Kiến thức

Chuẩn độ điện thế Karl Fischer trong xác định hàm lượng nước

Know How
Guide

Chuẩn độ điện thế Karl Fischer trong xác định hàm lượng nước

Know How
Guide

Chuẩn độ điện thế Karl Fischer – Phương pháp xác định hàm lượng ẩm dành riêng cho nước

Bạn đang xem: Chuẩn độ điện thế Karl Fischer trong xác định hàm lượng nước

Tài liệu này đề cập cách thực hiện đúng phân tích chuẩn độ điện thế Karl Fischer. Chúng tôi muốn giới thiệu những thông tin này đến bạn như một phần của Thực hành Chuẩn độ Tốt TM (GTP) trong Chuẩn độ điện thế Karl Fischer.

Chuẩn độ điện thế Karl Fischer là phương pháp xác định chính xác hàm lượng nước. Kỹ thuật này cũng có thể được dùng để xác định hàm lượng ẩm đối với hàm lượng nước.

Tài liệu này cũng cung cấp các thông tin cơ bản chi tiết và các gợi ý về:

  • Thông tin hóa học và kiểm soát chuẩn độ điện thế Karl Fischer
  • Những lời khuyên và gợi ý thiết thực về việc chuẩn bị mẫu và vận hành thiết bị
  • Các biện pháp nhằm tối ưu hóa tính một cách chính xác và độ chính xác khi xác định hàm lượng nước
  • Lựa chọn phương pháp tối ưu để xác định hàm lượng nước trong một mẫu cụ thể
  • Các đề xuất xử lý sự cố kỹ thuật nếu kết quả không khớp với dự đoán

Xác định hàm lượng ẩm với Nguyên tắc Chuẩn độ điện thế Karl Fischer:

Xem thêm: Quản trị kinh doanh nên chọn trường gì cho phù hợp?

Nguyên tắc:

Phương pháp Karl Fischer được áp dụng cho nhiều chất như một phương pháp tham chiếu. Đây là một phương pháp phân tích hóa học được dựa trên sự oxy hóa của lưu huỳnh đioxit bằng i-ốt trong dung dịch methanolic hydroxide. Theo nguyên tắc, phản ứng hóa học dưới đây sẽ xảy ra:

H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3RN -> [RNH]SO4CH3 + 2[RNH]I

Chuẩn độ điện thế có thể được thực hiện theo thể tích hoặc ecoulometric. Trong phương pháp thể tích, một dung dịch Karl Fischer chứa i-ốt được cho vào đến khi có dấu hiệu đầu tiên của i-ốt dư. Lượng i-ốt chuyển hóa được xác định từ dung tích Burette của i-ốt trong dung dịch Karl Fischer.

Trong phương pháp coulometric, lượng i-ốt tham gia phản ứng được tạo ra trực tiếp trong tế bào chuẩn độ bằng cách oxy hóa điện hóa i-ốt cho đến khi có dấu hiệu của lượng i-ốt không phản ứng. Có thể áp dụng Định luật Faraday để tính lượng i-ốt được tạo ra từ lượng điện cần thiết.

Xem thêm: Bộ 55 Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2020

Ứng dụng:

Chuẩn độ điện thế Karl Fischer là một phương pháp xác định độ ẩm dành riêng cho nước và phù hợp với các mẫu có hàm lượng ẩm cao (chuẩn độ) và các mẫu có hàm lượng nước trong dải đo ppm (coulometry). Ban đầu, chuẩn độ được phát triển cho các chất không phải chất lỏng, và phù hợp áp dụng cho các chất rắn nếu những chất này tan được hoặc nếu nước trong các chất này có thể được loại bỏ bằng cách đun nóng trong dòng khí hoặc chiết xuất.

Xem thêm: Các dạng toán nhị thức Niu tơn kết hợp với đạo hàm và dãy số-Phần 2

Ưu điểm:

Phương pháp tham khảo chính xác, coulometry cũng thích hợp phân tích dấu hiệu và phát hiện nước.

Hạn chế:

Phương pháp phải được điều chỉnh cho từng mẫu cụ thể.

 

Sản phẩm có liên quan

Thiết bị phân tích

Máy chuẩn độ điện thế

Xác định nồng độ với độ chính xác và năng suất cao nhất. Hàng loạt các máy chuẩn độ điện thế và phụ kiện đầy đủ bao gồm hầu hết các ứng dụng chuẩn độ.

Phần mềm LabX

Phần mềm LabX

Phần mềm LabX™ kết nối toàn bộ các thiết bị thí nghiệm chính của METTLER TOLEDO để đảm bảo hoạt động liền mạch và quy trình làm việc hiệu quả.

Tài liệu liên quan

Phân tích độ ẩm/hàm lượng nước

Các kỹ thuật xác định độ ẩm, hàm lượng nước và mất khối lượng do sấy khô

Trong tài liệu này, chúng tôi so sánh các kỹ thuật phân tích độ ẩm/nước khác nhau và ứng dụng của chúng đối với polyme, dược phẩm và thực phẩm.

Toàn vẹn dữ liệu trong phân tích nhiệt

Toàn vẹn dữ liệu trong phân tích nhiệt

Tài liệu này trình bày chi tiết các yêu cầu theo quy định đối với hệ thống máy tính hóa và các bước quan trọng để tránh vi phạm tính toàn vẹn dữ liệu…

E-Liquids Characterization via Rapid Methods

E-Liquids Characterization via Rapid Methods

In this white paper we detail few advancements in e-liquid testing and characterization throughout the whole e-liquid manufacturing chain.

Diesel Exhaust Fluid (DEF)/Adblue Testing

Diesel Exhaust Fluid (DEF)/Adblue® Testing

This white paper describes several quality tests that were performed in AUS 32/AdBlue solutions with METTLER TOLEDO instruments, according to ISO 2224…

Testing Electrolyte, Cathode and Anode for H2O

Water – Poison for Lithium Ion Batteries

Ensure the quality of your lithium ion battery. Learn more about how to properly test the electrolyte and electrodes for detrimental water and hydrofl…

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button