Kiến thức

Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay Z2

Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay Z2

Bạn đang xem: Các điều khoản và điều kiên chuyên chở áp dụng cho các chuyến bay Z2

Định nghĩa

1.1 Nghĩa: Trong các Điều khoản & Điều kiện này, các thuật ngữ có ‎ý nghĩa như sau:

 • “Hành lý” có nghĩa là tài sản cá nhân của Hành khách mang theo trong chuyến đi của mình. Trừ khi có quy định khác, Hành lý bao gồm cả Hành lý k‎ý gửi và Hành ‎lý xách tay.
 • “Phiếu gửi Hành lý” có nghĩa là một văn bản mà chúng tôi cấp cho Hành khách dưới dạng phiếu nhận Hàng lý k‎ý gửi và văn bản này liên quan đến việc chuyên chở Hành lý ký gửi và bao gồm cả Thẻ nhận dạng Hành lý.
 • “Thẻ Nhận dạng Hành lý‎” là một văn bản do chúng tôi cấp chỉ nhằm mục đích nhận dạng Hành lý k‎ý gửi.
 • “Hành lý k‎ý gửi” nghĩa là hành lý mà chúng tôi xem xét giữ hộ và Hành lý‎ này đã được cấp Thẻ Nhận dạng hành lý; Hành lý k‎ý gửi thỉnh thoảng còn được gọi là “hành lý đã đăng ký”.
 • “Các Điều kiện Hợp đồng” nghĩa là những khẳng định bao gồm trong hoặc được gửi cùng với Hành trình, và hiểu theo nghĩa thông thường, được coi là một phần của các Điều khoản và Điều kiện này và các thông báo tại văn phòng và các quầy check-in của chúng tôi.
 • “Thời gian nối chuyến” nghĩa là khoảng thời gian giữa giờ đến của một chuyến bay và giờ khởi hành của chuyến bay khác trong các chuyến bay FLY-THRU, khoảng thời gian này không ngắn hơn chín mươi (90) phút và không dài quá sáu (6) tiếng. Chúng tôi có quyền thay đổi Thời gian nối chuyến mà không cần thông báo trước do các quy định hạn chế tại các sân bay áp do bên điều hành sân bay áp dụng cho chúng tôi và/hoặc do các yêu cầu về hoạt động của hãng.
 • “Thiệt hại” bao gồm tử vong, thương tích cơ thể đối với một hành khách, sự trì hoãn, tổn thất, hoặc các thiệt hại khác với bất kỳ tính chất gì phát sinh từ hoặc liên quan tới việc vận chuyển hoặc các dịch vụ khác do chúng tôi thực hiện.
 • “Cuống vé điện tử” nghĩa là một cuống vé máy bay điện tử hay chứng từ có giá trị khác lưu trữ tại cơ sở dữ liệu của chúng tôi.
 • “Vé điện tử” nghĩa là tờ Hành trình được phát hành bởi chúng tôi hay nhân danh chúng tôi, Cuống vé điện tử và thẻ lên máy bay, nếu có.
 • “Cuống vé chuyến bay” nghĩa là một phần của Vé máy bay mang ký hiệu “good for passage” hay trong trường hợp đối với một Vé Điện tử, Cuống vé chuyến bay là Cuống vé điện tử và có ghi các địa điểm cụ thể mà quý khách được bay đến và bay đi.
 • “FLY-THRU” là chuyến bay tiếp theo tiếp tục cung cấp dịch vụ bay trên cùng một hành trình hoặc cùng một số Đặt vé, chuyến bay này khởi hành trong khoảng Thời gian nối chuyến.
 • “Hành khách”, “bạn”, “của bạn” và “chính bạn” có nghĩa là bất kỳ người nào, trừ các thành viên phi hành đoàn, được chuyên chở hoặc sẽ được chuyên chở trên máy bay khi chúng tôi chấp thuận.
 • “Hành trình” hay “Hành trình bay” có nghĩa là tài liệu chúng tôi cấp cho Hành khách bao gồm tên Hành khách, thông tin chuyến bay, số đặt vé, các Điều kiện Hợp đồng và các thô.
 • “Đường bay” là chuyến bay từ sân bay tại nơi đi đến sân bay tại nơi đến..
 • “Chỗ ngồi” là một chỗ ngồi trong máy bay của chúng tôi.
 • “Giá cước” nghĩa là tiền vé và phí được công bố bằng phương tiện điện tử hoặc trên giấy tờ.
 • “Vé máy bay” là tờ Hành trình và bao gồm Vé điện tử và Cuốn vé Điện tử do chúng tôi hay bên đại diện cho chúng tôi phát hành và bao gồm các Điều kiện Hợp đồng và các thông báo trong đó.
 • “Các Điều khoản & Điều kiện” có nghĩa là Các điều khoản và Điều kiện chuyên chở này.
 • “Hành l‎ý xách tay”, nghĩa là bất kỳ hành lý nào ngoài Hành lý ký gửi bao gồm tất cả các đồ vật mà hành khách mang vào khoang hành khách của máy bay..
 • “Chúng tôi”, “của chúng tôi”, “chính chúng tôi”, và “Hãng chuyên chở” có nghĩa là AirAsia Inc.
 • “TRANG WEB” có nghĩa là địa chỉ internet www.airasia.com do chúng tôi cung cấp để Khách hàng thực hiện việc đặt chuyến bay và truy cập thông tin về chúng tôi.

1.2 Chú thích: Tựa đề hay chú thích của mỗi Điều khoản của những Thoả thuận và Điều kiện chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được sử dụng để giải thích văn bản.

Sự điều chỉnh

2.1 Điều khoản chung: Các Thoả thuận & Điều kiện này áp dụng cho việc chuyên chở trên không hay bằng các phương tiện chuyên chở khác bao gồm chuyên chở Khách hàng và Hành lý trên mặt biển do chúng tôi hay bên nhân danh chúng tôi thực hiện và áp dụng đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà chúng tôi có liên quan đến việc chuyên chở đó.

2.2 Các Điều khoản & Điều kiện được Áp dụng: Trừ khi được quy định trong các Điều khoản & Điều kiện này, trong trường hợp có sự không nhất quán giữa các Điều khoản & Điều kiện này và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định nào khác chúng tôi buộc phải tuân thủ, các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

2.3 Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của các Điều khoản & Điều kiện này là tiếng Anh và mặc dù các Điều khoản & Điều kiện này có thể được dịch sang các ngôn ngữ khác, nhưng tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng khi giải thích các Điều khoản & Điều kiện này.

Vé / Hành trình

3.1 Bằng chứng Hiển nhiên của Hợp đồng: Hành trình là bằng chứng hiển nhiên của hợp đồng chuyên chở giữa hành khách và chúng tôi. Hành trình, các Điều khoản & Điều kiện này và Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi (bao gồm Biểu giá áp dụng) cùng hợp thành hợp đồng chuyên chở giữa bạn và chúng tôi.

3.2 Khả năng chuyển nhượng: Hợp đồng chuyên chở chỉ có thể chuyển nhượng theo quy định của các Thỏa thuận và Điều kiện và các Điều kiện Hợp đồng của chúng tôi.

3.3 Hiệu lực: Hành trình chỉ có hiệu lực đối với Khách Hàng được nêu tên và chuyến bay quy định trong đó.

3.4 Giấy tờ chứng minh: Chúng tôi sẽ chỉ chuyên chở Khách Hàng được nêu tên trong Hành trình hay trong Vé điện tử. Quý khách sẽ phải xuất trình giấy tờ chứng minh tại nơi check-in.

