Kiến thức

COMPLEX (Hàm COMPLEX)-Hỗ trợ Office

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng phức tạp  hàm trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: COMPLEX (Hàm COMPLEX)-Hỗ trợ Office

Mô tả

Chuyển đổi các hệ số thực và ảo thành số phức của mẫu x + yi hoặc x + yj.

Cú pháp

COMPLEX(real_num, i_num, [suffix])

Cú pháp hàm COMPLEX có các đối số sau đây:

  • Real_num    Bắt buộc. Hệ số thực của số phức.

  • I_num    Bắt buộc. Hệ số ảo của số phức.

  • Suffix    Tùy chọn. Hậu tố cho thành phần ảo của số phức. Nếu bị bỏ qua, hậu tố được giả định là “i”.

Lưu ý: Tất cả các hàm số phức đều chấp nhận “i” và “j” làm hậu tố nhưng không chấp nhận “I” và “J”. Dùng chữ viết hoa dẫn đến giá trị lỗi #VALUE! . Tất cả các hàm chấp nhận hai số phức trở lên yêu cầu tất cả các hậu tố phải khớp.

Chú thích

  • Nếu real_num không phải dạng số, COMPLEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu i_num không phải dạng số, COMPLEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu hậu tố không phải là “i” hay “j”, COMPLEX trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COMPLEX(3,4)

Số phức với 3 và 4 là các hệ số thực và ảo

3+4i

=COMPLEX(3,4,”j”)

Số phức với 3 và 4 là các hệ số thực và ảo và j là hậu tố

3+4j

=COMPLEX(0,1)

Số phức với 0 và 1 là các hệ số thực và ảo

i

=COMPLEX(1,0)

Số phức với 1 và 0 là các hệ số thực và ảo

1

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button