Kiến thức

Con lắc lò xo

<!—-><!—->

<!—->

Con lắc lò xo

Con lắc lò xo Ảnh chụp màn hình

 Tải về

 Chèn các Mô phỏng

đóng

Chèn một bản sao của Mô phỏng này

Dùng mã HTML này để chèn một bản sao của Mô phỏng. Bạn có thể thay đổi chiều rộng và chiều cao của Mô phỏng được chèn bằng cách thay đổi thuộc tính “width” và “height” trong HTML.

Chèn một hình ảnh để khi click chuột thì Mô phỏng sẽ chạy.

Dùng mã HTML này để hiển thị một ảnh chụp màn hình có ghi câu “Click để chạy Mô phỏng”.

Tài trợ

PhET được trợ giúp bởi

The William and Flora Hewlett Foundation logo

và các nhà giáo dục như quý vị.

Flash Logo Sim gốc và các bản dịch

Bạn đang xem: Con lắc lò xo

Mô tả

Treo các quả cân lên lò xo và điều chỉnh hằng số đàn hồi và ma sát. Mang phòng lab đến các hành tinh khác nhau hay cho thời gian chạy chậm lại. Quan sát lực và năng lượng trong hệ thống theo thời gian thực và đo chu kỳ bằng đồng hồ bấm giờ.

Mục tiêu học tập

 • Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chu kỳ dao động
 • Tìm giá trị g của hành tinh X
 • Thiết kế một thí nghiệm xác định khối lượng của một vật
 • Mô tả mối liên hệ giữa các vector vận tốc và gia tốc và mối liên hệ giữa chúng với chuyển động tại các điểm khác nhau trong khi dao động
 • Giải thích sự thay đổi của giản đồ lực tác dụng lên vật khi nó dao động
 • Giải thích định luật bảo toàn cơ năng bằng cách sử dụng động năng, thế năng đàn hồi, thế năng hấp dẫn và nhiệt năng
Phiên bản 1.0.10

Thủ thuật cho Giáo viên

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tổng quan về cách hoạt động của sim, cách giản lược mô hình sim và nhận thức về cách suy nghĩ của học sinh. (

PDF

).

Video Primer

Vui lòng đăng nhập để xem video primer

Công trình của Giáo viên

Algebra-based Physics Semester one lessons, clicker questions, and schedule in pdf (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
Demo
Lab
Bài tập
Vật lý

Concept questions for Physics using PhET (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein UG-Intro
THPT
MC Vật lý

Conservation of Energy using Masses and Springs (homework version) (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập
MC
Lab
Từ xa
Vật lý

Conservation of Energy using Masses and Springs (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT Lab Vật lý

Masses and Springs Homework Determine Unknowns (Inquiry Based)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein THPT
UG-Intro
Bài tập Vật lý

Energía Mecánica

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein (traducción de Diana López) THCS
THPT
UG-Intro
Bài tập
Lab
MC
Có hướng dẫn
Từ xa
Thảo luận
Vật lý

Hooke’s Law (Hands-on & PhET)

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. Elyse Zimmer THPT Lab Vật lý

Experimental Design with Forces

Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET. UTeach Middle School PhET Team THCS Lab Vật lý

Alignment of PhET sims with NGSS

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Trish Loeblein updated by Diana López THCS Khác Khoa học về trái đất
Hoá học
Vật lý
Sinh học

How do PhET simulations fit in my middle school program?

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Sarah Borenstein THCS Khác Sinh học
Vật lý
Hoá học
Khoa học về trái đất

SECUNDARIA: Alineación PhET con programas de la SEP México (2011 y 2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
THCS
Khác Hoá học
Vật lý
Toán
Sinh học

Introducción a la Física: medidas, unidades y relación entre variables

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Bài tập
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

PREPARATORIA: Alineación de PhET con programas de la DGB México (2017)

Phần đóng góp này do PhET thiết kế. Diana López THPT
UG-Intro
Khác Toán
Vật lý
Hoá học

PHET: Masses and Springs 2021

Robin Ritland THCS Lab
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý

Video: Self-paced Investigation on Hooke’s Law Virtual Lab

Louis Wong THPT
THCS
Từ xa
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý

Harmonic oscillator

Marko Vargović THPT Từ xa
Lab
Bài tập
Có hướng dẫn
Vật lý

Elastic potential energy, work and Hooke’s law.

Mariya Almallah THPT
UG-Intro
Từ xa
Lab
Vật lý

Hooke’s Law and The Spring Constant

Alya AlOwais THPT
UG-Intro
Lab
Từ xa
Vật lý

Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 4. Rotations & Oscillations

Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý

Guided Discovery (Chinese/English) for Freshman University Physics: 3. Energy & Momentum

Janet Chen (陳衫豫), Aien Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý

Video: Self-paced Investigation on Simple Harmonic Motion of a spring-mass system

Louis Wong THPT
THCS
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Bài tập
Vật lý

MS and HS TEK to Sim Alignment

Elyse Zimmer THCS
THPT
Khác Vật lý
Hoá học
Sinh học

Factors Affecting The Frequency of A simple Harmonic Oscillator

Ferdinand Bautista THCS
THPT
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Simple Harmonic Motion (Pendulum & Spring)

Nawal Nayfeh UG-Intro
THPT
Từ xa
Lab
Vật lý

Virtual Lab – Hooke’s Law and Spring Systems

Tristan O’Hanlon THPT
UG-Intro
Có hướng dẫn
Lab
Từ xa
Vật lý

Spring Oscillators Activity

Silas Laycock UG-Intro
THPT
Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý

Simple Harmonic Motion Virtual Modeling Lab PhET

Julie Farhm THPT Lab
Từ xa
Vật lý

Hooke’s Law, Spring Constant, and Energy HONORS

Steve Banasiak THPT Lab Vật lý

Hooke’s Law and Spring Constant with Energy: Regular Level

Steve Banasiak THPT Lab Vật lý

Mapping of PhET and IBDP Physics

Jaya Ramchandani THPT Khác Vật lý

Spring Mass Experiment

Gaurang Patel UG-Adv
UG-Intro
THPT
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý

PhET Simulations Aligned for AP Physics C

Roberta Tanner THPT Khác Vật lý

Energy in a Coil Spring

Norman Burtness THPT
UG-Intro
Lab Vật lý

Hooke’s Law Lab

Clark Andersen THPT Bài tập
Lab
Vật lý

Qualitative Introduction to Energy

Steve Banasiak THCS
THPT
Lab Vật lý

Masses and Springs

nafiseh nasr UG-Intro
THPT
Lab
Bài tập
Vật lý

Laboratório virtual – Sistema Massa-mola

Tiago Paes ĐH
UG-Intro
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Vật lý

Estática (Atividades) nos OA’s do PhET

Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales THPT
THCS
Khác
UG-Intro
Bài tập
Khác
Có hướng dẫn
Demo
Thảo luận
Vật lý
Khác
Khoa học về trái đất

Dinâmica (Atividades) nos OA’s do PhET

Artur Araújo Cavalcante e Gilvandenys Leite Sales Khác
THPT
UG-Adv
THCS
ĐH
Bài tập
Khác
Lab
Có hướng dẫn
Vật lý
Khác
Khoa học về trái đất

Harmonijski oscilator

Marko Vargović THPT Bài tập
Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý

Digitaal vraagstuk rond de wet van Hooke

Dries Boncquet THPT Bài tập
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý

Oplossing (Veren en massa’s)

Roland Van Kerschaver THPT Lab Toán
Vật lý

Massa’s en veren

Roland Van Kerschaver THPT Lab Vật lý

Moteur en PhET

Bernard Lacour Khác Lab Vật lý

Elasticidad de un resorte

FRANKLIN MOLINA UG-Intro MC Vật lý

Guia para trabajar Masa – Resorte con aplicación de gráficas en Excel

Luis Fernando Londoño Zea THCS
THPT
Bài tập
Thảo luận
Có hướng dẫn
Từ xa
Vật lý

JUGANDO CON MUELLES

Laureano Costarrosa THPT Có hướng dẫn
Thảo luận
Bài tập
Lab
Từ xa
Vật lý

LEY HOOKE Y MOVIMIENTO ARMÓNICO

Pedro Salgado THPT
UG-Intro
Lab
Bài tập
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý
Thiên văn học

Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring

Carmen Maldonado UG-Intro
THPT
Từ xa
Có hướng dẫn
Lab
Demo
Bài tập
Vật lý

大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 轉動和振蕩

Charity Grace White (白愛恩), Ammanuel Assefa, Byron Lin (林彥孝), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Lab
Từ xa
Có hướng dẫn
Vật lý

大一物理引導式自我發現 (中文/英文): 能量與動量

Janet Chen (陳衫豫), Charity Grace White (白愛恩), Jonathon David White (白小明) UG-Intro Có hướng dẫn
Từ xa
Lab
Vật lý

Duyệt xem

các công trình kế thừa

.

Chia sẻ một công trình!

Ngôn ngữ Download hay Run Thủ thuật
Albanian

Tất cả shqip

Download

Run now

Masat dhe Sustat

Anh

Tất cả English

Download

Run now

Masses and Springs

Arabic

Tất cả العربية

Download

Run now

الكتل و النوابض

Azerbaijani

Tất cả Azerbaijani

Download

Run now

Kütlələr və yaylar 

Basque

Tất cả Euskara

Download

Run now

Masak eta malgukiak

Bosnian

Tất cả Bosanski

Download

Run now

Mase i opruge

Bồ Đào Nha Brazil

Tất cả português (Brasil)

Download

Run now

Massas e Molas

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Chinese – Simplified

Tất cả 中文 (中国)

Download

Run now

质量和弹簧

Chinese – Traditional

Tất cả 中文 (台灣)