Xem thêm: Thể bị động của People Say that

4.1 Điều khoản chung: Giá vé chỉ áp dụng cho chặng chuyên chở từ sân bay ở điểm xuất phát đến sân bay ở điểm đến. Giá vé không bao gồm dịch vụ vận chuyển mặt đất giữa các sân bay và giữa sân bay và thành phố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Chúng tôi chuyên cung cấp các chuyến bay thẳng điểm nối điểm trừ khi bạn đặt vé Fly-Thru của chúng tôi, và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào với bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn không kịp bất kỳ chuyến bay nối chuyến nào

4.2 Trẻ sơ sinh: Đối với trẻ sơ sinh từ chín (9) ngày tuổi đến dưới hai (2) tuổi (24 tháng) (vào ngày thực hiện hành trình trong chuyến bay đi đầu tiên) được quy định trong Biểu phí. Trẻ sơ sinh có thể đi máy bay với điều kiện bé có thể ngồi trong lòng người lớn. Chỉ cho phép một (1) trẻ sơ sinh đối với một (1) người lớn. Không cho phép mang xe đẩy trẻ em lên máy bay. Số lương trẻ em được phép chuyên chở trên mỗi chuyến bay bị hạn chế do các quy định về an toàn và vì thế, có khả năng chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu mang theo trẻ sơ sinh của bạn.

4.3 Thuế chính phủ, Lệ phí và Chi phí bảo hiểm: Bất kỳ khoản thuế chính phủ, lệ phí , chi phí bảo hiểm về vận chuyển hàng không do Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà vận hành sân bay áp đặt liên quan đến việc quý khách sử dụng bất kỳ dịch vụ hay tiện ích nào của chúng tôi sẽ được tính thêm vào tiền vé, phí và lệ phí hành chính, và do quý khách chi trả trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác. Thuế chính phủ, lệ phí và chi phí bảo hiểm đánh vào vận chuyển hàng không có thể thay đổi theo từng giai đoạn thích hợp và có thể áp dụng ngay cả sau ngày việc đặt trước chuyến bay của quý khách đã được xác nhận. Tuy nhiên quý khách sẽ phải chịu các loại thuế chính phủ, lệ phí hay chi phí bảo hiểm đó khi mà chúng đến hạn thanh toán trước ngày khởi hành.

Hãy tham khảo

bảng lệ phí

về số tiền thuế, lệ phí và chi phí bảo hiểm.

Chúng tôi sẽ chỉ hoàn lại tiền thuế sân bay. Thuế sân bay chỉ có thể được hoàn lại nếu có yêu cầu bằng văn bản trong vòng 6 tháng kể từ ngày đi và khoản tiền hoàn lại sẽ chịu phí xử lý hoàn tiền, nếu có.

4.4 Tiền tệ: Tiền vé và chi phí phải trả bằng tiền tệ nêu trong số tiền vé đã được công bố trừ khi chúng tôi có quy định cụ thể khác.

4.5 Tính chính xác: Tất cả tiền vé, giá, lịch trình bay, tuyến đường bay được công bố, các sản phẩm và dịch vụ đặt trước có giá trị chính xác vào thời điểm công bố và có thể thay đổi tùy từng giai đoạn mà không cần thông báo trước.

4.6 Tiền vé hợp lệ: Tiền vé hợp lệ là tiền vé do chúng tôi hay nhân danh chúng tôi công bố, cho dù bằng phương tiện điện tử hay bằng các phương tiện khác. Tiền vé có thể không bao gồm lệ phí hành chính, chi phí dịch vụ và các chi phí khác trừ khi có chúng tôi có quy định cụ thể khác.

Đặt chỗ ngồi

5.1 Xác nhận Đặt vé: Lệnh đặt chỗ được xác nhận sau khi bạn đã thanh toán toàn bộ tiền vé và sau khi chúng tôi cấp cho bạn số đặt vé và/hoặc hành trình bay. Sau khi xác nhận, số tiền đã thanh toán sẽ không được hoàn lại.

5.2 Đặt chỗ theo nhóm: Việc đặt chỗ theo nhóm được điều chỉnh bởi các điều khoản cụ thể thyd đổi theo từng thời điểm. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

5.3 Thay đổi Chuyến bay: Khi số đặt vé đã được cấp, việc thay đổi chuyến bay tuân theo các điều khoản sau: Trong vòng bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình, Hành khách không được phép thay đổi. Phí thay đổi chuyến bay trên bốn mưới tám (48) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình được quy định trong trong Biểu phí, tuân theo các điều kiện sau:

 • Nếu có mức tiền vé thấp hơn, Hành khách không được hoàn trả tiền vé chênh lệch;
 • Hành khách phải thanh toán tiền vé chênh lệch trước khi thay đổi hay huỷ bỏ chuyến bay;
 • Việc thay đổi sẽ không được xác nhận cho đến khi chúng tôi cấp cho quý khách một Hành trình mới và/hoặc số đặt trước.
 • Không được phép thay đổi về lộ trình.

5.4 Giá vé Khuyến mãi: Điều 5.3 về các quy tắc Thay đổi Chuyến bay không áp dụng cho một số giá vé khuyến mãi nhất định.

5.5 Thanh toán: Tiền vé phải được thanh toán đầy đủ khi tiến hành đặt trước. Trong trường hợp tiền vé không được thanh toán đầy đủ vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ giành quyền huỷ bỏ việc đặt chỗ trước khi quý khách check-in và/hoặc không cho phép quý khách lên máy bay.

5.6 Dữ liệu Cá nhân: Theo đây bạn hiểu và đồng ý rằng rằng dữ liệu cá nhân của bạn được cung cấp cho chúng tôi nhằm mục đích thực hiện đặt vé chuyến bay và gửi xác nhận lệnh đặt vé đó cho bạn, phát triển các dịch vụ và cơ sở vật chất phụ trợ, hỗ trợ các thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh, kế toán, lập hóa đơn và kiểm tóa, kiểm tra tín dụng hoặc các thẻ thanh toán khác, các mục đích an ninh, hành chính và pháp lý, phát hành thẻ tín dụng, thử nghiệm, bảo dưỡng và phát triển hệ thống, phân tích thống kê và trợ giúp chúng tôi trong các giao dịch sau này với bạn.

5.7 Chỗ ngồi: Chúng tôi không đảm bảo cung cấp bất kỳ chỗ ngồi chính xác nào trên máy bay và bạn đồng ý chấp nhận bất kỳ chỗ ngồi nào được chỉ định hoặc còn trống trên máy bay. Bạn sẽ được chỉ định một chỗ ngồi khi check-in. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, bao gồm sau khi đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, quy định của chính phủ, sức khỏe hoặc an ninh.

5.7.1 Lựa chọn Chỗ ngồi (ASR): Phụ thuộc vào số lượng chỗ ngồi còn trống và bạn cần phải thanh toán phí để lựa chọn chỗ ngồi (advance seat request, ASR) trước giờ khởi hành theo lịch trình. Vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi để biết mức phí đối với ASR. Khi bạn đã mua ASR, chúng tôi bảo lưu quyền chỉ định hoặc chỉ định lại chỗ ngồi bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi bạn đã lên máy bay. Điều này có thể cần thiết vì các lý do vận hành, an toàn, hoặc an ninh. Chúng tôi không đảm bảo chỉ định lại chỗ ngồi cụ thể nào cho bạn, cho dù đó là chỗ ngồi gần lối đi, gần cửa sổ, ở hàng ghế gần lối ra hay các loại chỗ ngồi khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sắp xếp chỗ ngồi cho bạn tương ứng với mức lệ phí bạn đã thanh toán. Hành khách không được phép chuyển sang chỗ ngồi có mức phí cao hơn khi đã lên máy bay.

5.7.2 Nếu tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã mua ASR thành công và lịch trình chuyến bay của chúng tôi thay đổi, bị hủy, trì hoãn hoặc hợp nhất do những tình huống chúng tôi suy xét một cách hợp lý là vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc vì các lý do thương mại hay an toàn, chúng tôi, theo sự lựa chọn của mình, sẽ:

 • chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR tương tự trong chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở Hành khách với dịch vụ ASR có giá trị tương đương trên chuyến bay tiếp theo; hoặc
 • chuyên chở Hành khách với chỗ ngồi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên trên chuyến bay tiếp theo do đó chúng tôi hoàn trả Hành khách phí dịch vụ  ASR.

Các lựa chọn được đưa ra trong Điều 5.7.2 này là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn và chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn về vấn đề này.

