Kiến thức

Xác định khóa thay thế bằng cách dùng trình khám phá giải pháp-Power Apps

Xác định khóa thay thế bằng cách dùng trình khám phá giải pháp

<!– –>

Lưu ý

Có hiệu lực kể từ tháng 11 năm 2020:

 • Common Data Service đã được đổi tên thành Microsoft Dataverse.

  Tìm hiểu thêm

 • Một số thuật ngữ trong Microsoft Dataverse đã được cập nhật. Ví dụ: thực thể hiện là bảngtrường hiện là cột.

  Tìm hiểu thêm

Bài viết này sẽ sớm được cập nhật để phản ánh các thuật ngữ mới nhất.

Trình khám phá giải pháp cung cấp một cách để xem và tạo khóa thay thế cho Microsoft Dataverse.

Cổng thông tin Power Apps

cho phép định cấu hình các tùy chọn phổ biến nhất, nhưng một số lựa chọn chỉ có thể được thiết lập bằng cách sử dụng trình khám phá giải pháp.
Thông tin thêm:

 • Xác định khóa thay thế để tham chiếu hàng

 • Xác định khóa thay thế bằng cách dùng cổng thông tin Power Apps

Quan trọng

Nếu dữ liệu trong một cột được sử dụng trong một khóa thay thế chứa một trong các ký tự sau /,<,>,*,%,&,:,\,? thì các thao tác GET hoặc PATCH sẽ không hoạt động. Nếu chỉ cần tính duy nhất thì phương pháp này sẽ hoạt động, nhưng nếu bạn cần sử dụng các khóa này dưới dạng một phần của tích hợp dữ liệu thì bạn nên tạo khóa trên các cột không có dữ liệu chứa các ký tự đó.

Bạn đang xem: Xác định khóa thay thế bằng cách dùng trình khám phá giải pháp-Power Apps

Mở trình khám phá giải pháp

Một phần của tên của bất kỳ khóa thay thế mà bạn tạo ra là tiền tố tùy chỉnh. Điều này được thiết lập dựa trên đối tác phát triển giải pháp đối với giải pháp bạn đang làm việc. Nếu bạn quan tâm đến tiền tố tùy chỉnh, hãy đảm bảo rằng bạn đang làm việc trong giải pháp không được quản lý, ở đó tiền tố tùy chỉnh là thứ bạn muốn cho bảng này. Thông tin thêm:

Thay đổi tiền tố đối tác phát triển giải pháp

 1. Từ cổng thông tin Power Apps, chọn Giải pháp, sau đó chọn Chuyển sang cổ điển trên thanh công cụ.

 2. Trong danh sách Tất cả các Giải pháp, chọn giải pháp không được quản lý mà bạn muốn.

Xem khóa thay thế

 1. Với trình khám phá giải pháp mở, trong phần Thành phần mở rộng Thực thể và chọn bảng mà bạn muốn xem khóa thay thế.

 2. Mở rộng bảng và chọn Khóa.

  Xem khóa thay thế

Tạo một khóa thay thế

 1. Trong khi

  xem khóa thay thế

  , chọn Mới.

 2. Trên biểu mẫu, nhập Tên hiển thị. Cột Tên sẽ được tự động điền dựa trên Tên hiển thị.
 3. Từ danh sách Thuộc tính có sẵn, chọn mỗi thuộc tính rồi Thêm để di chuyển thuộc tính vào danh sách Thuộc tính đã chọn. Tạo khóa thay thế
 4. Chọn OK để đóng biểu mẫu.

(Tùy chọn) Xem công việc hệ thống theo dõi tạo chỉ mục

 1. Trong khi

  xem khóa thay thế

  sau khi bạn đã tạo một khóa thay thế mới, bạn sẽ thấy một hàng dành cho khóa bạn đã tạo.

 2. Trong cột Công việc hệ thống bạn sẽ thấy một liên kết đến công việc hệ thống giám sát việc tạo chỉ mục để hỗ trợ khóa thay thế.

  Công việc hệ thống này sẽ có một tên theo dạng: Create index for {0} for table {1}, trong đó 0Tên hiển thị của khóa thay thế và 1 là tên của bảng.

  Liên kết đến công việc hệ thống sẽ không hiển thị sau khi công việc hệ thống hoàn tất thành công. Thông tin thêm:

  Giám sát và quản lý công việc hệ thống

Xóa khóa thay thế

Trong khi

xem khóa thay thế

, chọn lệnh Xóa.

Xem thêm

Xác định khóa thay thế để tham chiếu hàng

Xác định khóa thay thế bằng cách dùng cổng thông tin Power Apps

Tài liệu dành cho nhà phát triển: Làm việc với các khóa thay thế

<!– –>

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button