Kiến thức

Năm giai đoạn lập lịch trình làm quen

Năm giai đoạn lập lịch trình làm quen

<!– –>

Với hoạt động triển khai hiện tại của khách hàng, chúng tôi đã phát hiện ra rằng thường có 5 giai đoạn lập lịch trình làm quen với Dynamics 365 Field Service. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá 5 giai đoạn điển hình này. Các giai đoạn này chủ yếu áp dụng cho quá trình làm quen Field Service sớm (ví dụ: với các dự án có quy mô giới hạn) nhưng cũng được áp dụng khi các phương án được triển khai nhằm bao quát các phạm vi hoặc địa điểm bổ sung.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng phân tích theo dõi Field Service trong suốt các giai đoạn này để đánh giá xem việc lập lịch trình đáp ứng các mục tiêu kinh doanh được xác định của bạn đến đâu. Ví dụ: Field Service cung cấp dữ liệu về thời gian di chuyển, thời gian làm việc và công việc mỗi ngày để sử dụng khi cần thiết.

Bạn đang xem: Năm giai đoạn lập lịch trình làm quen

Chọn đúng nguồn lực

Đầu tiên, điều quan trọng mà bạn cần lưu ý là có người lập lịch trình và nhà phân tích lịch trình với các kỹ năng phù hợp là một điều kiện tiên quyết chính cho quy trình này. Xác định, đào tạo và trao quyền cho các nguồn lực này sớm trong quá trình thử nghiệm hoặc ra mắt. Hãy nhớ rằng những nguồn lực này sẽ tham gia hàng ngày trong quá trình lập lịch trình. Để biết thêm thông tin về các loại nguồn lực này, hãy xem

bài viết của chúng tôi về các vị trí trong quá trình lập lịch trình

.

Xem thêm: Xét tính đồng biến nghịch biến của hàm số

Giai đoạn 1: Lập lịch trình thủ công.

Đối với các địa điểm và phạm vi xác định, người lập lịch trình và tính năng hỗ trợ lịch trình bắt đầu bằng cách lập lịch trình thủ công tất cả các công việc thực tế. Điều này sẽ giúp tất cả các nguồn lực có liên quan tích cực hiểu các công cụ và quy trình lập lịch trình. Các công việc đã lập lịch trình phải là các lệnh sản xuất thực tế được giao và hoàn tất bởi các kỹ thuật viên thực thụ. Điều này cũng giúp các kỹ thuật viên điều chỉnh theo các thay đổi của quy trình.

Thời gian đề xuất cho giai đoạn này: 1-2 tuần

Giai đoạn 2: Hỗ trợ Lịch trình

Giai đoạn tiếp theo chứng kiến sự xuất hiện của tính năng hỗ trợ lịch trình để lập lịch trình cho công việc. Công việc này nên được thực hiện bởi người lập lịch trình và nhà phân tích lịch trình. Giống như với giai đoạn lập lịch trình thủ công, người lập lịch trình sẽ tìm hiểu cách làm việc với tính năng hỗ trợ lịch trình, cùng với khả năng sâu hơn của bảng lịch trình. Các công việc được lập lịch trình với tính năng hỗ trợ lịch trình phải là các lệnh sản xuất thực tế được giao cho và hoàn tất bởi các kỹ thuật viên thực thụ.

Thời gian đề xuất cho giai đoạn này: 1-2 tuần

Xem thêm: (PDF) MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI DẠY HỌC PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

Giai đoạn 3: Tự động lập lịch trình qua đêm + xử lý ngoại lệ thủ công (resource scheduling optimization)

Khi doanh nghiệp phát triển, nhu cầu lập lịch trình cũng vậy. Thật khó để người điều vận lập lịch trình thủ công cho tất cả yêu cầu đề nghị. Trong suốt giai đoạn này, người lập lịch trình và các nhà phân tích lịch trình có thể thử nghiệm và lặp lại trên các lịch trình tự động, cho phép điều chỉnh phạm vi, mục tiêu và thời gian chạy.

Resource Scheduling Optimization là một giải pháp dạng phần bổ trợ giúp tự động kết hợp nguồn lực và nhu cầu bằng cách xem xét kỹ năng, địa điểm, khoảng thời gian, khoảng thời gian đã đảm bảo, ưu tiên và nhiều yếu tố khác. Đối với công việc theo địa điểm cụ thể, kết quả tối ưu hóa giúp giảm thiểu tổng quãng đường di chuyển và đưa ra ước tính thời gian di chuyển chính xác theo từng chặng. Tất cả điều này là để cải thiện năng suất của kỹ thuật viên và mức độ hài lòng của khách hàng.