5.8.1 Các sản phẩm trên chuyến bay: Việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc các chương trình đã được quảng cáo trên máy bay phụ thuộc vào việc còn các sản phẩm, dịch vụ hay chương trình này hay không. Khi quý khách đã mua các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay thì không được hoàn lại tiền và không được chuyển nhượng cho người khác. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ việc đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ nào trên chuyến bay hoặc thay đổi các sản phẩm hoặc dịch vụ này trong vòng 24 tiếng tính đến thời gian khởi hành theo lịch trình của chuyến bay. Chúng tôi có quyền, không cần thông báo trước, thay đổi/chỉnh sửa giá hoặc thay thế bất kỳ thành phần nào của các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay. Thẻ lên máy bay là bằng chứng cho việc quý khách đã đặt trước sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay và quý khách phải xuất trình thẻ này cho các tiếp viên của chúng tôi để nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt. Tất cả giá và/hoặc mức giảm giá theo báo giá cho các sản phẩm hoặc dịch vụ trên chuyến bay mà quý khách đã đặt trước là chính xác tại thời điểm quý khách đặt các sản phẩm hoặc dịch vụ này.

5.8.2 Suất ăn: Các lựa chọn suất ăn có thể thay đổi theo từng thời kỳ. Suất ăn có thể bao gồm các loại hạt quả hạch, các sản phẩm sữa và/hoặc gluten. Chúng tôi không chấp nhận đặt suất ăn hoặc thay đổi lựa chọn suất ăn trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi/thay đổi mức giá các suất ăn đặt trước, thay thế thành phần trong suất ăn đặt trước bằng thành phần có giá trị tương tự tùy thuộc vào nguyên liệu sẵn có và/hoặc tính chất phù hợp với máy bay mà không cần thông báo trước. Thẻ lên máy bay là bằng chứng rằng bạn đã mua suất ăn đặt trước và phải được xuất trình cho phi hành đoàn trên máy bay để đổi suất ăn đặt trước đó. Tất cả giá bán và/hoặc tiết kiệm được tính cho suất ăn đặt trước đều chính xác tại thời điểm đặt vé.

5.9 BẢO HIỂM LỮ HÀNH: Vì lữ hành có nhiều rủi ro, trách nhiệm của chúng tôi với hành khách là hạn chế, vì thế hành khách nên cân nhắc kỹ về việc mua bảo hiểm lữ hành để chi trả cho:

 • các thay đổi trong kế hoạch bay và hủy chuyến bay
 • Hành lý hoặc các tài sản cá nhân khác bị chậm chuyển, thiệt hại hay thất lạc
 • medical cost incurred including charges imposed by paramedics in cases of emergencies at ports of departure and arrival

Check-in và các Yêu cầu khác về Chuyên chở

6.1.1 Check-In, Thời hạn và Điều kiện: Các quầy check-in của chúng tôi mở cửa ba (3) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các Chuyến bay quốc tế và hai (2) giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình cho các Chuyến bay nội địa. Các quầy check-in đóng cửa sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình đối với các Chuyến bay quốc tế và bốn mươi lăm (45) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình cho các Chuyến bay nội địa*.

Thời hạn check-in có thể thay đổi ở các sân bay khác nhau và cho các chuyến bay cụ thể. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn tuân theo các thời hạn này, chi tiết thời hạn được cung cấp vào thời điểm bạn đặt vé. Trong bất kỳ trường hợp nào, không làm giảm tính tổng quát của các Điều khoản & Điều kiện điều chỉnh quyền từ chối vận chuyển, chúng tôi bảo lưu quyền không cho phép bạn check-in mà không phải chịu nghĩa vụ pháp lý nào với bạn và không phải hoàn trả bất kỳ phần tiền vé nào:

 • Nếu bạn tìm cách làm thủ tục check-in trong vòng sáu mươi (60) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình của bạn đối với các Chuyến bay quốc tế và bốn mươi lăm (45) phút trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch cho các Chuyến bay nội địa*;
 • Nếu quý khách không có giấy tờ tùy thân hoặc không chứng minh được bản thân trước nhân viên của chúng tôi;
 • Nếu bạn không thể cung cấp các giấy tờ hợp lệ (giấy tờ du lịch bị hư hỏng sẽ không dược chấp nhận là giấy tờ hợp lệ), giấy phép, thị thực, điều kiện nhập cảnh và các giấy tờ tương tự cần thiết để đi đến một địa điểm hay quốc gia nào đó;
 • Nếu quý khách không thanh toán đầy đủ tiền vé hay lệ phí hay chi phí khác mà quý khách phải thanh toán cho chúng tôi;
 • nếu bạn có hành vi bạo lực với nhân viên của chúng tôi hoặc gây náo động tại quầy giao dịch hoặc quấy rối hoặc đe dọa nhân viên của chúng tôi cho dù bằng hành động hay lời nói;
 • Nếu việc quý khách làm thủ tục check-in hay lên máy bay bị cấm bởi Chính phủ hay cơ quan có thẩm quyền khác;
 • nếu theo phán đoán của chúng tôi, bạn không phù hợp để đi máy bay do đang say rượu hay bất kỳ tình trạng thể chất hoặc y tế bất lợi rõ ràng nào; và/hoặc
 • Nếu theo quyết định của chúng tôi, quý khách không khoẻ để thực  hiện chuyến bay hoặc tình trạng sức khoẻ của quý khách tạo ra hoặc có thể tạo ra nguy cơ hay mối đe dọa đối với sức khoẻ của các hành khách khác.

6.1.2 Check-in tự động: Chúng tôi cung cấp dịch vụ check-in tự động cho hành khách. Dịch vụ này tuân theo các yêu cầu cụ thể và các hạn chế về thay đổi thông tin sau khi đã check-in mà hành khách có thể xem trên trang web trong phần Check-in tự động.

6.1.3 Hết chỗ ngồi: Có trường hợp không còn chỗ ngồi cho bạn trên chuyến bay bạn chọn ngay cả khi bạn đã xác nhận lệnh đặt vé. Điều này là do thực tiễn phổ biến trong ngành hàng không về đặt vé quả tải. Trong trường hợp hết chỗ ngồi, chúng tôi toàn quyền quyết định có thể:

 1. Chuyên chở hành khách vào dịp sớm nhất với một chuyến bay khác theo lịch trình mà vẫn còn chỗ ngồi mà không tính thêm phí, và, nếu cần thiết, gia hạn thêm thời hạn hiệu lực đặt chỗ của hành khách hoặc
 2. Nếu hành khách lựa chọn bay vào thời gian khác, giữ nguyên giá trị tiền vé trong một tài khoản tín dụng cho chuyến bay sau này của hành khách với điều kiện hành khách phải đặt lại chuyến bay trong vòng ba (3) tháng kể từ chuyến bay cũ.

6.1.4 Các biện pháp khắc phục duy nhất: Các lựa chọn được đưa ra trong Điều 6.1.3 là biện pháp khắc phục duy nhất và dành riêng cho bạn và chúng tôi sẽ không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn.

6.2.1 Lên máy bay: quý khách phải có mặt tại cổng lên máy bay ít nhất chín mươi (90) phút trước giờ khởi hành chuyến bay. Cửa lên máy bay đóng vào lúc hai mươi (20) phút trước giờ bay. Nếu đến muộn hơn, quý khách sẽ không được lên máy bay.

6.2.2 Chỗ ngồi Ưu tiênHành khách đã mua Chỗ ngồi Ưu tiên theo dịch vụ ASR của chúng tôi sẽ được quyền ưu tiên xếp hàng so với các hành khách khác, cho phép họ lên máy bay trước. Khi bắt đầu cho hành khách thường lên máy bay, Hành khách đã mua Chỗ ngồi Ưu tiên sẽ cùng xếp hàng làm thủ tục với các hành khách thường.

6.3 Không đến sân bay : quý khách phải có mặt tại nơi check-in đúng giờ và đến cổng lên máy bay không muộn hơn giờ chúng tôi thông báo tại thời điểm check-in. Không check-in đúng giờ và không lên máy bay trước giờ khởi hành, tiền vé quý khách đã thanh toán sẽ không được hoàn trả với bất kỳ lý do nào.

