Kiến thức

Cựu Ước – Wikipedia tiếng Việt

Cựu Ước

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Bước tới điều hướng

Bước tới tìm kiếm

Tanakh

Cựu Ước

Aleppo Codex Joshua 1 1.jpg

Chủ đề Do Thái giáo

Chủ đề Kitô giáo

Cựu Ước là phần đầu của toàn bộ

Kinh Thánh

Kitô giáo

được tuyển chọn từ phần lớn kinh

Tanakh

của

Do Thái giáo

. Cựu Ước được sắp xếp thành các phần khác nhau như luật pháp, lịch sử, thi ca (hay các sách về sự khôn ngoan) và tiên tri. Tất cả các sách này đều được viết trước thời điểm sinh ra của

Chúa Giêsu

người

Nazareth

, người mà cuộc đời và tư tưởng là trọng tâm của

Tân Ước

.

Cần lưu ý rằng

Do Thái giáo

dùng từ

Tanakh

như là một thay thế cho thuật ngữ Cựu Ước, vì họ không chấp nhận Tân Ước là một phần của

Kinh Thánh

.

Kinh Thánh Cựu Ước được tín đồ Thiên Chúa giáo coi là lời dạy của

Chúa

. Tuy nhiên, các học giả hiện nay thống nhất rằng Kinh Thánh là sản phẩm do con người viết ra, và nó đã được “cải tiến” trải qua nhiều thế kỷ sửa đổi. Được viết nên bởi 40 tác giả trong khoảng thời gian gần 1.500 năm (từ thế kỷ XII trước Công nguyên cho tới thế kỷ II sau Công nguyên), Kinh Thánh hiện nay bao gồm 66 sách – 39 trong Cựu Ước và 27 trong Tân Ước.

Quy điển[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Cựu Ước của cộng đồng

Kháng Cách

(Protestantism) bao gồm toàn bộ các sách của kinh Tanakh, chỉ có thay đổi về thứ tự và số lượng các sách này. Cựu Ước Kháng Cách có 39 sách trong khi số lượng các sách trong kinh Tanakh của Do Thái giáo là 24. Có sự khác biệt này là vì theo sự sắp xếp trong kinh Tanakh, các sách Sa-mu-ên, Các Vua và Sử ký đều được gộp thành một sách, điều tương tự cũng xảy ra cho các sách Ezra và Nehemiah, và 12 sách tiểu tiên tri cũng được tính chung thành một sách. Sự chênh lệch về số lượng (15 sách) được tóm tắt trong bảng sau:

Tanakh Thánh Kinh
Cựu Ước
Sa-mu-en
(Shemouel)
1 Sa-mu-en
2 Sa-mu-en
Các Vua
(Melakhim)
1 Vua
2 Vua
Sử biên niên
(Dibre Hayamim)
1 Sử biên niên
2 Sử biên niên
Ezra-Nechemya Ét-ra
Nơ-khe-mi-a
Trei Asar (1) Hô-sê, (2) Giô-en, (3)

A-mốt

, (4) Ô-va-đi-a, (5) Giô-na, (6) Mi-kha, (7) Na-khum, (8) Kha-ba-cúc, (9)

Xô-phô-ni-a

, (10) Khác-gai, (11) Da-ca-ri-a, (12) Ma-la-khi

Công giáo Rôma

Chính thống giáo Đông phương

thêm vào Cựu Ước một số sách, được gọi là thứ kinh (deuterocanonical), các sách này không được công nhận bởi cộng đồng Kháng cách. Nền tảng của thứ kinh được tìm thấy trong

Bản Bảy Mươi

được viết bằng tiếng Hy Lạp cổ, dịch từ Kinh Thánh Do Thái. Đây là bản dịch được sử dụng rộng rãi bởi các tín hữu thời kỳ tiên khởi cũng như được trích dẫn bởi Tân Ước.

Truyền thuyết cho rằng

Thánh Moise

là người viết năm cuốn kinh chính, gồm các cuốn Sáng thế, Xuất hành, Levi, Dân số, và Đệ nhị luật. Đến thế kỷ XVII, nhà triết học

Brauch Spinoza

sau khi đọc các cuốn kinh, với tinh thần duy lý, ông đã chỉ ra sự nhầm lẫn trong truyền thuyết: Thánh Moise không phải người sáng tác Ngũ kinh bởi bản này kết thúc bởi cái chết của chính ông, tức là nó phải được người khác viết lại. Spinoza sau đó đã phát động phong trào đọc và phê bình Kinh Thánh, góp phần làm thay đổi nhiều vấn đề về Cựu ước trước đó.

