Kiến thức

Muối photphat

Muối photphat.jpg

1. Khái niệm và tính chất vật lí

– Có 3 loại: PO43-, HPO42- và H2PO4-.

– Tất cả muối H2PO4- đều tan; muối PO43- và HPO42- chỉ có muối của kim loại kiềm và amoni tan được.

2. Tính chất hóa học

– Muối photphat có đầy đủ các tính chất hóa học của muối.

– Các muối photphat của kim loại kiềm dễ bị thủy phân trong dung dịch tạo môi trường bazơ:

Na3PO4 → 3Na+ + PO43-

PO43- + H2O → HPO42- + OH-

– Muối axit còn biểu hiện tính chất của axit.

NaH2PO4 + NaOH → Na2HPO4 + H2O

3. Điều chế

– Cho P2O5 hoặc H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm.

– Dùng phản ứng trao đổi ion.

4. Nhận biết

Nhận biết ion PO43- bằng dung dịch AgNO3:

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 (kết tủa vàng)

  • Bài tập căn bản >>>

Lấy từ “

https://kien-thuc.fandom.com/vi/wiki/Muối_photphat?oldid=2075

Community content is available under

CC-BY-SA

unless otherwise noted.

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button