6.4 Sự tuân thủ: Hành khách là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc tuân thủ tất cả các luật, quy định, yêu cầu và thủ tục của các nước mà hành khách bay đi, bay đến hoặc bay qua và tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, các thông báo và chỉ dẫn có liên quan mà chúng tôi cung cấp. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với quý khách về việc xin các giấy tờ cần thiết hay tuân thủ các luật, quy định, lệnh, yêu cầu, thủ tục hay hướng dân, dù dưới hình thức lời nói hay văn bản hay hình thức khác, hoặc về các hậu quả xảy ra với quý khách do việc quý khách không xin được các giấy tờ hay không tuân thủ các luật, quy định, lệnh,yêu cầu, thủ tục hay hướng dẫn đó.

6.5 Các tài liệu cần cho chuyến bay: Quý khách chịu trách nhiệm đặt được và phải sở hữu và có để xuất trình cho các cơ quan có thẩm quyền tất cả các giấy tờ về xuất nhập khẩu, sức khoẻ và các giấy tờ khác theo quy định của luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục của các nước mà chuyến bay xuất phát, đến và bay qua. Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở bất kỳ Hành khách nào mà không tuân thủ hay có giấy tờ không tuân thủ luật, quy tắc, lệnh, yêu cầu, hay thủ tục được áp dụng.

6.6 Tư vấn về Giấy tờ

Đường bay nội địa: Người lớn phải xuất trình bản gốc của một trong các giấy tờ sau đối với mọi chuyến bay nội địa

 1. Bản gốc Thẻ căn cước Malaysia (MyKad/ MyKid /MyTentera /MyPR/ MyKAS) và các giấy tờ tạm thời khác do Sở Đăng ký Quốc gia Malaysia cấp
 2. Bản gốc Thẻ Đăng ký Lao động của Malaysia (PDRM/ SPRM/ ATM)
 3. Bản gốc Giấy Khai sinh (do Sở Đăng ký Quốc gia cấp)
 4. Bản gốc Thẻ do Bộ Ngoại giao Malaysia cấp (Tổ chức Ngoại giao/ Phi ngoại giao/ Lãnh sự/ Tổ chức Quốc tế)
 5. Bản gốc Hộ chiếu
 6. Bản gốc Thẻ Sinh viên (Người nước ngoài) do Sở Nhập cư Malaysia cấp – cùng với bản gốc hộ chiếu
 7. Bản gốc Thẻ Định danh Nghị viện Malaysia
 8. Bản gốc Thẻ Định danh UNHCR
 9. Bản gốc Báo cáo của cảnh sát – (chỉ có giá trị trong vòng 24 giờ)

Đối với các chuyến bay nội địa tới Sabah và Sarawak, chỉ chấp nhận các giấy tờ nêu trong mục (i) đến (vii).

Hành khách là trẻ em Malayxia bay tới Sabah hoặc Sarawak: Trẻ em ít hơn 12 tuổi sẽ được lên máy bay nếu xuất trình bản gốc giấy khai sinh, chứng minh thư hoặc Giấy chứng nhận con nuôi (Giấy chứng nhận con nuôi này sẽ do Cục Đăng ký quốc gia Malayxia quy định).Trẻ em trên 12 tuổi phải xuất trình bản gốc giấy khai sinh hoặc CMT.

Ngoài ra, ngoại trừ trẻ em Malaysia bay tới Sabah và Sarawak (giấy tờ thông hành như quy định ở trên), phải xuất trình bản gốc giấy khai sinh hoặc hộ chiếu hoặc chứng minh thư** của trẻ thì mới được lên máy bay.

Các đường bay quốc tế: Mọi hành khách bay trên đường bay quốc tế phải có hộ chiếu hợp lệ còn giá trị trong ít nhất sáu (6) tháng và visa hợp lệ còn giá trị. Những hành khách này phải có vé khứ hồi. Nếu hành khách đã mua dịch vụ FLY-THRU, quý khách phải chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh của điểm đến cuối cùng.

* CMT là giấy tờ tùy thân hợp lệ chỉ có giá trị tại nước phát hành.
** Các giấy tờ sau có giá trị như CMT cho trẻ em: Mykid đối với người Malaysia, CMT nhân dân Thái Lan đối với người Thái và Kartu Keluarga đối với người Indonesia.
*** Việc xuất trình một bản gốc hộ chiếu cũng được coi là giấy tờ tùy thân hợp lệ theo điều khoản này.

6.7 Từ chối nhập cảnh: Quý khách chấp nhận chi trả tiền vé và/hoặc tiền phạt bất kỳ khi nào, chúng tôi, theo lệnh của bất kỳ Chính phủ hay cơ quan nhập cư nào phải chuyên chở quý khách về nơi xuất phát hoặc một nơi khác, do quý khách không được phép vào nước đó, cho dù là nước quá cảnh hay nước đến. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền vé cho quý khách.

6.8 Hành khách phải chịu trách nhiệm về Tiền phạt, Chi phí giữ hành lý, v.v: Nếu chúng tôi phải chi trả hay ứng trước bất kỳ khoản phạt nào hay phải chịu bất kỳ chi phí nào do việc quý khách không tuân thủ luật, quy định, lệnh, yêu cầu hay các thủ tục du lịch khác ở nơi chuyến bay xuất phát, đến hay bay qua hoặc không xuất trình các hồ sơ cần thiết, hoặc thực hiện bất kỳ chăm sóc y tế nào bao gồm các dịch vụ chăm sóc cấp cứu trong trường hợp khẩn cấp tại cảng khởi hành và cảng đến, quý khách sẽ phải theo yêu cầu hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào đã được thanh toán hay chi phí nào mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc sẽ thanh toán. Chúng tôi có thể khấu trừ khoản thanh toán hay chi phí đó từ giá trị của bất kỳ chuyến chuyên chở nào mà quý khách không sử dụng hoặc bất kỳ số tiền nào phải thanh toán cho quý khách mà chúng tôi nắm giữ.

6.9 Kiểm tra an ninh: Quý khách phải tuân theo bất kỳ kiểm tra nào về an ninh hay sức khoẻ do Chính phủ hoặc cán bộ sân bay hoặc chúng tôi thực hiện.

Xem thêm: Phân biệt máy hàn TIG, MIG, MAG-META.vn

Từ chối và Hạn chế Chuyên chở

7.1 Quyền từ chối chuyên chở: Chúng tôi có thể từ chối việc chuyên chở bạn hay hành lý của bạn vì các lý do an toàn hoặc nếu, khi thực hiện các suy xét hợp lý của mình, chúng tôi quyết định rằng:

 • hành động đó là cần thiết vì lý do an toàn hay an ninh;
 • hành động đó là cần thiết để tuân thủ các luật, quy định hay lệnh của bất kỳ chính quyền hay nhà nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hay đi qua;
 • hành vi, thân thế, tuổi tác hoặc điều kiện thể chất hay tinh thần của quý khách hoặc điều kiện vật chất của hành lý của quý khách:
  1. gây ra sự sợ hãi về thương tổn đối với các hành khách khác hoặc đối với phi hành đoàn của chúng tôi hoặc
  2. mà hành khách có thể nguy hiểm hay rủi ro đối với chính mình hoặc người khác hoặc đối với tài sản;
 • hành khách đã gây ra hành vi sai trái vào chuyến bay trước và có khả năng hợp lý rằng hành vi đó có thể lặp lại;
 • quý khách không tuân thủ hoặc chắc chắn sẽ không tuân thủ các chỉ dẫn của chúng tôi;
 • quý khách đã từ chối tuân thủ một cuộc kiểm tra an ninh;
 • tiền vé, bất kỳ chi phí hay tiền thuế nào phải trả không được chi trả;
 • việc thanh toán tiền vé là không trung thực;
 • quý khách không có tài liệu hợp lệ cho việc du hành;
 • việc đặt chỗ Ngồi của chúng tôi đã được thực hiện một cách không trung thực hoăck bất hợp pháp hoặc được mua từ một người không được chúng tôi uỷ quyền;
 • thẻ tín dụng mà quý khách đã dùng thanh toán tiền vé đã được thông báo mất hay bị lấy trộm;
 • Hành trình hay việc đặt trước hay Vé Điện tử là giả mạo hay đạt được bằng cách gian lận;
 • Hành trình đã bị thay đổi bởi một người nào đó mà không phải chúng tôi hay đại lý được uỷ quyền của chúng tôi, hoặc bị cắt xén (trong trường hợp đó chúng tôi sẽ giành quyền lưu giữ những tài liệu này); và/hoặc
 • cá nhân làm thủ tục check-in hoặc lên máy bay không thể chính minh mình là người có tên trên tờ hành trình (chúng tôi bảo lưu quyền giữ lại tờ hành trình đó trong trường hợp này); và/hoặc

7.2 Trẻ em không có người đi kèm: Hãng không nhận vận chuyển trẻ em dưới 12 tuổi trừ khi các em được một người lớn ít nhất từ 18 tuổi trở lên đi kèm.

