Kiến thức

Cellulose – Là gì Wiki

Cellulose

Template:Chú thích trong bài

[[Tập tin:Cellulose-3D-balls.png|nhỏ|300px|Hình ảnh 3D hợp chất cao phân tử Cellulose:Màu nâu-

cacbon

, màu đỏ-

oxy

, màu trắng-

hydro

]] Xen-lu-lô (bắt nguồn từ tiếng Pháp: cellulose),

[1]

còn gọi là xenlulozơ, xenluloza, là

hợp chất cao phân tử

được cấu tạo từ các

liên kết

các mắt xích β-D-

Glucose

, có

công thức cấu tạo

là (C6H10O5)n hay [C6H7O2(OH)3]n trong đó n có thể nằm trong khoảng 5000-14000, là thành phần chủ yếu cấu tạo nên

vách tế bào thực vật

. Trong

gỗ lá kim

, cellulose chiếm khoảng 41-49%, trong

gỗ lá rộng

nó chiếm 43-52%

thể tích

.

Bạn đang xem: Cellulose – Là gì Wiki

Mục lục

 • 1 Tính chất vật lý

 • 2 Tính chất hóa học

  • 2.1 Phản ứng thủy phân

  • 2.2 Tác dụng với một số tác nhân bazơ

  • 2.3 Phản ứng với một số axit hoặc anhiđrit axit tạo thành este

 • 3 Xem thêm

 • 4 Tham khảo

 • 5 Liên kết ngoài

Xem thêm: Ứng dụng giao thức IEC 60870-5-104 cho giải pháp truyền thông của hệ thống SCADA

Tính chất vật lý

Là chất màu trắng, không mùi, không vị. Cellulose không tan trong

nước

ngay cả khi đun nóng và các

dung môi hữu cơ

thông thường. Tan trong một số

dung dịch

acid vô cơ

mạnh như: HCl, HNO3,… một số dung dịch

muối

: ZnCl2, PbCl2,…

Là thành phần chính tạo nên lớp

màng tế bào

thực vật, giúp cho các mô thực vật có độ bền cơ học và tính đàn hồi. Cellulose có nhiều trong bông (95-98%), đay, gai, tre, nứa, gỗ… (Cellulose chiếm khoảng 40-45% trong gỗ).

Tính chất hóa học

nhỏ|300px|Các mắt xích β-D-Glucose trong cellulose

Cellulose do các mắt xích β-D-Glucose liên kết với nhau bằng liên kết 1.4

Glucocid

do vậy liên kết này thường không bền trong các

Cellulose được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp: 6nCO2+5nH2O-Clorophin,as->(C6H10O5)n +6nO2

Phản ứng thủy phân

Đun nóng lâu xenlulozơ với dung dịch axit sunfuric, các liên kết β-glicozit bị đứt tạo thành sản phẩm cuối cùng là glucozơ:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 (xúc tác H+, to)

Phản ứng này áp dụng trong sản xuất ancol etylic công nghiệp, xuất phát từ nguyên liệu chứa xenlulozơ (vỏ bào, mùn cưa, tre, nứa, v.v…).

Phản ứng thủy phân xenlulozơ có thể xảy ra nhờ tác dụng xúc tác của enzim xenlulaza có trong cơ thể động vật nhai lại (trâu, bò…). Cơ thể người không có enzim này nên không thể tiêu hóa được xenlulozơ.

Tác dụng với một số tác nhân bazơ

 • Phản ứng với NaOH và CS2. Sản xuất tơ visco:

Cho xenlulozo tác dụng với NaOH người ta thu được sản phẩm gọi là “xenlulozo kiềm”, đem chế hóa tiếp với cacbon ddissunfua sẽ thu được dung dịch xenlulozo xantogenat:

[C6H7O2(OH)3]n (Xenlulozo) → [C6H7O2(OH)2ONa]n (Xenlulozo kiềm) → [C6H7O2(OH)2O-CS2Na]n (Xenlulozo xantogenat)

Xenlulozo xantogenat tan trong kiềm tại thành dung dịch rất nhớt gọi là visco. Khi bơm dung dịch nhớt này qua những ống có các lỗ rất nhỏ (φ < 0,1mm) ngâm trong dung dịch H2SO4, xenlulozo xantogenat sẽ bị thủy phân cho ta xenlulozo hidrat ở dạng óng nuột gọi là tơ visco:

[C6H7O2(OH)2O-CS2Na]n (Xenlulozo xantogenat) + n/2H2SO4 → [C6H7O2(OH)3]n (Xenlulozo hidrat) + nCS2 + Na2SO4

Xenlulo hidrat có công thức hóa học tương tự xenlulozo, nhưng do quá trình chế biến hóa học như trên, mạch polyme trở nên ngắn hơn, độ bền hóa học kém đi và háo nước hơn.

 • Tác dụng của dung dịch Cu(OH)2 trong amoniac:

Xenlulozo tan được trong dung dịch Cu(OH)2 trong amoniac có tên là “nước Svayde”, trong đó Cu2+ tồn tại chủ yếu ở dạng phức chất Cu(NH3)n(OH)2. Khi ấy sinh ra phức chất của xenlulozo với ion đồng ở dạng dung dịch nhớt. Nếu ta cũng bơm dung dịch nhớt này đi qua ống có những lỗ rất nhỏ ngâm trong nước, phức chất sẽ bị thủy phân thành xenlulozo hidrat ở dạng sợi, gọi là tơ đồng – amoniac.

Phản ứng với một số axit hoặc anhiđrit axit tạo thành este

 • Tác dụng của HNO3:

Đun nóng xenlulozo với hỗn hợp HNO3 và H2SO4 đậm đặc, tùy theo điều kiện phản ứng mà một, hai hay cả ba nhóm -OH trong mỗi mắt xích C6H10O5 được thay thế bằng nhóm -ONO2 tạo thành các este xenlulozo nitrat:

[C6H7O2(OH)3]n + nHNO3 → [C6H7O2(OH)2ONO2]n (Xenlulozo mononitrat) + nH2O

[C6H7O2(OH)3]n + 2nHNO3 → [C6H7O2(OH)(ONO2)2]n (Xenlulozo đinitrat) + 2nH2O

[C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 → [C6H7O2(ONO2)3]n (Xenlulozo trinitrat) + 3nH2O

Hỗn hợp xenlulozo mononitrat và Xenlulozo đinitrat (gọi là coloxilin) được dùng để tạo màng mỏng tại chỗ trên da nhằm bảo vệ vết thương, và dùng trong công nghệ cao phân tử (chế tạo nhựa xenluloit, sơn, phim ảnh…). Xenlulozo trinitrat thu được (có tên gọi piroxilin) là một sản phẩm dễ cháy và nổ mạnh, được dùng làm chất nổ cho mìn, lựu đạn… và chế tạo thuốc súng không khói.

 • Tác dụng của (CH3CO)2O: Xenlulozo tác dụng với abhiđrit axetic có H2SO4 xúc tác có thể tạo thành xenlulozo mono- hoặc đi- hoặc triaxetat. Ví dụ:

[C6H7O2(OH)3]n + 3n(CH3CO)2O → [C6H7O2(OCOCH3]n(xenlulozo triaxetat) + 3nCH3COOH

Trong công nghiệp xenlulozo triaxetat và xenlulozo điaxetat được dùng hỗn hợp hoặc riêng rẽ để sản xuất phim ảnh và tơ axetat. Chẳng hạn hòa tan hai este trên trong hỗn hợp axeton và etanol rồi bơm dung dịch thu được qua những lỗ nhỏ thành chùm tia đồng thời thổi không khí nóng (55 – 70oC) qua chùm tia đó để làm bay hơi axeton sẽ thu được những sợi mảnh gọi la tơ axetat. Tơ axetat có tính đàn hồi, bền và đẹp.

Xem thêm: CÂU HỎI với Whose « Du học Hàn Quốc

Xem thêm

 • Hợp chất cao phân tử

 • Bột giấy

Xem thêm: Hàm số lượng giác, tính tuần hoàn sự biến thiên và đồ thị của hàm số lượng giác

Tham khảo

 1. Yoonjung Kang, Andrea Hòa Phạm, Benjamin Storme.

  French loanwords in Vietnamese: the role of input language phonotactics and contrast in loanword adaptation

  . Trang 5.

Liên kết ngoài

Template:Sơ khai hóa học

Template:Carbohydrates

Template:Thể loại Commons

Thể loại:Gỗ

Thể loại:Giấy

Thể loại:Hợp chất hữu cơ

Thể loại:Tá dược

Lấy từ “

http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Cellulose&oldid=46011

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button
444 live app 444 live 444 live app 444live kisslive kiss live yy live yylive