Xem thêm: Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng nghịch biến trên khoảng

Lịch sử[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Một vài giáo sư khảo cổ học cho rằng nhiều câu chuyện chép trong Cựu Ước, bao gồm những ký thuật về

Abraham

,

Moses

,

Solomon

, và một số nhân vật khác, thật ra chỉ được trước tác bởi các biện ký (scribe) của vua Josiah (thế kỷ thứ 7 trước công nguyên) nhằm hệ thống hóa niềm tin vào

Yaweh

. Theo lập luận của các nhà khảo cổ này, đến nay vẫn không tìm thấy nhiều ký thuật được lưu giữ tại các quốc gia kế cận như

Ai Cập

Assyria

, cũng không có văn bản nào về các câu chuyện của Kinh Thánh hay về các nhân vật ấy trước năm

650 TCN

. Ngược lại, các nhà khảo cổ khác lại tìm thấy trong cùng những ký thuật ấy những chứng cớ hỗ trợ cho các câu chuyện trong Kinh Thánh, dù chúng không trực tiếp thuật lại các câu chuyện này.

Tên gọi[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Thuật ngữ “Cựu Ước”, dịch từ

tiếng Latin

Vetus Testamentum, có nguyên ngữ

Hi văn

hê Palaia Diathêkê (Η Παλαιά Διαθήκη) nghĩa là “Giao ước (hoặc lời chứng) cũ”.

Kitô hữu

gọi là Cựu Ước vì họ tin rằng nay đã có một giao ước mới được thiết lập giữa

Thiên Chúa

và loài người, sau khi Giêsu người Nazareth đến thế gian (xem Thư gởi người Do Thái).

Do Thái giáo không công nhận Tân Ước, cũng không chấp nhận Cựu Ước như là tên gọi thay thế cho Tanakh (tuy nhiều người Do Thái chấp nhận Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử hoặc ngay cả là môn đệ của một giáo sư kinh luật truyền khẩu Do Thái giáo).

Xem thêm: Công thức thấu kính, vật lý phổ thông-Toán học, vật lý, hóa học phổ thông

Chủ đề[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Thánh Kinh Cựu Ước nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Thiên Chúa và tuyển dân Israel. Mối quan hệ này được thể hiện qua

giao ước

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

giữa Thiên Chúa và dân tộc này đã được giao cho

Moses

.

Ứng dụng[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

Không có sự đồng thuận hoàn toàn về việc ứng dụng các giáo huấn của Cựu Ước và Tân Ước vào đời sống giáo hội của cộng đồng Kitô giáo, đặc biệt là trong thời kỳ hội Thánh tiên khởi. Cũng có một số tranh luận trong vòng các học giả Kháng Cách về việc có nên áp dụng giáo huấn Tân Ước cho người Do Thái hay không. Tương tự, vẫn còn bất đồng về mức độ áp dụng các giáo luật của Cựu Ước cho Kitô hữu. Ngày nay, rất ít Kitô hữu tuân giữ các giáo luật của Cựu Ước đòi hỏi kiêng cữ một số thức ăn, trong khi hầu hết trong số họ tin và tuân giữ

Mười Điều Răn

. Hầu hết Kitô hữu đều đồng ý rằng sự hiểu biết về Cựu Ước là nền tảng giúp họ hiểu biết Tân Ước, họ cũng tin rằng nội dung của cả Cựu Ước và Tân Ước đều được soi dẫn bởi Thiên Chúa.

Trong lịch sử đã xuất hiện các quan điểm dị biệt như nhóm Khả tri (Gnostic), đi xa đến mức khẳng định Thiên Chúa của Cựu Ước là một thực thể khác với Thiên Chúa của Tân Ước, họ thường gọi Thiên Chúa của Cựu Ước là demiurge, hoặc

Marcion thành Sinope

còn đi xa hơn khi cho rằng không nên xem Cựu Ước là một phần của Kinh Thánh Kitô giáo. Hầu hết Kitô hữu tin rằng quan điểm các nhóm này là dị giáo.

Ngày nay, nhiều học giả thích dùng Kinh Thánh Do Thái như một thuật ngữ thay thế cho TanakhCựu Ước (không bao gồm các thứ kinh) nhằm biểu dương tính đồng thuận trong học thuật giữa các giáo phái Cơ Đốc.

Các tác giả Tân Ước thường tham khảo và trích dẫn Cựu Ước, đặc biệt trong các vấn đề liên quan đến việc ứng nghiệm các lời tiên tri đề cập đến Đấng Messiah mà người Cơ Đốc tin là Giêsu người Nazareth. Theo quan điểm thần học Kitô, sự trông đợi Đấng Messiah được tiên báo trong Cựu Ước, sự ứng nghiệm trong hiện tại và trong thời kỳ tận thế, vương quốc thần Thánh và vĩnh cửu dưới quyền tể trị của Chúa Giêsu hiện hữu như một sơi dây xuyên suốt từ Cựu Ước đến Tân Ước.

