Kiến thức

fx-500VN PLUS

Các tính năng

Chức năng mới

 • Tìm thừa số nguyên tố
 • Số nguyên ngẫu nhiên

Hàm chuẩn

 • Phép tính phân số
 • Tổ hợp và hoán vị
 • Thống kê (trình chỉnh sửa dữ liệu STAT dựa trên danh sách, độ lệch chuẩn, phân tích hồi quy)
 • Bộ nhớ 9 biến
 • Chức năng tạo bảng số từ hàm
 • Đi kèm với vỏ trượt cứng mới

 • Thống kê
 • Thống kê
 • Thống kê

 • Lượng giác

Chức năng tạo bảng số từ hàm

 • Chức năng tạo bảng số từ hàm

 • Chức năng tạo bảng số từ hàm

 • Chức năng tạo bảng số từ hàm
 • Chức năng tạo bảng số từ hàm

 • Chức năng tạo bảng số từ hàm

Tìm hiểu thêm (Tiếng Anh) 

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button