Kiến thức

Khái quát về nhóm Nito

Bạn đang xem: Khái quát về nhóm Nito

Mục lục

 • 1 I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

 • 2 II. CẤU TẠO

 • 3 III. HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

 • 4 IV. QUY LUẬT TÍNH TAN

Xem thêm: Viết phương trình đường tròn trong mặt phẳng Oxy-Tipxh

I. VỊ TRÍ CỦA NHÓM NITƠ TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Nhóm nitơ gồm các nguyên tố: nitơ (N), photpho (P), asen (As), antimon (Sb) và bitmut (Bi). Chúng đều thuộc các nguyên tố p.

Bảng nhóm Nito.png

Xem thêm: Nguyên lý hoạt động của máy biến áp

II. CẤU TẠO

Cấu hình e của nhóm Nito.png

 • Thuộc nhóm VA -> Đều có 5e ngoài cùng = 5e hóa trị

=> Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử là ns2np3 (có 5 electron)

 • Nito có cấu hình e ngoài cùng là 2s22p3 => Không có phân lớp d còn trống
 • P -> Bi từ lớp thứ 3 trở đi có phân lớp d còn trống

Đối với nguyên tử của các nguyên tố P,As,Sb và Bi ở trạng thái kích thích, một electron trong cặp electron của phân lớp ns có thể chuyển sang obitan d trống của phân lớp nd.

Cấu hình e của nhóm Nito 2.png

Như vậy, ở trạng thái kích thích nguyên tử của các nguyên tố này có 5 electron độc thân nên có thể có hóa trị năm trong các hợp chất.

Xem thêm: Công suất điện sinh ra từ đâu?

III. HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

 • Do N không có phân lớp d còn trống nên chỉ có hóa trị III và hóa trị lớn nhất là 4, từ 2s2 do tạo liên kết cho nhận
 • Từ P->Bi còn phân lớp d còn trống, ngoài hóa trị III còn có hóa trị lớn nhất là 5
Ví dụ: HNO3 có cấu tạo:

HNO3 sơ đồ.jpg

(N có liên kết cộng hóa trị => N có hóa trị 4)

 • Số oxi hóa thường gặp ở nhóm VA là: -3; 0; +3; +5

IV. QUY LUẬT TÍNH TAN

N; P; As; Sb; Bi

 • Kim loại ; phi kim
 • N có tính phi kim mạnh nhất

Lấy từ “

https://kien-thuc.fandom.com/vi/wiki/Khái_quát_về_nhóm_Nito?oldid=1294

Community content is available under

CC-BY-SA

unless otherwise noted.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button