Những người ủng hộ thuyết Hoán vị (supersessionism) tin rằng kể từ thời Chúa Kitô, dân Do Thái, với địa vị và đặc quyền như là tuyển dân của Thiên Chúa, được thay thế bởi cộng đồng Cơ Đốc giáo. Lập luận này đặt nền tảng trên một số luận giải trong Tân Ước, trong số đó có

Galatians

3.29 “Nếu anh em thuộc về Chúa Kitô, anh em là hậu duệ của Abraham, tức là người kế tự theo lời hứa“. Trong thực tế, điều này có nghĩa là trong khi các giáo luật Cựu Ước về nghi thức và kiêng cữ thức ăn nên được huỷ bỏ, thì các giáo huấn về tinh thần và đạo đức cần được tuân giữ. Hơn nữa, những người tin vào thuyết Hoán vị cho rằng những lời tiên tri về dân Do Thái được chép trong Cựu Ước được ứng nghiệm trong thân vị của Chúa Giêsu và qua hội Thánh với tư cách là tuyển dân của Thiên Chúa.

Xem thêm: Bảng công thức đạo hàm nguyên hàm cơ bản cần nhớ

Xem thêm[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 • Tân Ước

 • Kinh Thánh

 • Kinh Thánh Tiếng Việt 1926

 • Kinh Thánh Do Thái

Tham khảo[

sửa

|

sửa mã nguồn

]

 1. ^

  Coogan 2008

  , tr. 106.

 2. ^

  Ferguson 1996

  , tr. 2.

 3. ^

  Ska 2009

  , tr. 213.

 4. ^

  Berman 2006

  , tr. unpaginated: “At this juncture, however, God is entering into a “treaty” with the Israelites, and hence the formal need within the written contract for the grace of the sovereign to be documented.30 30. Mendenhall and Herion, “Covenant,” p. 1183.”

 5. ^

  Levine 2001

  , tr. 46.

 6. ^

  Hayes 2006

  .

 • Bandstra, Barry L (2004),

  Reading the Old Testament: an introduction to the Hebrew Bible

  , Wadsworth,

  ISBN

   

  978-0-495-39105-0

 • Barton, John (1997),

  How the Bible came to be

  , Westminster John Knox Press,

  ISBN

   

  978-0-664-25785-9

 • ——— (2001),

  “Introduction to the Old Testament”

  , trong Muddiman, John; Barton, John (biên tập),

  Bible Commentary

  , Oxford University Press,

  ISBN

   

  978-0-19-875500-5

 • Berlin, Adele; Brettler, Marc Zvi biên tập (17 tháng 10 năm 2014).

  The Jewish Study Bible: Second Edition

  . Oxford University Press. tr. PT194.

  ISBN

   

  978-0-19-939387-9

  .

 • Berman, Joshua A. (Summer 2006).

  “God’s Alliance with Man”

  . Azure: Ideas for the Jewish Nation (25).

  ISSN

   

  0793-6664

  . Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2019.

 • Blenkinsopp, Joseph

  (1998), “The Pentateuch”, trong Barton, John (biên tập),

  The Cambridge companion to biblical interpretation

  , Cambridge University Press,

  ISBN

   

  978-0-521-48593-7

 • Boadt, Lawrence

  (1984),

  Reading the Old Testament: an introduction

  , Paulist Press,

  ISBN

   

  978-0-8091-2631-6

 • Brettler, Marc Zvi

  (2005),

  How to read the Bible

  , Jewish Publication Society,

  ISBN

   

  978-0-8276-1001-9

 • Bultman, Christoph (2001), “Deuteronomy”, trong Barton, John; Muddiman, John (biên tập),

  Oxford Bible Commentary

  , Oxford University Press,

  ISBN

   

  978-0-19-875500-5

 • Coggins, Richard J

  (2003),

  “1 and 2 Chronicles”

  , trong Dunn, James DG; Rogerson, John William (biên tập), Commentary on the Bible, Eerdmans,

  ISBN

   

  978-0-8028-3711-0

 • Coogan, Michael David (1 tháng 11 năm 2008).

  A Brief Introduction to the Old Testament: The Hebrew Bible in Its Context

  . Oxford University Press. tr. 106.

  ISBN

   

  978-0-19-533272-8

  ..

