

Tất cả Deutsch

Download

Run now

Chemische Gleichungen ausgleichen

Estonian

Tất cả Eesti

Download

Run now

Keemiliste võrrandite tasakaalustamine

Galician

Tất cả Gallegan

Download

Run now

Axustando Ecuacións Químicas

Georgian

Tất cả ქართული

Download

Run now

სტექიომეტრია

Hàn

Tất cả 한국어

Download

Run now

화학반응식 완결하기

Hoà Lan

Tất cả Nederlands

Download

Run now

Reactievergelijkingen kloppend maken

Hungarian

Tất cả magyar

Download

Run now

Kémiai egyenletek rendezése

Hy Lạp

Tất cả Ελληνικά

Download

Run now

Εξισορροπώντας Χημικές Εξισώσεις

Kazakh

Tất cả Kazakh

Download

Run now

иінтіректік химиялық көбейту

Khmer

Tất cả Khmer

Download

Run now

សមីកាគីមីដែលមានតុល្យភាព

Latvian

Tất cả Latviešu

Download

Run now

Ķīmisko reakciju vienādošana

Macedonian

Tất cả македонски

Download

Run now

Изедначување на хемиски равенки

Marathi

Tất cả मराठी

Download

Run now

रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे

Nga

Tất cả русский

Download

Run now

Равновесные хим. реакции

Nhật

Tất cả 日本語

Download

Run now

化学反応式

Persian

Tất cả فارسی

Download

Run now

موازنه ی معادله های شیمیایی

Pháp

Tất cả français

Download

Run now

Equilibrer les équations chimiques

Phần Lan

Tất cả suomi

Download

Run now

Reaktioyhtälöiden tasapainottaminen

Polish

Tất cả polski

Download

Run now

Bilansowanie Równań Chemicznych

Serbian

Tất cả Српски

Download

Run now

Изједначавање хемијских једначина

Slovak

Tất cả Slovenčina

Download

Run now

Chemická rovnováha

Slovenian

Tất cả Slovenščina

Download

Run now

Urejanje kemijskih enačb

Tây Ban Nha

Tất cả español

Download

Run now

Balanceando Ecuaciones Químicas

Tây Ban Nha (Mexico)

Tất cả español (México)

Download

Run now

Balanceando Ecuaciones Químicas

Tây Ban Nha (Peru)

Tất cả español (Perú)

Download

Run now

Balanceando Ecuaciones Químicas

Thái

Tất cả ไทย

Download

Run now

การดุลสมการเคมี

Thuỵ Điển

Tất cả svenska

Download

Run now

Balansera kemiska formler

Turkish

Tất cả Türkçe

Download

Run now

Kimyasal Reaksiyonları Denkleştirme

Turkmen

Tất cả Turkmen

Download

Run now

Himiki deňlemäni balansa getirmek

Ý

Tất cả italiano

Download

Run now

Bilanciamento di reazioni chimiche

Dịch Sim này

Xem thêm: Khám phá Bảo tàng Hải dương học

Windows Macintosh Linux
Microsoft Windows
XP/Vista/7/8.1/10
Latest version of

Java

OS X 10.9.5 or later
Latest version of

Java

Latest version of

Java

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Kelly Lancaster (lead)
 • Chris Malley (developer)
 • Patricia Loeblein
 • Emily Moore
 • Robert Parson
 • Kathy Perkins
 • Piccolo2D

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button