Kiến thức

C2H4O2 Archives-Gasmet.com : Gasmet.com

Bạn đang xem: C2H4O2 Archives-Gasmet.com : Gasmet.com

Acetic acid

May 2, 2019 1:31 pm Published by

jockumtornqvist

Other names: Ethanoic acid Ethylic acid Vinegar acid Formula: C2H4O2 CAS: 64-19-7 Weight: 60,05 g/mol Boiling point: 118,1 °C Melting point: -16,8 °C Density: 1,0492 g/cm3

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button