Kiến thức

NORMDIST (Hàm NORMDIST)-Hỗ trợ Office

Trả về phân bố chuẩn với độ lệch chuẩn và giá trị trung độ đã xác định. Hàm này có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong thống kê, bao gồm việc kiểm nghiệm giả thuyết.

Quan trọng: Hàm này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều hàm mới với độ chính xác cao hơn và có tên gọi phản ánh rõ hơn công dụng của chúng. Mặc dù hàm này vẫn sẵn dùng để đảm bảo tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các hàm mới từ bây giờ trở đi, vì hàm này có thể sẽ không còn sẵn dùng nữa ở các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về hàm mới này, hãy xem

hàm NORM.DIST

.

Bạn đang xem: NORMDIST (Hàm NORMDIST)-Hỗ trợ Office

Cú pháp

NORMDIST(x,mean,standard_dev,cumulative)

Cú pháp hàm NORMDIST có các đối số sau đây:

  • X     Bắt buộc. Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó.

  • Mean     Bắt buộc. Trung độ số học của phân phối.

  • Standard_dev     Bắt buộc. Độ lệch chuẩn của phân phối.

  • Cumulative     Bắt buộc. Một giá trị lô-gic quyết định dạng thức của hàm. Nếu lũy tích là TRUE, hàm NORMDIST trả về hàm phân bố lũy tích; nếu FALSE, nó trả về hàm khối xác suất.

Chú thích

  • Nếu trung bình hoặc độ lệch chuẩn không có dạng số, thì hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu độ lệch chuẩn ≤ 0, hàm NORMDIST trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu trung bình = 0, độ lệch chuẩn = 1 và lũy tích = TRUE, thì hàm NORMDIST trả về phân bố chuẩn chuẩn hóa, NORMSDIST.

  • Phương trình của hàm mật độ chuẩn ( lũy tích = FALSE) là:

    Phương trình

  • Khi lũy tích = TRUE, thì công thức là tích phân từ âm vô cực tới x của công thức đã cho.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

42

Giá trị mà bạn muốn có phân bố của nó

40

Trung độ số học của phân bố

1,5

Độ lệch chuẩn của phân bố

Công thức

Mô tả

Kết quả

=NORMDIST(A2,A3,A4,TRUE)

Hàm phân bố lũy tích cho các số hạng ở trên

0,9087888

=NORMDIST(A2,A3,A4,FALSE)

Hàm khối xác suất cho các số hạng ở trên

0,10934

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button