RSO cũng giải quyết được vấn đề lập lịch trình lại và hủy bỏ, đồng thời người điều vận vẫn có thể thay thế lịch trình theo cách thủ công khi cần.

Nhiều doanh nghiệp lập lịch trình gán nguồn lực trước một tuần. Công thức bí mật là phạm vi tối ưu hóa. Bằng cách tận dụng khả năng của các phạm vi có thể mở rộng để chia nhỏ lịch trình tối ưu hóa thành các bộ nguồn lực và yêu cầu nhỏ hơn, cho phép giải pháp Resource Scheduling Optimization tối ưu hóa song song.

Đo lường tối ưu hóa thành công

Những gì các tổ chức chọn để đánh giá và theo dõi phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh của họ. Với thống kê tối ưu hóa có thể dùng ngay, nhà phân tích lịch trình có thể đo lường:

 1. Thời gian di chuyển so với thời gian làm việc, với mỗi lịch trình

 2. Bao nhiêu công việc có mức ưu tiên cao đã được lập lịch trình

 3. Thời gian di chuyển và thời gian làm việc với mỗi kỹ thuật viên, mỗi ngày

 4. Bao nhiêu công việc không được lập lịch trình

Ảnh chụp màn hình kết quả resource scheduling optimization trên biểu đồ thanh so sánh thời gian làm việc với thời gian di chuyển của yêu cầu đã được tối ưu hóa

Ảnh chụp màn hình kết quả resource scheduling optimization trên biểu đồ thanh so sánh các ưu tiên của yêu cầu đã được tối ưu hóa

Sau khi tối ưu hóa, các nhà phân tích có thể xem lại:

 1. Bao nhiêu công việc đã được lập lịch trình lại thủ công sau khi tối ưu hóa và lý do

 2. Bao nhiêu công việc đã hoàn tất với mỗi kế hoạch

 3. Bao nhiêu công việc bị hủy bỏ

Số liệu phân tích của giải pháp Resource Scheduling Optimization giúp nhà phân tích lịch trình so sánh các kết quả mô phỏng và quyết định lịch trình resource scheduling optimization tốt nhất cho quy trình xử lý qua đêm. Giống như với các giai đoạn làm quen khác, tất cả các công việc được lập lịch trình phải là các lệnh sản xuất thực tế được giao cho và hoàn tất bởi các kỹ thuật viên thực thụ.

Phương pháp tốt nhất: xử lý thủ công các trường hợp ngoại lệ sau khi tối ưu hóa

Trường hợp ngoại lệ được xử lý bởi người lập lịch trình sử dụng lập lịch trình thủ công và được hỗ trợ. Điều này có nghĩa là tạo ra hoặc thay đổi đăng ký cho các yêu cầu mới, và điều chỉnh lịch trình còn lại.

Xử lý ngoại lệ rất hữu ích trong các trường hợp sau:

 • Một lệnh sản xuất bị hủy bỏ và kỹ thuật viên có thời gian rảnh trong giờ làm việc

 • Kỹ thuật viên là bị trì hoãn từ công việc trước đó và không thể hoàn thành công việc tiếp theo đúng giờ

 • Kỹ thuật viên phải thực hiện công việc khẩn cấp được chỉ định bởi người điều vận và xung đột với các công việc khác

Để xử lý ngoại lệ thủ công trong các trường hợp như thế này:

 1. Kéo và thả công việc khẩn cấp vào nguồn lực tốt nhất (phù hợp với kỹ năng hoặc khả năng thành thạo với công việc)

 2. Sử dụng tính năng hỗ trợ lịch trình để truy vấn nguồn lực tốt nhất cho công việc khẩn cấp

Để biết thêm thông tin về cách lập lịch trình qua đêm, hãy xem bài viết của chúng tôi về

các loại hình lập lịch trình

.

Thời gian đề xuất cho giai đoạn này: 1-2 tuần

Giai đoạn 4: Tối ưu hóa một nguồn lực

Giai đoạn tiếp theo là sử dụng khả năng của giải pháp Resource Scheduling Optimization đối với thay đổi và ngoại lệ về lịch trình. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng tính năng tối ưu hóa một nguồn lực trên bảng lịch trình. Thay vì tối ưu hóa lại toàn bộ lịch trình của lực lượng lao động, tùy chọn tối ưu hóa một nguồn lực cho phép bạn nhắm đến lịch trình của kỹ thuật viên tại chỗ cụ thể khi có ngoại lệ. SRO phải được thực hiện bởi người lập lịch trình, với sự hỗ trợ từ nhà phân tích lịch trình nếu cần thiết.

