Kiến thức

Vted.vn-Dấu của tam thức bậc hai-Thầy: Đặng Thành Nam-Bài giảng 365

Vted.vn – Dấu của tam thức bậc hai – Thầy: Đặng Thành Nam

 • Nguồn bài giảng:

  Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai

  |

  Vted

Bạn đang xem: Vted.vn-Dấu của tam thức bậc hai-Thầy: Đặng Thành Nam-Bài giảng 365

Bạn đang xem video Vted.vn – Dấu của tam thức bậc hai – Thầy: Đặng Thành Nam được dạy bởi giáo viên online nổi tiếng

 • 3 Bước HACK điểm cao
 • Bước 1: Nhận miễn phí khóa học Chiến lược học giỏi (lớp 12) | Các lớp khác
 • Bước 2: Xem bài giảng tại Baigiang365.vn
 • Bước 3: Làm bài tập và thi online tại Tuhoc365.vn
Vted.vn - Dấu của tam thức bậc hai - Thầy: Đặng Thành Nam

 • Đánh giá:

  Rate this post

 • Tips: Để học hiệu quả bài giảng: Vted.vn – Dấu của tam thức bậc hai – Thầy: Đặng Thành Nam bạn hãy tập trung và dừng video để làm bài tập minh họa nhé. Chúc bạn học tốt tại Baigiang365.vn

  Xem thêm: Tổng Hợp Lý Thuyết Hóa 12 : Tổng Hợp Các Dạng Giải Bài Tập Kim Loại

  A. Bài giảng

  B. Câu hỏi

  Câu 1

  Thông hiểu

  Cho các tam thức (fleft( x right) = 2{x^2} – 3x + 4;,gleft( x right) =  – {x^2} + 3x – 4;,hleft( x right) = 4 – 3{x^2}). Số tam thức đổi dấu trên (mathbb{R}) là:

  a. $0$b. $1$c. $2$d. $3$

  Câu 2

  Thông hiểu

  Tam thức bậc hai (fleft( x right) = {x^2} + left( {1 – sqrt 3 } right)x – 8 – 5sqrt 3 ):

  a. Dương với mọi (x in mathbb{R}).b. Âm với mọi (x in mathbb{R}).c. Âm với mọi (x in left( { – 2 – sqrt 3 ;1 + 2sqrt 3 } right)).d. Âm với mọi (x in left( { – infty ;1} right)).

  Tam thức bậc hai $fleft( x right) = 2{x^2} + 2x + 5$ nhận giá trị dương với mọi (x in R) khi và chỉ khi

  a. $x in left( {0; + infty } right).$         b. $x in left( { – 2; + infty } right).$c. $x in mathbb{R}.$d. $x in left( { – infty ;2} right).$

  C. Lời giải

  Đáp án câu 1

  b

  Phương pháp giải

  Tam thức bậc hai vô nghiệm thì không đổi dấu trên (R)

  Đáp án chi tiết:

  Vì (fleft( x right) = 0) vô nghiệm, (gleft( x right) = 0) vô nghiệm, (hleft( x right) = 0) có hai nghiệm phân biệt nên chỉ có (hleft( x right)) đổi dấu trên (mathbb{R}).

  Đáp án cần chọn là: b

  Phương pháp giải

  Tìm các nghiệm của (fleft( x right)), lập bảng xét dấu và kết luận.

  Đáp án chi tiết:

  Ta có (fleft( x right) = 0, Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x =  – 2 – sqrt 3 \x = 1 + 2sqrt 3 end{array} right.).

  Bảng xét dấu

  Dựa vào bảng xét dấu (fleft( x right) < 0, Leftrightarrow , – 2 – sqrt 3  < x < 1 + 2sqrt 3 ).

  Đáp án cần chọn là: c

  Đáp án câu 3

  c

  Phương pháp giải

  Tam thức bậc hai (fleft( x right) > 0,forall x in R)( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a > 0\Delta  le 0end{array} right.)

  Đáp án chi tiết:

  Ta có $left{ begin{array}{l}a = 2 > 0\Delta ‘ = 1 – 2.5 =  – 9 < 0end{array} right. Rightarrow ,fleft( x right) > 0,{rm{ }}forall x in mathbb{R}.$

  Đáp án cần chọn là: c

  Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học: Vted.vn – Dấu của tam thức bậc hai – Thầy: Đặng Thành Nam

  TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

  Đại số 10 Chương 4 Bài 4 Phần 3 Bài tập bất phương trình bậc nhất hai ẩn-HAY VÀ THÚ VỊ

  Đại số 10 Chương 4 Bài 7 Phần 1 Ôn tập chương

  Đại số 10 Chương 4 Bài 7 Phần 2 Ôn tập chương Tiếp theo

  Đại số 10 Chương 4 Bài 8 Phương pháp khoảng xét dấu cực nhanh biểu thức

  Đại số 10 Chương 4 Bài 7 Phần 3 Ôn tập chương Tiếp theo

  Toán học lớp 10 – Đại số – Ôn tập chương 4 – Tiết 4

  Toán học lớp 10 – Đại số – Ôn tập chương 4 – Tiết 3

  Toán học lớp 10 – Đại số – Ôn tập chương 4 – Tiết 2

  Toán học lớp 10 – Đại số – Ôn tập chương 4 – Tiết 1

  Đại số 10- Chương 4- Bài 5- Phần 4- Bài tập ứng dụng dấu của tam thức bậc hai- HAY VÀ KHÓ

  No Comments

   Leave a Reply

   Cancel Reply

   Chuyên mục: Kiến thức

   Related Articles

   Trả lời

   Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

   Check Also
   Close
   Back to top button