Download

Run now

Masses and Springs_質量與彈簧

Croatian

Tất cả hrvatski

Download

Run now

Mase i opruge

Czech

Tất cả čeština

Download

Run now

Hmotnosti a pružiny

Do Thái

Tất cả עברית

Download

Run now

משקולות וקפיצים

Đan Mạch

Tất cả Dansk

Download

Run now

Vægte og fjedre

Đức

Tất cả Deutsch

Download

Run now

Massen und Federn

Gujarati

Tất cả Gujarati

Download

Run now

દળ અને સ્પ્રિંગ -Pankajsid34

Hàn

Tất cả 한국어

Download

Run now

질량과 용수철

Hoà Lan

Tất cả Nederlands

Download

Run now

Massa’s en veren

Hungarian

Tất cả magyar

Download

Run now

Rugólabor

Hy Lạp

Tất cả Ελληνικά

Download

Run now

Μάζες και ελατήρια

Irish

Tất cả Gaeilge

Download

Run now

Maiseanna agus Lingeáin

Kazakh

Tất cả Kazakh

Download

Run now

Серіппелі маятник

Latvian

Tất cả Latviešu

Download

Run now

Masas un atsperes

Maori

Tất cả Maori

Download

Run now

Ngā Papatipu me ngā Pūniko

Mongolian

Tất cả Монгол (Монгол)

Download

Run now

Масс ба Пүрш

Nga

Tất cả русский

Download

Run now

Колебания тела на пружине

Nhật

Tất cả 日本語

Download

Run now

おもりとばね

Norwegian Bokmal

Tất cả Norsk bokmål

Download

Run now

Lodd og fjær

Persian

Tất cả فارسی

Download

Run now

جرم ها و فنرها

Pháp

Tất cả français

Download

Run now

Masses et ressorts

Polish

Tất cả polski

Download

Run now

Ciężarki na sprężynach

Romanian

Tất cả română

Download

Run now

Mase și resorturi

Serbian

Tất cả Српски

Download

Run now

Масе и опруге

Slovak

Tất cả Slovenčina

Download

Run now

Pružinový oscilátor

Slovenian

Tất cả Slovenščina

Download

Run now

Uteži in vzmeti

Tamil

Tất cả Tamil

Download

Run now

Masses and Springs

Tây Ban Nha

Tất cả español

Download

Run now

Masas y Resortes 

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tây Ban Nha (Mexico)

Tất cả español (México)

Download

Run now

Masas y Resortes 

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Tây Ban Nha (Peru)

Tất cả español (Perú)

Download

Run now

Masas y Resortes

Telugu

Tất cả Telugu

Download

Run now

ద్రవ్యరాశులు, స్ప్రింగులు                అనువాదం: ఉడిత్యాల రమణ

Thái

Tất cả ไทย

Download

Run now

มวลและสปริง

Thuỵ Điển

Tất cả svenska

Download

Run now

Vikter och fjädrar

Turkish

Tất cả Türkçe

Download

Run now

Kütleler ve Yaylar

Ukrainian

Tất cả українська

Download

Run now

Маси і пружини

Tải về Các thủ thuật của giáo viên (file PDF)

Uzbek

Tất cả Uzbek

Download

Run now

Prujinaga osilgan jism tebranishlari

Welsh

Tất cả Welsh

Download

Run now

Masau a sbringiau

Ý

Tất cả italiano

Download

Run now

Masse e molle

Dịch Sim này

Sim HTML5 có thể chạy trên iPad và Chromebook cũng như các hệ PC, Mac và Linux.

iPad:
iOS 12+ Safari

sim tương thích với iPad

Android:
Không được chính thức trợ giúp. Nếu bạn sử dụng sim HTML5 trên Android, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phiên bản Google Chrome mới nhất.

Chromebook:
Phiên bản mới nhất của Google Chrome
Sim HTML5 và Flash PhET được trợ giúp trên mọi Chromebook.

Chromebook compatible sims

Windows Systems:
Microsoft Edge, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Macintosh Systems:
macOS 10.13+, Safari 13+, phiên bản mới nhất của Firefox, Google Chrome.

Linux Systems:
Không được chính thức trợ giúp. Vui lòng liên hệ với phethelp@colorado.edu về vấn đề cần giải quyết.

Nhóm thiết kế Thư viện của bên thứ 3 Tri ân
 • Denzell Barnett (developer)
 • Matt Pennington (developer)
 • Amy Rouinfar (lead designer)
 • Mike Dubson (original designer)
 • Wendy Adams
 • Ariel Paul
 • Kathy Perkins
 • almond-0.2.9.js
 • base64-js-1.2.0.js
 • FileSaver-b8054a2.js
 • font-awesome-4.5.0
 • game-up-camera-1.0.0.js
 • himalaya-0.2.7.js
 • jama-1.0.2
 • jquery-2.1.0.js
 • lodash-4.17.4.js
 • pegjs-0.7.0.js
 • seedrandom-2.4.2.js
 • text-2.0.12.js
 • TextEncoderLite-3c9f6f0.js

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button