Kiến thức

C2H4O2-Wikipedia

Bạn đang xem: C2H4O2-Wikipedia

C2H4O2

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to navigation

Jump to search

C2H4O2 may refer to:

Compounds sharing the molecular formula:

 • Acetic acid

 • Dihydroxyethene isomers:
  • 1,1-Dihydroxyethene

  • (E)-1,2-Dihydroxyethene
  • (Z)-1,2-Dihydroxyethene
 • Dioxetane

  isomers:

  • 1,2-Dioxetane

  • 1,3-Dioxetane

 • Glycolaldehyde

 • Methyldioxirane

 • Methyl formate

 • Oxiranol

Retrieved from “

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=C2H4O2&oldid=1002750346

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button