Kiến thức

PERMUT (Hàm PERMUT)-Hỗ trợ Office

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm PERMUT trong Microsoft Excel.

Bạn đang xem: PERMUT (Hàm PERMUT)-Hỗ trợ Office

Mô tả

Trả về số lượng các hoán vị của một số đối tượng đã cho có thể được chọn từ số đối tượng. Hoán vị là bất kỳ tập hoặc tập con các đối tượng hoặc sự kiện nào trong đó thứ tự nội bộ là có nghĩa. Hoán vị khác với kết hợp, mà trong đó thứ tự nội bộ không có ý nghĩa. Dùng hàm này để tính toán xác suất kiểu sổ xố.

Cú pháp

PERMUT(number, number_chosen)

Cú pháp hàm PERMUT có các đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Một số nguyên mô tả số đối tượng.

  • Number_chosen    Bắt buộc. Một số nguyên mô tả số các đối tượng trong mỗi hoán vị.

Chú thích

  • Cả hai đối số bị cắt cụt thành số nguyên.

  • Nếu number hoặc number_chosen không có dạng số, thì hàm PERMUT trả về giá trị lỗi #VALUE! .

  • Nếu number ≤ 0 hoặc nếu number_chosen < 0, hàm PERMUT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Nếu number < number_chosen, hàm PERMUT trả về giá trị lỗi #NUM! .

  • Phương trình của số và hoán vị là:

    Phương trình

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu

Mô tả

100

Số đối tượng

3

Số đối tượng trong mỗi hoán vị

Công thức

Mô tả

K ết quả

=PERMUT(A2,A3)

Các hoán vị có thể có cho các đối số đã xác định trong A2:A3.

970200

=PERMUT(3,2)

Các hoán vị có thể có cho nhóm 3 đối tượng, trong đó 2 đối tượng được chọn.

6

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button