 • Crenshaw, James L

  (2010),

  Old Testament wisdom: an introduction

  , Westminster John Knox Press,

  ISBN

   

  978-0-664-23459-1

 • Davies, GI (1998),

  “Introduction to the Pentateuch”

  , trong Barton, John (biên tập),

  Oxford Bible Commentary

  , Oxford University Press,

  ISBN

   

  978-0-19-875500-5

 • Dines, Jennifer M (2004),

  “The Septuagint”

  , Continuum,

  ISBN

   

  978-0-567-08464-4

 • Farmer, Ron (1991),

  “Messiah/Christ”

  , trong Mills, Watson E; Bullard, Roger Aubrey (biên tập), Mercer dictionary of the Bible, Mercer University Press,

  ISBN

   

  978-0-86554-373-7

 • Ferguson, Everett (1996).

  The Church of Christ: A Biblical Ecclesiology for Today

  . Wm. B. Eerdmans Publishing. tr. 2.

  ISBN

   

  978-0-8028-4189-6

  .

 • Gentry, Peter R (2008),

  “Old Greek and Later Revisors”

  , trong Sollamo, Raija; Voitila, Anssi; Jokiranta, Jutta (biên tập), Scripture in transition, Brill,

  ISBN

   

  978-90-04-16582-3

 • Grabbe, Lester L

  (2003),

  “Ezra”

  , trong Dunn, James DG; Rogerson, John William (biên tập), Commentary on the Bible, Eerdmans,

  ISBN

   

  978-0-8028-3711-0

 • Hasel, Gerhard F

  (1991),

  Old Testament theology: basic issues in the current debate

  , Eerdmans,

  ISBN

   

  978-0-8028-0537-9

 • Hayes, Christine (2006).

  “Introduction to the Old Testament (Hebrew Bible): Lecture 6 Transcript”

  . Open Yale Courses. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2019.

 • Herion, Gary A (2000),

  “Covenant”

  , trong Freedman, David Noel (biên tập), Dictionary of the Bible, Eerdmans,

  ISBN

   

  978-90-5356-503-2

 • Jobes, Karen H;

  Silva, Moises

  (2005), Invitation to the Septuagint, Baker Academic

 • Jones, Barry A (2000),

  “Canon of the Old Testament”

  , trong Freedman, David Noel (biên tập), Dictionary of the Bible, William B Eerdmans,

  ISBN

   

  978-90-5356-503-2

 • Juel, Donald

  (2000), “Christ”, trong Freedman, David Noel (biên tập),

  Dictionary of the Bible

  , William B Eerdmans,

  ISBN

   

  978-90-5356-503-2

 • Levine, Amy-Jill (2001).

  “Covenant and Law, Part I (Exodus 19–40, Leviticus, Deuteronomy). Lecture 10”

  (PDF). The Old Testament. Course Guidebook. The Great Courses. tr. 46.

 • Lim, Timothy H. (2005). The Dead Sea Scrolls: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
 • McLay, Tim (2003),

  The use of the Septuagint in New Testament research

  , Eerdmans,

  ISBN

   

  978-0-8028-6091-0

 • Miller, John W (2004),

  How the Bible came to be

  , Paulist Press,

  ISBN

   

  978-0-8091-4183-8

 • Miller, John W (1987),

  Meet the prophets: a beginner’s guide to the books of the biblical prophets

  , Paulist Press,

  ISBN

   

  978-0-8091-2899-0

 • Miller, Stephen R. (1994),

  Daniel

  , B&H Publishing Group,

  ISBN

   

  978-0-8054-0118-9

 • Rogerson, John W (2003),

  “Deuteronomy”

  , trong Dunn, James DG; Rogerson, John William (biên tập), Commentary on the Bible, Eerdmans,

  ISBN

   

  978-0-8028-3711-0

 • Sailhamer, John H. (1992),

  The Pentateuch As Narrative

  , Zondervan,

  ISBN

   

  978-0-310-57421-7

 • Schniedewind, William M

  (2004),

  How the Bible Became a Book

  , Cambridge,

  ISBN

   

  978-0-521-53622-6

 • Ska, Jean Louis (2009).

  The Exegesis of the Pentateuch: Exegetical Studies and Basic Questions

  . Mohr Siebeck. tr. 213.

  ISBN

   

  978-3-16-149905-0

  .

 • Soggin, J. Alberto

  (1987),

  Introduction to the Old Testament

  , Westminster John Knox Press,

  ISBN

   

  978-0-664-22156-0

 • Stuart, Douglas (1987),

  Hosea-Jonah

  , Thomas Nelson,

  ISBN

   

  978-0-8499-0230-7

 • Würthwein, Ernst (1995),

  The text of the Old Testament: an introduction to the Biblia Hebraica

  , William B Eerdmans,

  ISBN

   

  978-0-8028-0788-5

Lấy từ “

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Cựu_Ước&oldid=64913591

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button