Kiến thức

Mặt đẳng áp – Là gì Wiki

Mặt đẳng áp

Template:Chú thích trong bài

Mặt đẳng áp là một mặt cong mà mọi điểm trên đó có giá trị

áp suất

như nhau, được gọi là mặt đẳng áp.

Tính chất

 • Khi xét

  chất lỏng

  ở trạng thái tĩnh trong trường

  trọng lực

  , thì mặt đẳng áp là các

  mặt phẳng

  song song

  nhau và

  vuông góc

  với trọng lực.

 • Khi xét chất lỏng chứa trong bình

  chuyển động thẳng

  với

  gia tốc

  a thì mặt đẳng áp hợp với phương nằm ngang một góc α.

 • Khi xét chất lỏng trong bình chứa

  hình trụ

  tròn xoay đang quay với

  vận tốc góc

  ω thì mặt đẳng áp là những

  parapoloic

  tròn xoay

  .

Template:Rất sơ khai

Lấy từ “

http://wiki.edu.vn/wiki/index.php?title=Mặt_đẳng_áp&oldid=322231

Chuyên mục: Kiến thức

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Check Also
Close
Back to top button