Kiến thức

GCD (Hàm GCD)-Hỗ trợ Office

Bài viết này mô tả về cú pháp công thức và cách dùng hàm GCD trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: GCD (Hàm GCD)-Hỗ trợ Office

Mô tả

Trả về ước số chung lớn nhất của hai hoặc nhiều số nguyên. Ước số chung lớn nhất là số nguyên lớn nhất mà number1 và number2 đều chia hết cho nó.

Cú pháp

GCD(number1, [number2], …)

Cú pháp hàm GCD có các đối số sau đây:

  • Number1, number2, …    Number1 là bắt buộc, các số tiếp theo là tùy chọn. 1 tới 255 giá trị. Nếu bất kỳ giá trị nào không phải là số nguyên thì nó bị cắt cụt.

Chú thích

  • Nếu bất kỳ đối số nào không phải là số, hàm GCD trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu bất kỳ đối số nào nhỏ hơn không, hàm GCD trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Tất cả các số đều chia hết cho một.

  • Số nguyên tố chỉ có ước số là một và chính nó.

  • Nếu một tham số của GCD >=2^53, hàm GCD trả về giá trị lỗi #NUM! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Công thức

Mô tả

=GCD(5, 2)

Ước số chung lớn nhất của 5 và 2

1

=GCD(24, 36)

Ước số chung lớn nhất của 24 và 36

12

=GCD(7, 1)

Ước số chung lớn nhất của 7 và 1

1

=GCD(5, 0)

Ước số chung lớn nhất của 5 và 0

5

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive