Kiến thức

Sử dụng ký tự đại diện trong tìm kiếm-Excel

Dùng ký tự đại diện làm tiêu chí so sánh cho bộ lọc văn bản và khi bạn đang tìm kiếm và thay thế nội dung.

Để biết thêm về cách dùng ký tự đại diện với các tính năng Tìm và Thay thế trong Excel, hãy xem Tìm hoặc thay thế văn bản

và số trên trang tính

.

Sử dụng

Để tìm

? (dấu hỏi)

Bất kỳ ký tự đơn nào
Ví dụ, sm?th tìm “smith” và “smyth”

* (dấu hoa thị)

Bất kỳ số ký tự nào
Ví dụ, *east tìm “Northeast” và “Southeast”

~ (dấu ngã) tiếp theo là ?, *, hoặc ~

Dấu hỏi, dấu sao hoặc dấu ngã Ví dụ:
fy06~? sẽ tìm “fy06?”

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button