Kiến thức

Làm sao để biết kết tủa đó không tan lại trong axit vậy thầy? Ví dụ như AgCl, CuS, Ag3(PO4)2,… không tan lại trong HNO3

Bạn đang xem: Làm sao để biết kết tủa đó không tan lại trong axit vậy thầy? Ví dụ như AgCl, CuS, Ag3(PO4)2,… không tan lại trong HNO3

Làm sao để biết kết tủa đó không tan lại trong axit vậy thầy? Ví dụ như AgCl, CuS, Ag3(PO4)2,… không tan lại trong HNO3

VuKhacNgoc’s Profile Photo

Vũ Khắc Ngọc

over 1 year ago

Follow

Nói chung kết tủa của axit mạnh thì không tan trong axit mạnh (BaSO4, AgCl, …) còn kết tủa của axit yếu thì tan trong axit mạnh, trừ vài trường hợp cá biệt như CuS, Ag2S, HgS, PbS, ….không tan trong các axit mạnh (trừ HNO3 nhé)

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button