7.3 Hành khách có khả năng đi lại/tình trạng sức khỏe hạn chế: Vì lý do an toàn, AirAsia X chỉ có thể chuyên chở tối đa 4 hành khách có khả năng đi lại hạn chế* trên mỗi chuyến bay với điều kiện rằng chỉ có không quá 2 hành khách trong số này bị liệt chân tay trên mỗi chuyến bay. Trong các trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu hành khách có người đi kèm. Vui lòng tham khảo phần 7.3.1 (Có người đi kèm trong chuyến đi).

* “khả năng đi lại hạn chế” chỉ các hành khách liệt tay hoặc chân hoặc liệt cả tay và chân.

Chúng tôi chấp nhận xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển (bao gồm xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin) trên các chuyến bay của chúng tôi, theo quy định tại Điều 8.5 dưới đây. Chúng tôi đã cung cấp thêm thông tin về cách thức vận chuyển xe lăn/thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn trên Trang web của chúng tôi.

Trừ khi chúng tôi có quyết định khác, hành khách có tình trạng y tế / ốm bệnh phải xuất trình giấy chứng nhận y tế với ngày trên giấy chứng nhận không quá mười (10) ngày tính tới ngày khởi hành và ký Bản Giới hạn Trách nhiệm khi check-in xác nhận rằng họ đủ khả năng bay. Vì sự an toàn của các hành khách khác, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối cho hành khách bị bệnh nhiễm trùng, lây nhiễm hoặc bệnh mãn tính lên máy bay theo toàn quyền suy xét của chúng tôi.

Hành khách với yêu cầu cụ thể đòi hỏi được hỗ trợ đặc biệt và hành khách có tình trạng bệnh lý / ốm bệnh bao gồm những người cần dùng hoặc mang theo thuốc / ống tiêm lên máy bay phải liên hệ với chúng tôi qua trò chuyện trực tuyến trên web hoặc trung tâm hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ít nhất 48 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay để chúng tôi thu xếp mọi dịch vụ hỗ trợ đặc biệt cần thiết. Hành khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ xe lăn cần phải đăng ký trước tại thời điểm đặt vé hoặc qua phần Quản lý Đặt vé ít nhất 4 giờ trước giờ khởi hành chuyến bay theo lịch trình. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi, thì có thể dẫn tới mọi dịch vụ hỗ trợ đặc biệt hoặc dịch vụ xe lăn không có sẵn khi bạn đến sân bay và bạn sẽ bị từ chối chuyên chở. Vì lý do sức khỏe và an toàn, hành khách cần hỗ trợ đặc biệt phải làm thủ tục check-in tại sân bay.

7.3.1 Thực hiện chuyến bay có người đi kèm: Chúng tôi có thể yêu cầu hành khách phải có người đi kèm nếu:

 • điều này là cần thiết cho sự an toàn; hoặc
 • Hành khách không thể tự di chuyển khỏi máy bay; hoặc
 • Hành khách không thể hiểu được các chỉ dẫn về an toàn.

7.3.2 Sắp xếp chỗ ngồi: Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp chỗ ngồi hợp l‎ý cho các Hành khách có yêu cầu đặc biệt theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có quyền sắp xếp lại chỗ ngồi vào bất cứ thời điểm nào, kể cả khi quý‎ khách đã lên khoang máy bay. Việc sắp xếp là cần thiết với các l‎ý do về vận hành, an toàn, quy định của chính phủ, sức khỏe và các ‎lý do về an ninh.

7.4 Hành khách là phụ nữ đang mang thai: Hành khách là phụ nữ đang mang thai có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về tiến trình mang thai tại thời điểm đặt vé và tại quầy check-in. Việc chuyên chở Hành khách là phụ nữ mang thai phụ thuộc vào các điều kiện sau:

 • Hành khách đang mang thai lên tới 27 tuần: Hành khách phải ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của AirAsia tại thời điểm check-in để AirAsia được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 • Hành khách mang thai khoảng từ 28 tuần đến 34 tuần (bao gồm cả ngày đặt vé):
  1. Hành khách phải nộp giấy ghứng nhận y tế của bác sĩ được chấp thuận theo yêu cầu.
  2. Giấy chứng nhận y tế của bác sĩ phải xác nhận số tuần mang thai và giấy chứng nhận này không quá ba mươi (30) ngày tính tới ngày khởi hành của chuyến bay đi theo lịch trình hoặc chuyến bay về theo lịch trình tùy từng trường hợp.
  3. Hành khách phải ký Bản Giới hạn Trách nhiệm của AirAsia tại thời điểm check-in để AirAsia được miễn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh theo quy định trong đó.
 • Hành khách mang thai 35 tuần trở lên: Việc chuyên chở các hành khách này không được phép với AirAsia Zest.

7.5 Em bé từ 8 ngày tuổi trở xuống: Chúng tôi có quyền không chuyên chở các em bé từ tám (8) ngày tuổi trở xuống. Chúng tôi có thể hoàn toàn theo suy xét của mình quyết định chuyên chở những trẻ em này trên các chuyến bay khi sự chuyên chở này bị cấm một cách rõ ràng trong văn bản của thầy thuốc và khi bố mẹ của đứa trẻ ký Tuyên bố Giới hạn Trách nhiệm.

Hành lý

8.1 Các hạng mục không được chấp nhận là Hành lý hoặc được đặt vào trong Hành lý: Chúng tôi giành quyền từ chối chuyên chở hành lý hay các hạng mục được tìm thấy trong hành lý như sau:

 • Các hạng mục không được gói xếp đúng cách trong vali hay trong các vỏ đựng thích hợp nhằm đảm bảo việc chuyên chở an toàn với việc chăm sóc và sắp xếp thông thường;
 • Các hàng hóa có khả năng gây nguy hiểm cho máy bay, người hoặc tài sản trên máy bay và/hoặc được định nghĩa là hàng hóa nguy hiểm theo Quy định về Hàng hóa Nguy hiểm của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) hoặc Điều kiện trong Hợp đồng và các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.
 • Các hạng mục mà việc chuyên chở chúng bị cấm bởi luật, quy định, lệnh của bất kỳ chính quyền hay đất nước nào mà chuyến bay xuất phát, đến hoặc đi qua;
 • Các hạng mục mà theo ý kiến hợp lý của chúng tôi là không thích hợp cho việc chuyên chở do cân nặng, hình dạng, kích cỡ hay tính chất của chúng;
 • Dễ vỡ hay dễ bị hỏng;
 • Động vật sống hay đã chết;
 • Hài cốt người hay động vật;
 • Đồ ăn biển tươi hay đông lạnh hay các loại thịt khác với điều kiện là những hạng mục này có thể chuyên chở trên máy bay như hành lý xách tay chỉ khi chúng tôi cảm thấy hài lòng vì chúng đã được gói xếp đúng cách. Chỉ có chất styrofoam và/hoặc các hộp mát hơn có chứa thức ăn khô/đồ không bị hư hỏng mới được phép check –in sau khi cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra nội dung bên trong. Nếu các khách hàng đó từ chối không cho kiểm tra, chúng tôi có quyền từ chối không cho các hạng mục đó vào hành lý;
 • Súng và đạn dược;
 • Thuốc nổ, khí dễ cháy hoặc không dễ cháy  (như sơn bình phun, khí bu-tan, khí nạp bật lửa dự trữ ) khí ga đông lạnh (ví dụ như ống lặn bơm đầy khí, nitơ dạng lỏng), chất lỏng dễ cháy (như sơn, chất pha loãng, dung môi), chất rắn dễ cháy (như diêm, bật lửa), chất peroxyt hữu cơ (như nhựa thông), chất độc, chất dễ lây nhiễm (như vi-rút, vi khuẩn), chất phóng xạ (như ra-đi), chất ăn mòn (như a-xít, chất kiềm, thủy ngân, nhiệt kế, chất có từ trường, chất ôxi hoá (như chất tẩy trắng).
 • Các vũ khí như các loại súng cổ, kiếm, dao và các đồ vật tương tự trong trường hợp các đồ vật này được coi là hành lý ký gửi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi với các lý do đặc biệt. Các đồ vật này không được phép mang lên máy bay vì bất kỳ lý do gì.

8.2 Các Hàng hóa có giá trị và Dễ vỡ: Hành khách được khuyến cáo là không làm thủ tục check-in hành lý đối với các hàng hoá này. Nếu các hàng hóa được làm thủ tục check-in như là hành lý, hành khách phải thoả thuận rằng tự họ gánh chịu rủi ro cho việc chuyên chở các hạng mục này. Những hạng mục này bao gồm tiền, đồ trang sức, kim loại quý, đồ bạc, các thiết bị điện tử, máy tính, máy ảnh, thiết bị video, các giấy tờ chuyển nhượng được, chứng khoán hoặc các đồ có giá trị khác, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, các chứng thư, đồ tạo tác, bản viết tay và các thứ tương tự.

8.3 Quyền Khám xét: Vì lý do an toàn và an ninh, chúng tôi có thể yêu cầu bạn tham gia khám xét, soi chiếu X-quang hoặc các loại soi chiếu khác đối với thân thể hoặc Hành lý của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền khám xét Hành lý của bạn vắng mặt, nếu bạn không có mặt, để xác định bạn có đang nắm giữ hoặc Hành lý của bạn có chứa các đồ không thể chấp nhận hoặc bị cấm hay không. Nếu bạn từ chối tuân thủ các cuộc khám xét hoặc soi chụp đó, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối chuyên chở bạn và/hoặc Hành lý của bạn mà không hoàn lại tiền vé cho bạn và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với bạn. Trong trường hợp việc khám xét hoặc soi chụp đó gây thương tích cho bạn và/hoặc thiệt hại tới Hành lý của bạn, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thương tích hay thiệt hại đó trừ khi điều này là do lỗi hoặc sơ suất không thể tha thứ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các loại khóa bị hỏng hóc do kiểm tra hải quan hoặc an ninh tại cả sân bay đến và đi.

8.4 Giám sát và chuyên chở Hành lý Ký gửi: Khi bạn chuyển Hành lý cho chúng tôi để kiểm tra, chúng tôi sẽ giám sát hành lý và cấp một Thẻ Nhận dạng Hành lý cho mỗi gói Hành lý Ký gửi. Hành lý Ký gửi phải có tên bạn hoặc các giấy tờ nhận diện cá nhân khác gắn chặt lên đó. Hành lý Ký gửi sẽ được chuyên chở trên cùng máy bay với bạn trừ khi chúng tôi quyết định vì lý do an toàn, an ninh hoặc vận hành, chúng tôi sẽ chuyên chở trên một máy bay khác. Nếu Hành lý Ký gửi của bạn được chuyên chở trên một chuyến bay khác, chúng tôi sẽ chuyển đến cho bạn trong thời gian hợp lý khi chuyến bay đó đến nên, trừ khi luật áp dụng yêu cầu bạn phải có mặt trực tiếp để khai báo hải quan.

8.5 Phí và Giới hạn khối lượng Hành lý Ký gửi: Phí hành lý được tính để chuyên chở Hành lý Ký gửi, và được hưởng mức phí chiết khấu nếu được mua vào thời điểm đặt chỗ hoặc ít nhất 4 giờ trước giờ dự định cất cánh hoặc tính theo mức giá niêm yết tại quầy Check-in Sân bay. Có thể mua tối thiểu 15kg Hành lý Ký gửi cho chuyến bay nội địa và 20kg cho chuyến bay quốc tế trong lần đầu tiên. Hành khách ký gửi hành lý vượt quá số cân đã mua tại thời điểm đặt vé sẽ phải thanh toán phí theo kg tại quầy Check-in Sân bay. Vui lòng tham khảo bảng phí của chúng tôi để biết thêm chi tiết về tất cả các mức phí. Phí này không được hoàn lại và không thể chuyển nhượng.

Xe đẩy trẻ em, xe lăn bằng tay, các thiết bị di chuyển* và khung đi bộ được chuyên chở miễn phí với điều kiện là những hạng mục này được hành khách sử dụng trong khi đi lại. Xe đẩy trẻ con, xe lăn tay, thiết bị di động và khung tập đi được chuyên chở miễn phí.

* Khối lượng tối đa cho phép đối với xe lăn hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển chạy pin là 85 kg.

Không áp dụng miễn cước hành lý cho trẻ em mặc dù chúng tôi chuyên chở xe đẩy miễn phí.

Hành khách không được sử dụng phần Hành lý Ký gửi chưa sử dụng của các hành khách khác trừ trường hợp bay cùng hành trình. Hành khách đặt chỗ ngồi trên cùng một hành trình mà không thực hiện chuyến bay thì không được chuyển nhượng phần câng nặng Hành ký Ký gửi cho các hành khách khác cùng hành trình bay. Vì các lý do về sức khỏe và an ninh, Hãng chuyên chở sẽ không chấp nhận bất kỳ đồ riêng rẽ nào vượt quá 32 kg và/hoặc có kích thước hơn 81cm chiều cao, 119cm chiều rộng và 119cm chiều dày. Giới hạn về cân nặng này không áp dụng cho thiết bị hỗ trợ di chuyển*.

Có thể chuyên chở thiết bị thể thao trong khoang máy bay nếu hành khách thanh toán mức phí được quy định tại biểu phí và tự chịu rủi ro. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên mua bảo hiểm cần thiết cho món đồ đó. Nhạc cụ vượt quá kích thước hành lý để trong khoang hành khách với khối lượng không vượt quá 75kg có thể được chuyên chở trong khoang nếu hành khách mua thêm một chỗ ngồi để đặt nhạc cụ đó với giá vé tương ứng. Không áp dụng miễn cước hành lý khi mua chỗ ngồi thêm như vậy.

* Không kể điều nói trên, chúng tôi khuyến nghị bạn nên bố trí gửi thiết bị hỗ trợ di chuyển của mình riêng theo đường hàng hóa nếu thiết bị hỗ trợ di chuyển của bạn (bao gồm xe lăn chạy pin) không lọt vừa cửa khoang hàng trên máy bay của chúng tôi (Kích thước: 140cm (dài) x 140cm (rộng) x 100cm (cao)), hoặc không thể được vận chuyển trên máy bay của chúng tôi vì bất kỳ lý do sức khỏe lao động, an toàn và/hoặc quy định địa phương nào.

8.5.1 FLY-THRU:

 • Chúng tôi sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để tránh chậm trễ trong việc chuyên chở hành khách và hành lý.
 • Phí quá cước hành lý và/hoặc bất kỳ lệ phí khác liên quan phải được thanh toán cho cả hai chặng tại điểm khởi hành đầu tiên.

8.6 Hành lý Không ký gửi: Hành khách (trừ trẻ sơ sinh) được phép mang lên máy bay hai (2) túi Hành lý Không ký gửi theo các Điều kiện Chuyên chở được định nghĩa trong điều này.

Hành lý Không ký gửi có thể kết hợp hai (2) trong số các kiện sau đây:: Một (1) túi hành lý xách tay hoặc một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ.

Một (1) túi Hành lý Xách tay:
– có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 56cm (Cao) X 36cm (Rộng) X 23cm (Dày).
– PHẢI ĐỂ VỪA trong ngăn đựng hành lý bên trên của khoang máy bay.

Một (1) túi đựng máy tính xách tay hoặc một (1) túi xách tay hoặc một (1) túi nhỏ:
– có kích thước KHÔNG ĐƯỢC vượt quá 40cm (Cao) X 30cm (Rộng) X 10cm (Dày).
– PHẢI ĐỂ VỪA chỗ trống dưới ghế trước mặt bạn.

Tổng khối lượng cho phép của hai (2) túi hành lý không được vượt quá 7kg.

Những hành lý xách tay mà chúng tôi xác định là vượt quá cân nặng hay kích thước hoặc có tính chất nguy hiểm sẽ không được mang lên máy bay và hành khách nên ký gửi các đồ đó dưới dạng Hành lý Ký gửi tại quầy Check-in Sân bay theo Điều 8.5, nếu không, chúng tôi bảo lưu quyền ký gửi “Hành lý” đó dưới dạng Hành lý Ký gửi khi lên máy bay và hành khách phải trả lệ phí hành lý ký gửi tại cổng (vui lòng tham khảo Biểu phí của chúng tôi).

Theo quy định pháp luật địa phương hiện hành, hành khách có thể mang chất lỏng lên máy bay trong hành lý xách tay với điều kiện chúng đáp ứng các hạn chế sau:

 • Chất lỏng phải được đựng trong hộp chứa có dung tích tối đa 100ml
 • Tất cả các hộp chứa chất lỏng đáp ứng yêu cầu dung tích tối đa 100ml mỗi hộp có thể đựng vừa trong một túi ni lông 1 lít trong suốt và có thể đóng kín lại được.
  Phải xuất trình riêng túi ni lông khi kiểm tra an ninh. Bạn có thể được yêu cầu bỏ lại các chất lỏng không đáp ứng những yêu cầu nêu trên.

8.7 Thu nhận và Chuyển giao Hành lý: Quý khách nên thu nhận Hành lý của mình ngay khi có thể tại các địa điểm đến. Nếu Quý khách không nhận Hành lý trong khoảng thời gian hợp lý và Hành lý cần phải được lưu giữ tại kho của chúng tôi, chúng tôi có thể tính phí lưu kho. Nếu Hành lý ký gứi không được nhận trong vòng một (1) tháng kể từ thời điểm thời điểm quý khách có thể thu nhận Hành lý, chúng tôi có thể định đoạt Hành lý đó mà không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với quý khách. Chỉ có người mang tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà Hành khách nhận được vào thời điểm kiểm tra Hành lý mới được nhận Hành lý.

Nếu một hành khách nhận Hành lý không thể xuất trình Thẻ Nhận dạng Hành lý để nhận dạng ra Hành lý, chúng tôi sẽ chuyển giao Hành lý cho hành khách đó với điều kiện là hành khách chứng minh được quyền của mình đối với Hành lý đáp ứng yêu cầu của chúng tôi và khi được yêu cầu, hành khách đó phải cung cấp các biện pháp đảm bảo thích hợp để đền bù mất mát, thiệt hại hoặc chi phí mà chúng tôi phải trả khi chuyển giao Hành lý cho hành khách. Việc chấp nhận Hành lý của người có tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà không có khiếu nại gì vào thời điểm nhận là bằng chứng rõ ràng rằng Hành lý đã được chuyển giao trong điều kiện tốt và phù hợp với hợp đồng chuyên chở giữa chúng tôi và hành khách.

Lịch trình, Hủy bỏ chuyến bay

9.1 Lịch trình: Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tránh trì hoãn chuyên chở hành khách và hành lý của hành khách. Chúng tôi sẽ cố gắng tuân thủ lịch trình đã công bố có hiệu lực vào ngày của chuyến bay. Tuy nhiên, thời gian nêu trong thời gian biểu, lịch trình hay ở các chỗ khác tuân có thể thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bấ kỳ hình thức nào về bất kỳ mất mát mà khách hàng phải gánh chịu do sự thay đổi này.

9.2 Hủy bỏ, Thay đổi Lịch bay: Tại bất kỳ thời điểm nào sau khi đã đặt vé, bất kỳ chuyến bay nào có thể thay đổi, hủy bỏ, chuyển hướng, trì hoãn, đổi lịch, và/hoặc chậm trễ do các tình huống nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi vì lý do an toàn hoặc lý do thương mại. Trong trường hợp hủy chuyến bay, chúng tôi toàn quyền quyết định có thể: (a) chuyển quý vị sang chuyến bay theo lịch sớm nhất của chúng tôi trong đó còn chỗ trống mà không có thêm phụ phí và khi cần thiết, gia hạn hiệu lực đặt vé của quý vị; hoặc (b) giữ lại giá trị tiền vé của quý vị trong một tài khoản tín dụng để quý vị sử dụng trong tương lai nếu quý vị lựa chọn đi vào một thời điểm khác, với điều kiện rằng quý vị phải đặt vé lại trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ thời điểm đó.

9.2.1 FLY-THRU: Nếu việc máy bay của chúng tôi bị chậm trễ hoặc hủy bỏ/thay đổi giờ bay khiến cho quý khách bị nhỡ chuyến bay FLY-THRU mà quý khách đã đặt vé được xác nhận, quý khách có quyền được:

Nếu chuyến bay của bạn bị trì hoãn tại điểm khởi hành đầu tiên:: Bạn có toàn quyền chuyển sang chuyến bay phù hợp tiếp theo mà sẽ bay tới điểm đến cuối cùng trong khoảng thời gian chuyển tiếp.

Nếu chuyến bay mới không khởi hành trong thời gian chuyển tiếp hoặc nếu Dịch vụ Nối chuyến được thực hiện vào ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không cung cấp:

 • Nơi nghỉ ban ngày hoặc ban đêm
 • Phương tiện di chuyển
 • Việc cất giữ hành lý ký gửi. Bạn cần phải thu nhận hành lý tại điểm quá cảnh và check-in lại cho Chuyến bay nối chuyến mới.

9.3 Biện pháp khắc phục duy nhất: Khi xảy ra các trường hợp quy định tại Điều 9.2, các lựa chọn đã nêu trong Điều 9.2 từ (a) đến (b) là các biện pháp khắc phục duy nhất của chúng tôi dành riêng cho hành kháchvà chúng tôi không có thêm bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với hành khách.

Xem thêm: Thảo luận Thành viên:Viethavvh/Lưu 02 – Wikipedia tiếng Việt

Hành xử trên máy bay

10.1 Nếu theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, quý khách có hành vi ứng xử trên máy bay gây nguy hiểm cho máy bay hay bất kỳ người hay tài sản nào trên máy bay, hoặc ngăn cản hay cản trở phi hành đoàn thực hiện nhiệm vụ của họ, hoặc không tuân thủ bất kỳ chỉ dẫn nào của phi hành đoàn bao gồm nhưng không giới hạn bởi những việc liên quan đến hút thuốc, rượu, sử dụng điện thoại di động, hoặc sử dụng bất kỳ lời nói nào đe dọa, quấy rối hay sỉ nhục đối với phi hành đoàn hoặc hành khách hoặc xử sự theo cách gây khó chịu, làm phiền, gây thiệt hại hay tổn thương đến các hành khách khác hoặc phi hành đoàn, chúng tôi có thể thực hiện các biện pháp mà chúng tôi thấy cần thiết để ngăn cản việc tiếp tục hành vi này bao gồm cả việc áp chế. Quý khách có thể phải xuống máy bay hoặc bị từ chối chuyên chở tiếp tại bất kỳ địa điểm nào và có thể bị truy tố vì hành vi vi phạm đã gây ra trên máy bay.

10.2 Nếu do kết quả hành vi của quý khách khi tiến hành các suy xét hợp lý của mình mà chúng tôi quyết định chuyến hướng máy bay để cho quý khách xuống máy bay, quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm về tất cả các chi phí mà chúng tôi phải chịu với bất kỳ tính chất nào do hay liên quan đến việc chuyển hướng này.

10.3 Vì lý do an ninh, chúng tôi có thể cấm hay hạn chế hoạt động của thiết bị điện tử trên máy bay, bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy ghi âm xách tay, máy thu thanh xách tay, máy quay CD, trò chơi điện tử hoặc các thiết bị truyền dẫn, bao gồm đồ chơi điều khiển bay máy thu thanh và máy thu phát vô tuyến xách tay. Vận hành máy trợ thính và máy điều hòa nhịp tim được cho phép.

