Kiến thức

Tạo đầu trang hoặc chân trang khác nhau cho các trang lẻ và chẵn-Hỗ trợ Office

Theo mặc định, đầu trang và chân trang trong Word ở mỗi trang là giống nhau. Bạn thường muốn có nội dung khác nhau ở bên trái và bên phải của tài liệu. Sau đây là cách thực hiện:

Windows

macOS

Web

 1. Bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang

 2. Chọn Trang Chẵn & Lẻ Khác nhau.

  Nút Chẵn Lẻ được chọn trên dải băng đầu trang

 3. Ở một trong các trang lẻ, chọn khu vực đầu trang hoặc chân trang bạn muốn thay đổi.

 4. Nhập tiêu đề tài liệu, rồi nhấn Tab hai lần.

 5. Chọn Số Trang > Vị trí Hiện tại và chọn một kiểu.

 6. Chọn một trang chẵn.

 7. Chọn Số Trang > Vị trí Hiện tại và chọn một kiểu.

 8. Nhấn Tab hai lần và nhập tiêu đề tài liệu.

 9. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

  Nút Đóng Đầu trang

Bạn đang xem: Tạo đầu trang hoặc chân trang khác nhau cho các trang lẻ và chẵn-Hỗ trợ Office

Tạo đầu trang hoặc chân trang khác nhau

 1. Bấm đúp vào đầu trang hoặc chân trang.

 2. Chọn Trang Chẵn & Lẻ Khác nhau.

  Khác nhau ở Trang Chẵn và Trang Lẻ được tô sáng trên tab Đầu trang & Chân trang

 3. Ở một trong các trang lẻ, chọn khu vực đầu trang hoặc chân trang bạn muốn thay đổi.

 4. Nhập tiêu đề tài liệu, rồi nhấn Tab hai lần.

 5. Chọn Số Trang > Vị trí Hiện tại và chọn một kiểu.

 6. Chọn một trang chẵn.

 7. Chọn Số Trang > Vị trí Hiện tại và chọn một kiểu.

 8. Nhấn Tab hai lần và nhập tiêu đề tài liệu.

 9. Chọn Đóng Đầu trang và Chân trang hoặc nhấn Esc để thoát.

  Trên tab Đầu trang và Chân trang, Đóng được tô sáng

 1. Chọn Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  Nút Đầu trang & chân trang

 2. Ở bên phải của vùng trắng ở trên cùng của vùng tài liệu, hãy chọn Tùy chọn > Trang Lẻ & Trang Chẵn Khác nhau.

  Tùy chọn Trang lẻ & trang chẵn khác nhau

 3. Hãy gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên trang chẵn.

 4. Chọn Trang Lẻ rồi gõ văn bản mà bạn muốn xuất hiện trên trang lẻ.

  Vùng đầu trang và chân trang lẻ

 5. Để tiếp tục sửa tài liệu của bạn, hãy chọn vùng tài liệu màu xám. Lưu ý rằng bạn sẽ không thấy đầu trang hoặc chân trang của bạn trong khi sửa.

 6. Để xem tài liệu có đầu trang và chân trang mới, hãy chọn Xem > Dạng xem Đọc.

  Nút Dạng xem đọc

Để biết thêm thông tin về đầu trang và chân trang, hãy xem mục

Đầu trang và chân trang trong Word

.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button