Kiến thức

Muối amoni

1. Khái niệm và công thức tổng quát

– Muối amoni là muối của NH3 với axit.

– Công thức tổng quát: (NH4)xA.

2. Tính chất vật lí

– Tất cả các muối amoni đều tan và là những chất điện li mạnh.

(NH4)xA → xNH4+ + Ax

– Nếu muối amoni của axit mạnh (A là gốc axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường axit.

NH4+ + H2O ↔ NH3↑ + H3O+

3. Tính chất hóa học

– Tác dụng với dung dịch axit → muối mới và bazơ mới

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

– Tác dụng với dung dịch bazơ → muối mới + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

– Tác dụng với dung dịch muối → 2 muối mới

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

– Muối amoni còn dễ bị phân hủy bởi nhiệt → NH3 và axit tương ứng.

Nhiet-phan-NH4Cl.jpg

NH4Cl → NH3 + HCl

NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2

Nếu axit tạo ra có tính oxi hóa mạnh thì axit đó sẽ oxi hóa NH­3 để tạo thành các sản phẩm khác:

NH4NO2 → N2 + 2H2O

NH4NO3 → N2O + 2H2O

4. Điều chế

– NH3 + axit.

– Dùng phản ứng trao đổi ion.

5. Nhận biết

– Muối amoni tạo khí mùi khai với dung dịch kiềm

NH4+ + OH → NH3↑ + H2O

Lấy từ “

https://kien-thuc.fandom.com/vi/wiki/Muối_amoni?oldid=1672

Community content is available under

CC-BY-SA

unless otherwise noted.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button