10.4 Giá vé của chúng tôi không bao gồm các bữa ăn và đồ uống miễn phí trên máy bay. Tuy nhiên, quý vị có thể đặt trước bữa ăn 24 giờ trước thời gian khởi hành theo lịch hoặc mua trên máy bay. Để tôn trọng mọi nền văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo, chúng tôi không cho phép mang thức ăn bên ngoài lên máy bay.

Không được phép hút thuốc dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm thuốc lá điện tử trên bất kỳ chuyến bay nào của chúng tôi.

Các đồ không dễ hư hỏng như sô cô la, bánh quy và khoai tây chiên giòn được phép để trong hành lý xách tay, với điều kiện là chúng không được ăn trên máy bay.

Các đồ dễ hư hỏng là các đồ sẽ bị hỏng nếu để trong các điều kiện nhất định như thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Ví dụ về các đồ dễ hư hỏng như cơm, mỳ và bánh mỳ kẹp không được phép để trong hành lý xách tay và phải được hành khách bỏ đi.

Trái cây được phép để trong hành lý xách tay trên máy bay với điều kiện rằng chúng được đóng gói đúng cách, niêm phong và không được ăn trên máy bay. Vui lòng lưu ý rằng sầu riêng, mít và bất kỳ loại trái cây có mùi nồng nào khác nói chung bị cấm mang vào khoang máy bay không được phép để trong cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay.

Giới hạn Trách nhiệm

11.1 Thông báo về Công ước Warsaw, Montreal: Nếu hành trình của hành khách bao gồm một điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng tại quốc gia khác ngoài quốc gia khởi hành, có thể áp dụng Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal, và trong hầu hết các trường hợp Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal hạn chế trách nhiệm pháp lý của hãng chuyên chở trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân và đối với các tổn thất hoặc thiệt hại với hành lý. Hành khách có trách nhiệm tìm hiểu và/hoặc làm quen với Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal.

11.2 Thông báo về Giới hạn Trách nhiệm về Hành lý: Trách nhiệm pháp lý về mất mát, trì hoãn hoặc thiệt hại đối với hành lý được hạn chế trừ khi có giá trị cao hơn được tuyên bố trước và chi phí được thanh toán thêm. Trách nhiệm cho các chuyến bay nội địa và trách nhiệm cho các chuyến bay quốc tế thay đổi theo các luật tương ứng.

11.3 Khi Công ước Vác-sa-va không được áp dụng: Khi mà việc vận chuyển không tuânt heo các quy tắc về trách nhiệm của Công ước Vác –sa –va, các quy tắc sau được áp dụng:

 • Bất kỳ trách nhiệm nào mà chúng tôi có đối với Thiệt hại sẽ được giảm trừ do bất kỳ sự sơ xuất nào về phía quý khách có thể gây ra hay góp phần vào Thiệt hại phù hợp với luật định.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi hoặc Hành lý không kiểm tra trừ khi Thiệt hại ấy do sự sơ xuất của chúng tôi gây ra và Hành lý đó thuộc sự kiểm soát hay giám sát của chúng tôi.
 • Trừ trường hợp do hành động hoặc việc không hành động của chúng tôi với ý định gây Thiệt hại hoặc một cách thiếu thận trọng và biết rằng Thiệt hại có thể xảy ra, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi trong trường hợp có Thiệt hại với Hành lý Ký gửi và Hành lý Không ký gửi sẽ giới hạn tới mức quy định trong Biểu phí. Nếu cân nặng Hành lý không được ghi trong Thẻ Nhận dạng Hành lý, có thể cho rằng tổng khối lượng của Hành lý Ký gửi không vượt quá mức phí miễn cước áp dụng cho loại chuyên chở liên quan. Nếu trong trường hợp Hành lý Ký gửi, giá trị cao hơn được xác nhận bằng văn bản căn cứ theo phương tiện định giá hàng hóa quá cước, trách nhiệm của chúng tôi sẽ hạn chế ở mức giá trị cao hơn đó.
 • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào phát sinh từ việc tuân thủ các luật hay quy tắc và quy định Chính phủ liên quan hay từ việc quý khách không tuân thủ các luật, quy tắc và quy định đó.
 • Trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong Các Điều khoản và Điều kiện Chuyên chở này, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với bạn chỉ đối bồi thường thiệt hại có thể khắc phục được đối với các mất mát và chi phí được chứng minh phù hợp với luật định.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ Thiệt hại nào do Hành lý của quý khách gây ra. Quý khách sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ Thiệt hại nào mà Hành lý của quý khách gây ra đối với người hoặc tài sản khác, kể cả tài sản của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho Thiệt hại đối với các vật dụng hoặc hạng mục mà không được phép có trong Hành lý ký gửi hay Hành lý không kiểm tra bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hạng mục dễ vỡ hay dễ hư hỏng, các hạng mục có giá trị đặc biệt, như tiền, trang sức, kim loại quý, máy tính, thiết bị điện tử cá nhân, công cụ chuyển nhượng , chứng khoán hoặc các hạng mục có giá trị khác, tài liệu kinh doanh, hộ chiếu và các giấy tờ chứng minh khác, chứng thư hay các tài liệu mẫu.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ bệnh tật hay tình trạng  mất khả năng nào bao gồm sức khoẻ do tình trạng thể chất của quý khách hoặc chịu trách nhiệm về sự trầm trọng thêm của tình trạng đó.
 • Hợp đồng vận chuyển, bao gồm các Điều khoản và Điều kiện vận chuyển này và các trường hợp loại trừ giới hạn trách nhiệm, áp dụng với các đại lý uỷ quyền của chúng tôi, người phục vụ, nhân viên và các đại diện cùng mức độ như là được áp dụng với chúng tôi. Tổng số tiền mà có thể thu được từ chúng tôi hay từ đại lý uỷ quyền, người phục vụ, nhân viên và người đại diện của chúng tôi sẽ không vượt quá số tiền thực hiện trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nếu có.
 • Không nội dung nào trong các Điều khoản và Điều kiện này sẽ loại trừ bất kỳ ngoại lệ hay giới hạn trách nhiệm nào của chúng tôi theo Công ước Warsaw hoặc bất kỳ Công ước hoặc luật áp dụng nào trừ khi chúng tôi có quy định khác một cách rõ ràng

Giới hạn Thời gian về Khiếu nại và Khiếu kiến

12.1 Thông báo Khiếu nại: Việc chấp nhận Hành lý của người có tên trong Thẻ Nhận dạng Hành lý mà không có kiếu nại gì tại thời điểm nhận Hành lý là bằng chứng đầy đủ cho thấy Hành lý đã được chuyển giao trong tình trạng tốt và phù hợp với Hợp đồng chuyên chở, trừ khi quý khách chứng minh khác . Nếu quý khách muốn gửi đơn khiếu nại hay khiếu kiện liên quan đến Thiệt hại đối với Hành lý ký gửi, quý khách phải thông báo cho chúng tôi ngay khi quý khách phát hiện ra Thiệt Hại và muộn nhất, trong vòng bẩy (7) ngày kể từ khi nhận Hành lý. Nếu quý khách muốn gửi đơn khiếu nại hay khiếu kiện liên quan đến Sự chậm trễ của Hành lý ký gửi, quý khách phải thông báo cho chúng tôi trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Hành lý đã được quý khách nắm giữ. Mọi thông báo như vậy phải được lập thành văn bản và gửi qua bưu điện hoặc chuyển cho chúng tôi trong thời gian quy định trên.

12.2 Giới hạn khiếu kiện: Bất kỳ quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại nào cũng sẽ bị huỷ bỏ nếu không có khiếu kiện đối với chúng tôi trong vòng hai (2) năm kể từ ngày chuyến bay đến đích, hoặc ngày mà máy bay theo lịch trình đã đến nơi hoặc vào ngày mà việc chuyên chở chấm dứt. Phương pháp tính thời gian hạn chế sẽ theo quy định của luật nơi tòa án phán quyết sự việc.

Sửa đổi và Khước từ

13.1 Không ai trong số các đại lý, nhân viên hay đại diện của chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hay khước từ bất kỳ quy định nào của Các Điều khoản và Điều kiện này.

Last update: 1 Jun 2017

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button