Kiến thức

C2H4O2-위키백과, 우리 모두의 백과사전

Bạn đang xem: C2H4O2-위키백과, 우리 모두의 백과사전

C2H4O2

위키백과, 우리 모두의 백과사전.

C2H4O2(

몰 질량

: 60.052 g/mol)는 다음 물질의 분자식이다.

 • 아세트산

 • 1,3-디옥세탄

  (1,3-dioxetane)

 • 포름산 메틸

  (Methyl formate)

 • 글리콜알데히드

  (Glycolaldehyde)

 • 아세틸아세톤

  (acetylacetone)

원본 주소 “

https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=C2H4O2&oldid=27098065

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button