Trái ngược với trường hợp tối ưu hóa qua đêm, phạm vi sẽ khác nhau đối với một tối ưu hóa một tài nguyên và thường kết thúc khi ngày hiện tại kết thúc. Ngoài ra, phải loại bỏ ràng buộc lịch trình trong giờ làm việc từ mục tiêu tối ưu hóa được liên kết, vì bạn có thể đăng ký ngoài giờ làm việc một chút. Cuối cùng, đặt “Yêu cầu có Mức ưu tiên Cao” làm mục tiêu đầu tiên để tối ưu hóa công việc khẩn cấp trước tiên nếu có thể.

Trong suốt giai đoạn áp dụng này, nhà phân tích có thể xem quá trình lập lịch trình thủ công hay tối ưu hóa một nguồn lực hiệu quả hơn (và sau đó điều chỉnh cho phù hợp) cho lịch trình của một nguồn lực bằng cách:

 • So sánh việc tận dụng nguồn lực giữa quá trình lập lịch trình thủ công với lập lịch trình tối ưu hóa một nguồn lực tự động

 • So sánh thời gian đi lại giữa quá trình lập lịch trình thủ công với lập lịch trình tối ưu hóa một nguồn lực tự động

 • So sánh số lượng công việc có mức ưu tiên cao được lập lịch trình thông qua quy trình lập lịch trình thủ công với lập lịch trình tối ưu hóa một nguồn lực tự động

Tham khảo

bài viết về SRO

của chúng tôi để biết chi tiết về cách sử dụng tính năng này.

Thời gian đề xuất cho giai đoạn này: 1-2 tuần

Xem thêm: Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với người làm công tác xã hội

Giai đoạn 5: Hoàn toàn tự động (resource scheduling optimization)

Ở giai đoạn áp dụng cuối này, các lịch trình resource scheduling optimization chạy cả ngày để tối ưu hóa lại các tập con của toàn bộ lịch trình. Dựa trên những gì bạn đã tìm hiểu, hệ thống phải được đặt cấu hình nhằm chọn phạm vi chính xác để tối ưu hóa lại (ví dụ: tối ưu hóa dựa trên yêu cầu, nguồn lực hoặc lượt đăng ký).

Ngoài ra, người lập lịch trình có thể kích hoạt thủ công quá trình chạy tối ưu hóa lại khi cần.

Nhà phân tích lịch trình thường đóng vai trò chính trong hành động này, với sự hỗ trợ từ người lập lịch trình. Người lập lịch trình sẽ tiếp tục sử dụng lập lịch trình thủ công và được hỗ trợ một cách giới hạn khi cần thiết.

Giải pháp tốt nhất: lập lịch trình hoàn toàn tự động cho cả qua đêm và ngoại lệ

Trường hợp khẩn cấp và trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào; làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo các trường hợp khẩn cấp được xử lý kịp thời trong khi cũng đảm bảo các SLA được đáp ứng và độ hiệu quả của kỹ thuật viên vẫn cao? Thực hành xác định phạm vi tối ưu hóa thông minh để xử lý các vấn đề lập lịch trình duy nhất:

 1. Xác định lịch trình nhỏ với một vài nguồn lực thường xử lý các trường hợp khẩn cấp.
 2. Xác định trước dạng xem nguồn lực với số lượng nguồn lực cố định hoặc xác định trước dạng xem nguồn lực có thể được thay đổi linh hoạt dựa trên logic kinh doanh (ví dụ: cờ khẩn cấp trên thực thể nguồn lực được bật/tắt với quy trình làm việc ).
 3. Đặt lịch trình “Khẩn cấp” chạy mỗi giờ nhằm chọn yêu cầu khẩn cấp mới và bố trí lại lượt đăng ký hiện tại. Bạn cũng có thể sử dụng một quy trình làm việc để gọi hành động chạy ngay quá trình resource scheduling optimization. Hành động này sẽ kích hoạt quá trình tối ưu hóa khi có trường hợp khẩn cấp. Thao tác này sẽ chỉ hoạt động nếu trường hợp khẩn cấp không thường xuyên xuất hiện trong một phạm vi nhất định.
 4. Xác minh rằng yêu cầu khẩn cấp mới của bạn được lập lịch trình như mong đợi
 5. Xác minh rằng nguồn lực có tuyến đường hợp lý dựa thời gian di chuyển và bản đồ bảng lịch trình

Thời gian đề xuất cho giai đoạn này: 1-2 tuần

Xem thêm

 • Tổng quan về giải pháp Resource Scheduling Optimization

<!– –>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button